Hoppa till huvudinnehållet
MatLust Utvecklingsnods loggaEuropeiska unionens logotyp
MatLust, logosymbol

Mineralskiftet

Nu utvecklar vi nästa generation fullkornsprodukter!

MatLust Utvecklingsnod och Södertälje kommun i samverkan med Hidden in Grains och Axfoundation har beviljats medel av Vinnova för att utveckla nästa generation smakrika och hälsosamma fullkornsprodukter. Det unika med produkterna är att de kommer vara baserade på råvara som behandlats hydrotermiskt för att mineralerna ska bli tillgängliga.

Det är Vinnovas utlysning "Framtidens goda och hållbara vardagsmat - Innovationer till stöd för svensk förädling av växtbaserade råvaror" som ger resurser till projektet Mineralskiftet – fullkorn med optimerad tillgänglighet av mineraler. Projektet löper under två år och har beviljats ett stöd om 3 miljoner.

Med produkter som mångdubblar upptaget av järn, zink och andra mikronäringsämnen vill projektet bidra till ett mineralskifte med optimerad näring från växtbaserad mat och en stärkt position för svenskodlat fullkorn som välsmakande, hälsosam och resurseffektiv mat.

Ökat värde för spannmål med tillgängliga mineraler

Mineralskiftet syftar till att höja värdet av svenskodlade spannmål som hälsosam, god och hållbar vardagsmat. Projektet ska genom samverkan mellan livsmedelsaktörer 1) utveckla ekologiska fullkornsprodukter som genomgått en hydrotermisk behandling för att optimera tillgängligheten av mineraler, 2) genomföra konsumenttester av framtagna produkter i Södertälje kommuns offentliga testbädd, samt 3) planera för storskalig framställning av behandlad råvara.

Den hydrotermiska behandling av fullkorn, som det forskningsbaserade företaget Hidden in Grains har utvecklat, reducerar antinutrienter som fytinsyra med upp till 90%. Fullkorn har många hälsomässiga fördelar, och om de naturligt förekommande antinutrienterna kan reduceras kraftigt som med den här metoden så kan kroppen tillgodogöra sig mineralerna.

Uppskalning, produktutveckling och konsumenttester

Projektet leds av MatLust Utvecklingsnod, Södertälje kommun. MatLust, ursprungligen ett näringslivsprojekt, har etablerats som regional utvecklingsnod för livsmedel och hållbarhet och driver redan flera utvecklingsprojekt.

Hidden in Grains ansvarar för att skala upp pilotanläggningen och projektera för storskalig produktion i samverkan med Warbro kvarn och med stöd av Chalmers tekniska högskola. MatLust utvecklingsnod leder arbetet med konceptutveckling, produktionsmatchning, produkttester, affärsutveckling och kommunikation i samverkan med Hidden in Grains och Axfoundation. Axfoundations testgård och utvecklingscentrum Torsåker har även en viktig roll i produktutvecklingen.

Välkomnar nya samverkansparter

Under projektets gång kommer vi söka ytterligare samarbeten för att utveckla och producera fullkornsprodukter på optimerat spannmål. Produktutvecklare och produktionsanläggningar som vill vara med i det här arbetet är välkomna att kontakta oss!

Vad tycker du? Fyll i vår konsumentenkät!

Vi vill förstå hur olika konsumenter tänker kring spannmålsbaserade produkter, både sådana som finns idag och sådana som skulle kunna utvecklas inom Mineralskiftet. Vi vore väldigt tacksamma om du vill fylla i enkäten, dina svar hjälper oss framåt!

>> Här kan du svara på vår konsumentenkät

FAKTA

Projekt inom Vinnovas utlysning "Framtidens goda och hållbara vardagsmat - Innovationer till stöd för svensk förädling av växtbaserade råvaror".
Projekttitel: Mineralskiftet – fullkorn med optimerad tillgänglighet av mineraler.
Koordinator: MatLust Utvecklingsnod Södertälje kommun
Startdatum: 2021-11-15
Slutdatum: 2023-12-31

(Foto ovan: Eva Finder)

Maria Micha

Projektledare, Mission Matmiljö, Lokal mat för lokala marknader m.fl. Forskningsrelaterade samarbeten, MatLust Utvecklingsnod
Tel: 08-523 064 40
E-post

Uppdaterad: 5 juli 2023
Dela: 
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram