Hoppa till huvudinnehållet
MatLust Utvecklingsnods loggaEuropeiska unionens logotyp
MatLust, logosymbol

Digitala innovativa lösningar för hållbar mat

Om projektet

Södertälje kommun har tilldelats 500 000 kr av Vinnova till för att utveckla digitala innovativa lösningar för hållbar mat. Pengarna ska användas till en förstudie som syftar till att möjliggöra för företag och organisationer att leverera hållbara och närodlade livsmedel till den offentliga sektorn.

– Ur ett samhällsperspektiv behöver konsumtionen av hållbara livsmedel öka i framtiden. För att hitta lösningar för dessa utmaningar måste vi hitta smarta system och samverka med privata och offentliga livsmedelsaktörer. Målet är att hitta en samsyn för att kunna tillvarata de tekniska lösningar som underlättar aktörernas leveranser av hållbara livsmedel, säger Sara Jervfors, chef för kommunens kostenhet och projekt MatLust .

Förstudien inleddes i november 2018 och kommer att pågå under ett år. I den ingår bland annat att utveckla och testa metoder och digitala verktyg som underlättar anbudsläggning för små och medelstora företag. Andra delar är att utveckla verktyg, processer och rutiner så att de blir mer hanterbara, vilket motiverar aktörerna att göra hållbara val i inköpsprocessen.

Förstudien drivs av Projekt MatLust på Södertälje kommun, och involverar även Telge inköp, kostenheten och digitaliseringsenheten. En extern samarbetspartner är Upphandlingsmyndigheten.

Projektet är ett steg i Södertälje kommuns långsiktiga och strategiska arbete med hållbara offentliga måltider i enlighet med Agenda 2030 och de globala målen. Det är också ett led i etableringen av Södertälje som en nod för hållbara livsmedel i Mälardalsområdet.

Ladda ner projektets slutrapport här.

Fakta

  • Förberedelseprojekt med finansiering från Vinnova
  • Projekttitel: Testbädd hållbara livsmedel & digitala innovativa lösningar
  • Koordinator: Södertälje kommun, Destination Södertälje
  • Startdatum-Slutdatum: 2018-11-08 - 2019-11-12

Eva Helén

Utvecklingsstrateg, MatLust Utvecklingsnod & Södertälje Science Park samt Tävlingsledare, Ät!Stockholm
Tel: 08-523 037 57
E-post

Uppdaterad: 5 juli 2023
Dela: 
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram