Hoppa till huvudinnehållet
MatLust Utvecklingsnods loggaEuropeiska unionens logotyp
MatLust, logosymbol

Gräsmjölk

TYP AV CASE/TEMA

Resurshushållning, ekologiskt regenerativt jordbruk, djur uppfödda på ”biologiska rester” (dvs. fodermedel som vi människor inte kan eller vill äta[1]), lönsamhet för hållbara mejeriprodukter, livsmedel med mervärden.

[1] Röös, E., m.fl. 2015. ” Kött och mjölk från djur uppfödda på bete och restprodukter – ger det en hållbar kost?”. SLU, Framtidens lantbruk - djur, växter och markanvändning.

INITIATIVET I KORTHET

Gräsmjölk är en produkt från danska mejeriet Thise och kom ursprungligen från Torsten Wetches gård Hvanstrup. Korna utfodras bara med gräs/vall – ingen majs, soja eller spannmål – och mjölkproduktionen konkurrerar därmed inte med grödor som lämpar sig för direkt konsumtion av människor.

PÅ VILKET SÄTT BEST PRACTICE?

Gräsmjölken är ett exempel på hur aktörer från olika led i kedjan (primärproducent, mejeri och dagligvaruhandel) samarbetar för att skapa hållbara mjölkprodukter med bättre djurvälfärd.

BAKGRUND

2017 lanserade danska mejeriet Thise en mjölk från kor enbart uppfödda på gräs tillsammans med Coop Danmark. Mjölken kom från gården Hvanstrup på Jylland och såldes i Coops Irma-butiker på Själland för 19 SEK litern och med en fetthalt på 4,2 procent. Gräsmjölken finansierades med hjälp av Coop Danmarks crowdfunding plattform där över 400 privatpersoner/medlemmar har deltagit och investerat mindre belopp i produktutvecklingen.

HUR FUNGERAR DET?

Torsten Wetches gård är ett bra exempel på nya hållbara jordbruksmetoder. Genom att kombinera en mindre, gräsuppfödd mjölkproduktion med ekologisk odling av rotfrukter, havre och quinoa för mänsklig konsumtion kan gården producera mat som täcker 3500 människors årliga behov, samtidigt som han håller markerna öppna. Om han istället hade specialiserat sig på ekologisk mjölkproduktion hade han haft en större besättning mjölkkor, men bara försörjt 1200 människors behov.

Forskare i agroekologi från Aarhus universitet är inkopplade för att undersöka och dokumentera gräsmjölkens effekter, till exempel på klimat och näringsbalans. Den minskade animalieproduktionen tillsammans med gräsmarkernas förmåga att binda koldioxid ger potential för en minskad klimatpåverkan. Gräsmjölken har mer långtgående krav på djurvälfärd jämfört med vanlig ekologisk mjölk i Danmark, till exempel genom att kor och kalvar får 40 % större yta. Mjölk från gräsuppfödda kor har ett högre innehåll av Omega-3 fettsyror jämfört med vanlig mjölk.

Att initiativet tagit del av crowdfunding visar att det finns en betalningsvilja hos konsumenterna för dessa mervärden. Thise är ett kooperativt mejeri med enbart ekologiska produkter. Gräsmjölken kom ursprungligen bara från Torsten Wetches gård Hvanstrup på nordöstra Jylland och hans 120 mjölkkor. Sen dess har efterfrågan på gräsmjölken ökat och nu har ytterligare två gårdar ställt om till gräsmjölksproduktion. I år har Thise utökat sitt sortiment och säljer även smör, crème fraiche och yoghurt på gräsmjölk.

VIDARE LÄSNING

KONTAKT

Thise Mejeri.

LÄNK TILL EVENT FRÅN 16 NOVEMBER

Här kan du se inspelningen från det seminarium om gräsmjölk som vi arrangerade den 16 november. Deltog gjorde Torsten Wetche, lantbrukare, initiativtagare och andelsägare i Thise mejeri, Peder Gerhardt Jessen, sälj- och marknadschef på Thise mejeri och Claes Jürss som driver Jürss mejeri i Hälleforsnäs.

ETT INITIATIV FRÅN MATLUSTS TRANSNATIONELLA KOMPONENT

Inom MatLusts transnationella komponent söker vi i Östersjöområdet efter best practice och goda exempel. Till exempel hållbara affärslösningar för SME inom livsmedelsbranschen, bra tillämpning av lagen om offentlig upphandling (LOU) och egenkontroll (HACCP), samt initiativ för mer resilienta livsmedelssystem. Exemplen dokumenteras på MatLusts hemsida och sprids genom event.

Maria Micha

Projektledare, Mission Matmiljö, Lokal mat för lokala marknader m.fl. Forskningsrelaterade samarbeten, MatLust Utvecklingsnod
Tel: 08-523 064 40
E-post

Uppdaterad: 23 mars 2023
Dela: 
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram