Hoppa till huvudinnehållet
MatLust Utvecklingsnods loggaEuropeiska unionens logotyp
MatLust, logosymbol

KISMET

KISMET (2023-2025) är ett EU-finansierat Östersjöprojekt där Södertälje kommun och BERAS International arbetar för att skapa ’hållbara matmiljöer’ (sustainable food environments) med 11 partners från 7 EU-länder.

Syfte

Det övergripande syftet med KISMET är att stödja offentliga lokala och regionala myndigheter att skapa gynnsamma förutsättningar för livsmedelsproducenter och konsumenter med fokus på hållbarhet och cirkuläritet.

Nyckeldokument: Södertälje kommuns Livsmedelsstrategi

”Framtidsvisionen till 2030 är att livsmedelsproduktionen i vår närhet ökat väsentligt och blivit mer diversifierad, men också att förädling, lagring och distribution av livsmedel från både när och fjärran är organiserad i robusta system och har överlappande funktioner för att kunna motstå störningar.”

Vision i Södertälje kommuns Livsmedelsförsörjningsstrategi

Fokusområden

Lokala och regionala myndigheter har en nyckelroll när det gäller att skapa ett mer cirkulärt och hållbart livsmedelssystem, men de behöver inspiration och innovativa lösningar för att lyckas. KISMET består av tre fokusområden där Södertälje arbetar med lokala styrdokument och koncept:

 1. Styrning/Integration Södertälje kommuns livsmedelsförsörjningsstrategi
 2. Hållbar konsumtion (efterfrågesidan) – Måltidskonceptet Diet for a Green Planet
 3. Hållbar produktion (produktionssidan) – Ekodistrikt Sörmland

De tre arbetsområdena med tillhörande mål har formulerats för att svara upp mot projektets mål och anpassa syftet till Södertälje kommun.

1. Styrning/Integration koordineras av Södertälje kommun, MatLust Utvecklingsnod och Samhällsbyggnadskontoret

 Mål: Utveckla en intern kommunikationsplan för den kommunala livsmedelsförsörjningsstrategin för att:

 • integrera mål från livsmedelsförsörjningsstrategin i operativa kommunala processer.
 • öka effektiviteten mellan avdelningar och kommunala företag
 • identifiera kommunikationskanaler för medborgardeltagande

2. Hållbar konsumtion (efterfrågesidan) koordineras av Södertälje kommun, MatLust Utvecklingsnod och Kostenheten

Mål: Använd offentliga måltider för att driva efterfrågan på hållbara livsmedel utifrån konceptet Diet for a Green Planet.

 • Öka medvetenhet och acceptans hos ledarskap, personal (kök och skola) och gäster/elever/föräldrar.
 • Utveckla och dela verktyg och metoder för praktisk användning av Diet for a Green Planet.
 • Använd offentlig upphandling för att stödja livsmedelsproduktion.

3. Hållbar produktion (produktionssidan) koordineras av BERAS International

Mål: Etablera det första ekodistriktet (Ekodistrikt Sörmland) i Östersjöregionen genom att

 • kartlägga och engagera ekologiskt inriktade aktörer inom livsmedelskedjan.
 • göra en regional anpassning av den europeiska verktygslådan för ekodistrikt.
 • skapa en strategi och handlingsplan för omställning till lokala hållbara livsmedelssystem.

Om KISMET
Projektperiod: tre år 2023-2025.
Totalbudget: ca 36 milj. SEK. Södertälje kommuns budget: ca 4 milj. SEK.
KISMETs hemsida: https://interreg-baltic.eu/project/kismet/
Kontaktperson: Projektkoordinator Maria Micha
Kommunikationsansvarig: Jordan Valentin Lane

KISMET logotyp

KISMET is funded by the Interreg Baltic Sea Region Programme 2021-2027.

Maria Micha

Projektledare, Mission Matmiljö, Lokal mat för lokala marknader m.fl. Forskningsrelaterade samarbeten, MatLust Utvecklingsnod
Tel: 08-523 064 40
E-post

Uppdaterad: 5 juli 2023
Dela: 
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram