Hoppa till huvudinnehållet
MatLust Utvecklingsnods loggaEuropeiska unionens logotyp
MatLust, logosymbol

Mission Matmiljö

Organisationerna Reformaten, WWF Sverige, Organic Sweden och MatLust Utvecklingsnod har av Vinnova beviljats projektet Mission Matmiljö, en s.k. innovationsplattform. Projektet arbetar för att Sveriges publika matmiljöer år 2033 säkrar människans, samhällets och naturens behov.

Matmiljön – platsen där mat möter konsument, såsom butiken, restaurangen, skolan eller digitala miljöer – är en nyckel till vilka val som görs. Mission Matmiljö tar avstamp i det arbete som redan gjorts på nationellt och internationellt plan, och arbetar för en hållbar omställning inom tre olika matmiljöer:

  • Hotell- och restaurangbranschen (HoReCa). Ansvarig organisation: Reformaten
  • Dagligvaruhandeln (DVH). Ansvarig organisation: Organic Sweden
  • Offentliga institutioner såsom skolor, sjukhus, idrottshallar eller universitet. Ansvarig organisation: MatLust Utvecklingsnod

>> Här hittar du hemsidan för Mission Matmiljö  

>> Följ gärna Mission Matmiljö på LinkedIn (klicka här)

Fakta om Mission Matmiljö

  • Projektnamn: Matmiljöer (Innovationsplattform – Matmiljöer som driver systemtransformation)
  • Projektets mission: År 2033 säkrar Sveriges publika matmiljöer människans, samhällets och naturens behov. 
  • Genomförandeperiod: 231110-250510
  • Projektägare: Organic Sweden
  • Projektledare: WWF Sverige
  • Finansiär: Vinnova
  • Projektbudget: ca 3,5 mkr
Uppdaterad: 13 februari 2024
Dela: 
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram