Hoppa till huvudinnehållet
MatLust Utvecklingsnods loggaEuropeiska unionens logotyp
MatLust, logosymbol

Ekodistrikt Sörmland

Med stöd av Östersjöprojektet KISMET, delfinansierat av Interreg BSR.

Kalendarium/Aktuella händelser
240209:
Seminarium: Ekodistrikt – en strategi för förverkligande av framtidens matsystem i landskapet Sörmland. Läs mer om mötet här!
240201: Coffee with KISMET – Lär dig hur man skapar ett Ekodistrikt! Läs mer om webbinariet här!
230516: Uppstart av Arbetsgrupp 2 (Social inkludering – lantbruk och mat) på Norrbyvälle Gård. Läs mer om mötet här!
230322: Uppstart av Arbetsgrupp 1 (Ekologiskt lantbruk och trädgård) på Hornuddens Trädgård.
221109: Workshop inför uppstart av Ekodistrikt Sörmland.

Sörmland – ett rikt matlandskap

Nu tar vi initiativ till att starta Sveriges första Ekodistrikt i landskapet Sörmland! Ekodistrikt Sörmland är en del av en global rörelse med målet att bidra till ett hållbart matsystem baserat på lokala och förnyelsebara resurser.

Centralt för bildandet av ekodistrikt är ett inkluderande systemtänk som omfattar lokal mat, gastronomi, kultur och turism, baserat på ekologiska principer. Ekodistrikt har också en stor potential att öka kunskaperna om matens betydelse för klimatet, den biologiska mångfalden och människors hälsa. Bildandet av ett ekodistrikt handlar om att samla olika aktörer inom en region för att gemensamt hitta lösningar för att öka matsäkerheten, skapa arbetstillfällen och utveckla ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart livsmedelssystem.

Vad vi vill åstadkomma i Ekodistrikt Sörmland
>> Lokal mat för lokala marknader – cirkulär produktion och korta värdekedjor.

>> Öka den ekologiska odlingen baserad på lokala och förnyelsebara resurser i Sörmland och underlätta för konsumenter att välja sörmländska produkter som är ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbara.

Landskapet Sörmland

Landskapet Sörmland inkluderar hela Södermanlands län och södra delarna av Stockholms län. Här ingår följande 22 kommuner.

  • Södermanlands län: Eskilstuna, Flen, Gnesta, Katrineholm, Nyköping, Oxelösund, Strängnäs, Trosa, Vingåker (9 kommuner).
  • Stockholms län: Ekerö, Stockholm (södra delarna), Haninge, Nacka, Värmdö, Tumba, Järfälla, Nynäshamn, Botkyrka, Salem, Huddinge, Nykvarn, Södertälje (13 kommuner).
Översiktskarta landskapet Sörmland

Det finns en stor potential i landskapet Sörmland, som utgörs av region Sörmland och den södra delen av region Stockholm. Här finns många aktiva och engagerade producenter och etablerade nätverk att bygga vidare på. Sörmland ligger med sina 21% ekologisk areal på tredje plats i Sverige, så det finns stora möjligheter att arbeta för att öka antalet ekologiska odlare för att komma upp i EU:s (25% ekologiskt odlad areal) och Sveriges mål (30%) och kanske även bortom det. Det finns också en god utvecklingspotential när det gäller förädling av lokalproducerade livsmedel i regionen, samt för barn och ungdomars möjligheter att lära sig mer om var maten kommer ifrån.

De första stegen är tagna

Ansvaret för en ekologisk omställning kan inte enbart ligga på lantbrukarna, utan utvecklingen behöver drivas av flera aktörer gemensamt. Ekodistriktet bygger upp en struktur som inkluderar arbetsgrupper utifrån olika aktörer och delar i matsystemet, som lantbrukare och trädgårdsodlare, de som arbetar med förädling, distribution och konsumtion, turism och gastronomi, sociala frågor, m.m.

Nu tas de första stegen i bildandet av Ekodistrikt Sörmland genom möten för olika aktörsgrupper. Om du är intresserad av att delta eller få veta mer, kontakta då Ekodistrikt Sörmlands kontaktpersoner Jostein Hertwig eller Sofi Gerber.

Internationellt sammanhang

I EU:s Handlingsplan för utvecklingen av ekologisk produktion definieras ekodistrikt så här: ”Ett ekodistrikt är ett geografiskt område där jordbrukare, allmänhet, turistnäring, sammanslutningar och myndigheter ingår avtal om hållbar förvaltning av lokala resurser på grundval av ekologiska principer och metoder. Målet är att maximera områdets ekonomiska och sociokulturella potential. I begreppet ekodistrikt ingår livsstil, kost, mänskliga relationer och naturfrågor. Detta leder till att den lokala jordbruksproduktionen uppskattas av konsumenterna och därmed får ett högre marknadsvärde.”

Det finns nu 60 ekodistrikt i Europa inom organisationen International Network of Eco Regions (I.N.N.E.R.). Nätverket Global Alliance for Organic Districts (GAOD) har startats för att främja kunskapsutbyte och bildandet av ekodistrikt globalt. Genom att utgå från lokala förutsättningar, hämta inspiration från andra länders erfarenheter och använda den europeiska verktygslådan för ekodistrikt kan Sörmland bilda inkluderande nätverk som bidrar till en positiv utveckling. Med maten i centrum skulle en levande landsbygd kunna utvecklas och städerna förses med hälsosam mat och ett rikt omgivande landskap för lokal turism.

Kontaktpersoner hos Ekodistrikt Sörmland

Är du intresserad av att veta mer om Ekodistrikt Sörmland, kontakta Jostein Hertwig eller Sofi Gerber.

Bakgrund

  • Beras International är involverade i det internationella arbetet för ekodistrikt i EU och globalt.
  • Södertälje kommun arbetar inom MatLust Utvecklingsnod för att göra Stockholm och de intilliggande länen till en kunskapsnod för hållbar mat. Nu tar vi initiativ till att bjuda in fler aktörer för att starta Sveriges första ekodistrikt där vi tillsammans identifierar mål och lösningar för en långsiktig omställning till ett hållbart livsmedelssystem.
  • KISMET (2023-2025) är ett EU-finansierat Östersjöprojekt där Södertälje kommun och BERAS International är partner och som delvis finansierar uppstarten av Ekodistrikt Sörmland. KISMET syftar till att stödja offentliga lokala och regionala myndigheter att skapa gynnsamma förutsättningar för livsmedelsproducenter och konsumenter med fokus på hållbarhet och cirkuläritet. Läs mer om KISMET här.
    Projektperiod: tre år 2023-2025.
    Totalbudget: ca 36 miljoner SEK. Södertälje kommuns budget: ca 4 miljoner SEK.
Logo för projektet KISMET

Ekodistrikt Sörmland is partly funded by KISMET, an Interreg Baltic Sea Region project.

Maria Micha

Projektledare, Mission Matmiljö, Lokal mat för lokala marknader m.fl. Forskningsrelaterade samarbeten, MatLust Utvecklingsnod
Tel: 08-523 064 40
E-post

Uppdaterad: 25 januari 2024
Dela: 
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram