Hoppa till huvudinnehållet
MatLust Utvecklingsnods loggaEuropeiska unionens logotyp
MatLust, logosymbol

MatLust Living Lab

Södertälje kommun har av Tillväxtverket beviljats projektet "MatLust Living Lab".. Stödet avser regionalfondsprogrammet för Stockholms län, utlysningen Utveckla och förbättra forsknings- och innovationskapaciteten och användningen av avancerad teknik och gäller projektperioden 2023-11-01 - 2026-12-31.

Sammanfattning

Projektet bidrar till att skapa en ledande tillväxt- och kunskapsregion genom att stärka SME:s konkurrenskraft, samt stödja innovation inom livsmedelssektorn och skapa marknad för innovativa livsmedelsprodukter.

Projektets målsättningar

MatLust Living Lab ska ge 95 SME i livsmedelssektorn ökad kunskap och förmåga att arbeta med innovation, nya och utvecklade produkter, produktionssätt och affärsmodeller, samt energi- och resurseffektiv hållbar produktion.

Offentliga måltidsverksamheter ska öka sin kunskap att efterfråga de innovativa produkter som målgruppsföretagen utvecklar. Projektet ska också bidra till att generellt öka medvetenheten om livsmedlens påverkan på miljö och hälsa.

Fakta om MatLust Living Lab

  • Syfte: Bidra till att skapa en ledande tillväxt- och kunskapsregion genom att stärka SME:s konkurrenskraft, samt stödja innovation inom livsmedelssektorn och skapa marknad för innovativa livsmedelsprodukter..
  • Huvudsaklig målgrupp: Befintliga små och medelstora företag (SME*) inom livsmedelsnäringen.
  • Målsättning: MatLust Living Lab ska ge 95 SME i livsmedelssektorn ökad kunskap och förmåga att arbeta med innovation, nya och utvecklade produkter, produktionssätt och affärsmodeller, samt energi- och resurseffektiv hållbar produktion.
  • Geografiskt område: Huvudsakligen Stockholms län.
  • Projektperiod: November 2023 – December 2026.
  • Budget: Ca 26 miljoner kronor för hela perioden. Ca 40 %, (ca 10,4 miljoner kronor från Europeiska regionala utvecklingsfonden, ERUF), resten från Södertälje kommun och medfinansiärer.
  • Projektägare: Näringslivsavdelningen inom Södertälje kommun.
  • Samarbetspartner: Region Stockholm, Länsstyrelsen i Stockholm samt Södertälje Science Park.

*SME innebär företag med max 249 anställda och max 50 miljoner EUR i årsomsättning.


MatLust Living Lab är en del av MatLust Utvecklingsnod, en regional utvecklingsnod för livsmedel, där hållbarhetsfrågor och affärsmässiga utmaningar inom livmedelssystemet står i fokus.

Daniel Dworetsky

Projektledare, MatLust Living Lab inom MatLust Utvecklingsnod
Tel: 08-523 048 05
E-post

Uppdaterad: 24 januari 2024
Dela: 
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram