Hoppa till huvudinnehållet
MatLust Utvecklingsnods loggaEuropeiska unionens logotyp
MatLust, logosymbol

Odlingsinkubatorer

TYP AV CASE/TEMA

Odlingsinkubator, yrkesodlare, nya odlingsföretag, marknadskanaler för nya producenter, hållbara råvaror till SME.

INITIATIVET I KORTHET

Kindling Trust FarmStart ligger utanför Manchester i nordvästra England och är Storbritanniens första ekologiska odlingsinkubator. Inkubatorn ger en väg in i jordbruket för helt nya aktörer, genom att erbjuda tillgång till prisvärd mark, delad utrustning, utbildning och tillgång till marknader. På det sättet får deltagarna möjlighet att bygga upp kompetens och experimentera med ekologisk odling i större skala. En odlingsinkubator kan bidra till generationsskiftet inom lantbruket och att skapa förutsättningar för att senare led i livsmedelskedjan ska kunna förses med hållbara råvaror.

PÅ VILKET SÄTT BEST PRACTICE?

I ett lantbruk med stigande medelålder stöttar inkubatorn nya personer att komma in i kommersiell odling som inte kommer från jordbruksfamiljer och bidrar till generationsskiftet inom lantbruket. Stiftelsen bakom – Kindling Trust, tar ett helhetsperspektiv på att skapa mer rättvisa, hälsosamma och hållbara matsystem (se deras förändringsteori här). De arbetar strategiskt för att påverka produktionen, distributionen och marknad/efterfrågan genom flera olika projekt som hakar i varandra. Utöver odlingsinkubatorn mobiliserar de volontärer för hjälp på gårdarna under de mest hektiska tiderna och har kooperativa modeller för att leverera färska, ekologiska grönsaker till invånare, företag och skolor i Manchester. Genom dessa olika projekt, samt samarbetet med matbutiken Unicorn, har odlarna tillgång till försäljningskanaler och kan lättare marknadsföra och nå ut med sina produkter. Kindling Trusts verksamhet skapar samarbeten mellan lokala livsmedelsföretag, engagerade invånare och offentlig förvaltning för att stärka lokala matsystem.

BAKGRUND

FarmStart är en modell som kommer från USA och Kanada. De äldsta odlingsinkubatorerna har varit aktiva i Nordamerika i mer än 30 år. Inom Europa har det nationella nätverket RENETA (Réseau National des Espaces-Test Agricoles) drivit odlingsinkubatorkonceptet i Frankrike sedan 2007.

Odlingsinkubatorn som beskrivs här är ett projekt hos stiftelsen Kindling Trust som startades 2013. Sedan dess har organisationen Landworkers’ Alliance bildat ett nätverk för att stödja utvecklingen av FarmStart i Storbritannien.

HUR FUNGERAR DET?

Kindling Trust FarmStart har en gård där nya odlare får tillgång till mark och infrastruktur för odling på olika sätt. Gården, som heter Woodbank Community Food Hub, ligger i Stockport 12 km sydöst om Manchester och erbjuder fältmässig odling och odling i tunnlar av en mängd olika ekologiskt certifierade grönsaker. FarmStart programmet varar från 1 år (nivå 1) upp till 3 år (nivå 3) och innebära fysiskt arbete i odlingen samt utbildning och olika föreläsningar som handlar om hur man jobbar som yrkesodlare. Genom Kindling Trust har deltagarna tillgång till lokala nätverk, såsom projektet ”Feeding Machester” som för samman lantbrukare, lokala matprojekt, aktivister, politiker, lärare och fristående matbutiker och restauranger. De här nätverken kan hjälpa deltagarna att utveckla sina företag på lång sikt.

FÖRDJUPNING ODLINGSINKUBATORER

Den här fördjupande rapporten om odlingsinkubatorer baseras på en genomgång av rapporter och hemsidor om befintliga odlingsinkubatorer i Europa. Rapporten sammanställer resultat och lärdomar som vi kan ha nytta av i en svensk kontext från två väletablerade och intressanta exempel (Kindling Trust i Storbritannien och Les Champs Des Possibles i Frankrike). Den ger också information om ett svenskt exempel, Stadsbruks “Urban Farming Incubator”. Rapportens tyngdpunkt ligger på de aktörer inom nätverken som hjälper nya odlare att etablera sig och nå ut till marknaden med sina produkter.

Courtney Adamson har genomfört kartläggningen om odlingsinkubatorerna och skrivit fördjupningen som en del av hennes praktik inom masterprogrammet på Stockholm Resilience Centre. My Sellberg på Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet har handlett arbetet som en del av hennes samarbetsprojekt med MatLust, finansierat av Formas. Utöver detta har projektgruppen på MatLust kontinuerligt bidragit med kompetens och inspel.

Adamson, C och M. Sellberg. 2022. Hur stödjer odlingsinkubatorer framtidens producenter? En fördjupning inom MatLusts transnationella komponent.

VIDARE LÄSNING

EXEMPEL I SVERIGE

ETT INITIATIV FRÅN MATLUSTS TRANSNATIONELLA KOMPONENT

Inom MatLusts transnationella komponent söker vi i Östersjöområdet efter best practice och goda exempel. Till exempel hållbara affärslösningar för SME inom livsmedelsbranschen, bra tillämpning av lagen om offentlig upphandling (LOU) och egenkontroll (HACCP), samt initiativ för mer resilienta livsmedelssystem. Exemplen dokumenteras på MatLusts hemsida och sprids genom event.

Maria Micha

Projektledare, Mission Matmiljö, Lokal mat för lokala marknader m.fl. Forskningsrelaterade samarbeten, MatLust Utvecklingsnod
Tel: 08-523 064 40
E-post

Uppdaterad: 23 mars 2023
Dela: 
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram