Hoppa till huvudinnehållet
MatLust Utvecklingsnods loggaEuropeiska unionens logotyp
MatLust, logosymbol

Återanvändbara förpackningar

TYP AV CASE/TEMA

Återanvändbara förpackningar, restaurangbranschen, plastavfall

INITIATIVET I KORTHET

Det tyska företaget Vytal erbjuder återanvändbara förpackningar för hämtmat och drycker utan pant. Vytal strävar efter att etablera ett system för återanvändbara förpackningar för att maximera bekvämligheten för användaren. Behållarna, som tillverkas i Nederländerna och Tjeckien, är läckagesäkra och tillverkade av återvinningsbar polypropen. Vytal erbjuder ett brett utbud av förpackningar för att tillgodose olika måltider (soppor, sushi, pizza, hamburgare etc.), samt varma och kalla drycker. Kunder registrerar sig för förpackningstjänsten i Vytal-appen och kan sedan gratis låna behållarna under en period av 14 dagar från Vytal-partners. Vytal är för närvarande verksamt i Tyskland, Österrike, Frankrike, Belgien, Nederländerna och Storbritannien och har franchiserat sitt system till Israel, Estland och Norge.

PÅ VILKET SÄTT BEST PRACTICE?

Enligt EU förpackningsdirektivet måste alla medlemsländer införa ett ’Extended Producer Responsibility’ (EPR) system för för hantering av plastförpackningar senast 2024. EPR är ett sätt att lägga ansvaret för ekonomisk och logistisk/operativ hantering av förpackningar på företag som använder dem. Inom restaurangbranschen betyder det att restauranger och matbutiker måste hantera återvinning eller återanvändning av förpackningsprodukter själva. Från den 1 januari 2024 ska serveringar även kunna erbjuda mat och dryck i återanvändbara muggar och matlådor. De återanvändbara matlådorna och muggarna måste ingå i ett retursystem, såsom Vytals system, så att de kan återanvändas. Den som ska tillhandahålla återanvändbara matlådor och muggar måste erbjuda produkter som har minsta möjliga miljöpåverkan och även informera konsumenter om den miljöpåverkan som användningen av engångsmuggar och engångsmatlådor ger upphov till.

BAKGRUND

Vid sidan av fiskenät utgör de tio-i-topp vanligaste engångsprodukterna 70 % av allt marint skräp som finns på europeiska stränder. Den 2 juli 2019 trädde EU:s engångsplastdirektiv i kraft med syfte att minimera användningen och effekterna av dessa vanligaste plastprodukter och skapa hållbara alternativ. Direktivet syftar till att främja en övergång till en cirkulär ekonomi och därför också till att skapa innovativa, cirkulära och hållbara lösningar på problemet med plastförpackningar inom EU.

HUR FUNGERAR DET?

Vytal erbjuder sina produkter till en stor mängd olika företag och konsumenter, inklusive privatpersoner, restauranger, matserveringar, cateringfirmor och grossister. Vytal erbjuder även sina produkter till kommuner. Konsumenter registrerar sig med en app för att använda Vytals produkter, eller genom att skaffa ett medlemskort. När de sedan beställer mat från företag som samarbetar med Vytal väljer konsumenterna deras återanvändbara förpackningar. När maten hämtas upp skannas QR-koder på både förpackningen och i Vytal-appen/på Vytals medlemskort. En kund får låna förpackningen under fjorton dagar innan den måste återlämnas, precis som att låna en bok från ett bibliotek. Ingen pant krävs för att kunna låna ut de återanvändbara förpackningarna. Om förpackningen inte returneras inom 14 dagar köper kunden automatiskt förpackningen och kan behålla den. Genom att ge ett starkt incitament att lämna tillbaka förpackningarna uppnår Vytal en returgrad på mer än 99 % inom två veckor. Alla registrerade Vytal-partners rengör behållarna i sina industriella diskmaskiner innan de återcirkuleras i systemet. När en förpackning har använts/fyllts mer än 10 gånger anses den vara mer hållbar än engångsförpackningar och kan spara upp till 30 kg CO2 under sin livscykel jämfört med engångsförpackningar av polystyren eller aluminium.

VIDARE LÄSNING

EXEMPEL I SVERIGE

ETT INITIATIV FRÅN MATLUSTS TRANSNATIONELLA KOMPONENT

Inom MatLusts transnationella komponent söker vi i Östersjöområdet efter best practice och goda exempel. Till exempel hållbara affärslösningar för SME inom livsmedelsbranschen, bra tillämpning av lagen om offentlig upphandling (LOU) och egenkontroll (HACCP), samt initiativ för mer resilienta livsmedelssystem. Exemplen dokumenteras på MatLusts hemsida och sprids genom event.

Maria Micha

Projektledare, Mission Matmiljö, Lokal mat för lokala marknader m.fl. Forskningsrelaterade samarbeten, MatLust Utvecklingsnod
Tel: 08-523 064 40
E-post

Uppdaterad: 30 maj 2023
Dela: 
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram