Hoppa till huvudinnehållet
MatLust Utvecklingsnods loggaEuropeiska unionens logotyp
MatLust, logosymbol

MatLust transnationell komponent

Inom MatLusts transnationella komponent har vi sökt i Europa och främst Östersjöområdet efter best practice och goda exempel som kan inspirera företagare inom livsmedelsområdet. Välkommen att ta del av sammanfattningar och inspelade seminarier!

Verktyg för hållbara offentliga måltider

Verktyg för att stödja hållbar offentlig servering och upphandling, som görs tillgängliga av intressenter i Östersjöregionen.

Finsk livsmedelsberedskap och samarbeten med näringslivet

Hur näringslivet och offentlig sektor samarbetar i Finland för att säkra landets livsmedelsförsörjning i krissituationer.

Återanvändbara förpackningar

EU:s förpackningsdirektiv innebär krav på serveringar att erbjuda mat och dryck i återanvändbara muggar och matlådor som ingår i ett retursystem. Läs mer om hur ett tyskt pionjärföretag löser detta.

Upphandling – att ställa krav på mångfald

Genom att efterfråga och köpa till exempel äpplen av olika sorter utifrån säsong lyckas Köpenhamns kommun stötta mindre lokala producenter, bidra till diversifiering av produktionen och samtidigt inkludera lärande om biologisk mångfald för barnen som får äta frukten.

Coop Crowdfunding

Coop Crowdfunding är en dansk digital plattform som ger småskaliga producenter investeringsstöd och hjälp att nå nya kunder.

Gräsmjölk

Mjölkproduktion som inte använder grödor som lämpar sig för direkt konsumtion av människor som djurfoder. Hur går det till?

Plattform för snabbare kolinlagring

Kolinlagring i marken är en klimatlösning även senare led i livsmedelskedjan kan bidra till.

Gårdsslakt

Kulgevärsmetoden är en typ av gårdsslakt med syfte att minska stressen för djuren och ge bättre köttkvalitet.

Ekodistrikt

Ett ekodistrikt samlar aktörer inom en region för att gemensamt hitta lösningar för att öka matsäkerheten, skapa arbetstillfällen och utveckla ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart livsmedelssystem.

Odlingsinkubatorer

Odlingsinkubatorer kan bidra till diversifiering av produktionen och generationsskiftet inom lantbruket och därmed säkra hållbara och lokala råvaror till matföretagen.

Inom MatLusts transnationella komponent har vi sökt i Europa och främst Östersjöområdet efter best practice och goda exempel. Till exempel hållbara affärslösningar för SME inom livsmedelsbranschen, bra tillämpning av lagen om offentlig upphandling (LOU) och egenkontroll (HACCP), samt initiativ för mer resilienta livsmedelssystem. Dessa exempel har vi dokumenterat och ibland arrangerat seminarier kring.

Denna dokumentation finns även tillgänglig på engelska.

Maria Micha

Projektledare, Mission Matmiljö, Lokal mat för lokala marknader m.fl. Forskningsrelaterade samarbeten, MatLust Utvecklingsnod
Tel: 08-523 064 40
E-post
Uppdaterad: 2 november 2022
Dela: 
Facebook Twitter Linkedin
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram