Hoppa till huvudinnehållet
MatLust Utvecklingsnods loggaEuropeiska unionens logotyp
MatLust, logosymbol

Produktutveckling/testbädd

Testbädd för offentlig sektor

Testbädden inom MatLust Utvecklingsnod erbjuder företag möjligheten att utveckla hållbara livsmedelsprodukter i nära samarbete med professionella kockar. Företagare/innovatörer kan vända sig till testbädden för testning, rådgivning och utvärdering. Kockarna som testar produkterna kan också komma med idéer och konkreta behov som någon kan utveckla nya innovationer för.

Mål och syfte

Testbäddens arbete syftar till att få ut fler hållbara livsmedelsprodukter på marknaden. Genom samarbete med kockar och måltidsutvecklare i Södertälje kommun kan produkterna skräddarsys så att de passar slutanvändarnas behov. Produkter som passar in i kommunens hållbarhetskoncept har också möjlighet att få en språngbräda ut på marknaden, förutsatt att produkten kan upphandlas.

Om testbädden

Nya produkter testas av kockarna på flera olika kök i kostenheten i Södertälje. Produkter som fungerar bra och som vi tror kan fungera inom skolmåltiderna serverar vi också till våra matgäster i skolrestaurangerna, då kallas det testbädd.

Testbädden utgörs av köken i Södertälje kommun och innebär att livsmedelsprodukter under utveckling testas i verklig miljö och serveras i t.ex. en skolrestaurang. På så vis får vi en uppfattning om det finns acceptans för produkten hos slutkonsument och hur kökspersonalen upplever att arbeta med produkten.

Testbädden utvärderas med hjälp av enkäter eller observationer beroende på produkt. Vi har även en smakpanel bestående av professionella kockar som gör enklare former av sensoriska utvärderingar.

Produkter som passar in i Södertälje kommuns måltidskoncept och som får bra resultat i testbädden kommer vi att se på möjligheterna för att upphandla. Har vi ett avtal med en leverantör av en hållbar produkt kan vi också sätta upp mål för hur stor volym av produkten vi tror vi kan köpa per år (observera att inga volymer garanteras).

Representerar du en kommun som vill ansluta sig till testbädden i MatLust Utvecklingsnod?

Kommuner är välkomna att ta kontakt med oss på MatLust Utvecklingsnod för att diskutera hur vi skulle kunna samverka i arbetet med testbädden. Ju fler kommuner som deltar, desto fler nya, innovativa och hållbara produkter kan vi utveckla tillsammans med små och medelstora livsmedelsföretag – och desto större påverkan kan vi ha på livsmedelsnäringen i en hållbar riktning.

Fördjupad presentation av MatLusts testbädd

>> Här kan du se när välkände krögaren Fredrik Eriksson besökte måltidsutvecklare i Södertälje och lagade mat på produkter från MatLusts testbädd (5 minuter lång film från MatLusts YouTube-kanal)

>> Här kan du se en fördjupad presentation av testbädden (5 minuter lång PPT-presentation med berättarröst)

Intresserad av att delta eller veta mer?

Om du är företagare/innovatör: anmäl ditt intresse för testbädden här. Vi kontaktar dig därefter för diskussion kring din idé och produkt och huruvida den passar för – och kan få plats i – testbädden.

Daniel Dworetsky

Projektledare, MatLust Living Lab inom MatLust Utvecklingsnod
Tel: 08-523 048 05
E-post

Uppdaterad: 5 juli 2023
Dela: 
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram