Hoppa till huvudinnehållet
MatLust Utvecklingsnods loggaEuropeiska unionens logotyp
MatLust, logosymbol

Projekt MatLust

Om projekt MatLust

MatLust är ett EU-projekt vars syfte är att stärka tillväxt och hållbarhet inom livsmedels­näringen i Stockholmsregionen, med fokus på miljö och hälsa samt att etablera Södertälje som regional livsmedelsnod. MatLust erbjuder kostnadsfria utvecklingsprogramaktiviteter, nätverk och andra former av stöd till små och medelstora företag i Stockholmsregionen.

Att delta i MatLust

Att delta i MatLust är kostnadsfritt. Vi vänder oss till befintliga små och medelstora företag (SME*) inom livsmedelsbranschen – i huvudsak inom förädling, måltider och handel men även kringtjänster till livsmedelsföretag. Upptagningsområdet är Stockholms län, med fokus på länets södra delar. Upp till 10 % av deltagarna kan vara företag från närliggande län, främst Sörmland.

MatLust erbjuder bland annat

 • Kontakt med andra företag, forskare, studenter, offentliga aktörer och intresse­organisationer för utbyten av idéer, kunskap och erfarenheter.
 • Program för affärsutveckling, strategisk hållbarhet samt innova­tions- och processutveckling (lean).
 • Möjlighet till exponering i relevanta sammanhang; mässor, konferenser etc.
 • Arbete med produktutveckling och möjlighet att testa nya eller utveckla produkter i verklig miljö.
 • Konferenser, workshops, seminarier, frukostmöten m.m.

Varför MatLust?

Maten spelar stor roll och dess väg från jord till bord står för drygt 40 % av vår totala klimatpåverkan. Men många människor vill äta klimatsmart, miljövänligt, hälsosamt, Östersjövänligt, närproducerat, säsongs­anpassat, vegetariskt, energisnålt, kemikaliefritt o.s.v. Och allt fler företag inom livsmedelssektorn arbetar aktivt med exempelvis ekologiska och lokala råvaror, energisnåla processer, färre tillsatser, social hållbarhet och nya organisationsformer.

Livsmedel är en näring med många små och medelstora företag. MatLust ska bidra till tillväxt och fler arbetstillfällen, innovationer samt större hållbarhet i dessa företag.

Södertälje – en förebild

MatLust utgår från Södertäljes prisbelönta arbete med hållbara offentliga måltider och en lång tradition av hållbar livsmedelsproduktion. Flera kända företag har sin bas i kommunen, som Saltå Kvarn och Lantmännen Cerealia. Många små företag utgör det kända ekoklustret i Järna.

Genom forskningsstiftelsen BERAS International och 60 år av forskning på hållbara jordbrukssystem har djupa kunskaper och stora nationella och inter­nationella nätverks byggts upp.

Fakta om MatLust

 • Syfte: Utveckla en hållbar livsmedelsnäring, med koppling till miljö och hälsa.
 • Målgrupp: Befintliga små och medelstora företag (SME*) inom livsmedelsnäringen.
 • Målsättning: Öka tillväxten och arbets­tillfällena inom målgruppen. Ett av de kvantitativa målen är 175 deltagande företag.
 • Geografiskt område: Stockholms län, med fokus på södra delen av länet, samt upp till 10 % deltagare från närliggande län.
 • Tidsram: September 2015 till december 2022.
 • Budget: 57 miljoner kronor för hela perioden. 50 %, dvs 28,5 miljoner kronor från Europeiska regionala utvecklingsfonden, ERUF, resten från Södertälje kommun och med­finansiärer.
 • Projektägare: Näringslivsavdelningen inom Södertälje kommun.
 • SamarbetspartnerKTH, Södertälje Science Park, Stockholm Resilience Centre m.fl.

*SME innebär företag med max 249 anställda och max 50 miljoner EUR i årsomsättning.

Daniel Dworetsky

Projektledare, MatLust Living Lab inom MatLust Utvecklingsnod
Tel: 08-523 048 05
E-post

Uppdaterad: 24 januari 2024
Dela: 
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram