Hoppa till huvudinnehållet
MatLust Utvecklingsnods loggaOmtag Nu loggaEU, logo
MatLust, logosymbol

Verktyg för hållbara offentliga måltider

TYP AV CASE/TEMA

Verktyg för att stödja hållbar offentlig servering och upphandling, som görs tillgängliga av intressenter i Östersjöregionen.

INITIATIVET I KORTHET

Östersjöprojektet StratKIT, finansierat av Interreg BSR under åren 2019-2021, utvecklade en verktygslåda, Sustainable Public Meal Toolkit, med mer än 50 redskap för att stödja hållbarhetsarbetet inom offentliga måltider.

PÅ VILKET SÄTT BEST PRACTICE?

Detta är en samling av best practice från de olika länderna i Östersjöregionen. Utifrån olika utmaningsområden tillhandahåller verktygslådan en mängd praktiska och strategiska redskap för implementering av hållbarhet inom offentliga måltider. Verktygen kan anpassas till och användas även i andra liknande sammanhang och är för närvarande tillgängliga på sju språk.

BAKGRUND

Östersjöregionsprojektet StratKIT var ett treårigt projekt som syftade till att göra upphandling och offentliga måltider mer hållbara. Detta gjordes genom att 1) ​​identifiera lösningar på utmaningar för hållbar offentlig upphandling över hela Östersjöregionen; 2) utveckla verktygslådan för hållbara offentliga måltider baserat på partners best practice; och 3) bidra till spridningen av verktygslådan.

Projektet leddes av Helsingfors universitet och partnerskapet bestod av 13 partners och 10 associerade organisationer. För att öka tillgängligheten och främja användningen av verktygslådan översattes den till alla partnerspråk (alla länder i Östersjöregionen utom Litauen, Lettland och Sverige).

Verktygslådan utvecklades med och av representanter för offentliga måltider, inklusive beslutsfattare, upphandlare, cateringföretag, producenter, leverantörer, konsumenter och andra offentliga och privata organ. Ett mål var också att stödja skapandet av nätverk och ömsesidigt lärande mellan intressenter i länderna i Östersjöregionen för att öka motivation och kunnande.

I ett nytt mindre Interreg BSR-projekt, StratKIT+, som löper under 18 månader med start oktober 2022, finns alla Östersjöländer utom Ryssland representerade. Under StratKIT+ kommer verktygslådan att utökas ytterligare till att även omfatta redskap utvecklade i Litauen, Lettland och Sverige samt inkludera ett krishanteringspaket. Verktygslådan kommer också att översättas till dessa tre språk som saknas i nuvarande version.

HUR FUNGERAR DET?

Verktygen spänner över åtta teman, nämligen:

  • Förändringsstrategier: inbegriper generella strategiska verktyg för att förändra hur offentliga måltider anskaffas, upphandlas och levereras.
  • Kommunikation och kapacitetsuppbyggnad: verktyg för att öka medvetenheten och dela kunskaper om hållbara offentliga måltider.
  • Ekologisk mat: verktyg för att öka andelen ekologisk mat inom offentliga måltider.
  • Hälsosam och växtbaserad kost: verktyg för att sätta växtbaserade, hälsosamma rätter i centrum inom offentliga måltider.
  • Matsvinn: verktyg för att minska matsvinnet inom offentlig verksamhet.
  • Resurseffektivitet: verktyg för tillagning av offentliga måltider på mer resurseffektiva sätt samtidigt som man motiverar cirkulära arbetsmetoder.
  • Samarbete med lantbrukare: verktyg för att skapa kontakter med matsystemets rötter – bönderna.

Alla verktyg är tillgängliga och sökbara per kategori eller individuellt och kan läsas online eller laddas ner som utskrivbara PDF-filer. Verktygen finns för närvarande på engelska, danska, estniska, finska, tyska, polska och ryska. Under våren 2023 ska verktygslådan göras tillgänglig även på svenska, lettiska och litauiska. Webbplatsen Sustainable Public Meal Toolkit innehåller också bakgrundsinformation och kontext för offentliga måltider och upphandling, hållbarhet relaterad till offentliga måltider, livsmedelspolicy, etc.

VIDARE LÄSNING

The Sustainable Public Meal Toolkit

The StratKIT Platform

KONTAKTPERSON

Besök hemsidan för att hitta kontaktuppgifter till respektive land och partner, skicka en e-post till info(at)stratkit.eu, eller, i Sverige, kontakta Maria Micha, koordinator för Södertälje kommun som partner i StratKIT+-projektet.

ETT INITIATIV FRÅN MATLUSTS TRANSNATIONELLA KOMPONENT

Inom MatLusts transnationella komponent söker vi i Östersjöområdet efter best practice och goda exempel. Till exempel hållbara affärslösningar för SME inom livsmedelsbranschen, bra tillämpning av lagen om offentlig upphandling (LOU) och egenkontroll (HACCP), samt initiativ för mer resilienta livsmedelssystem. Exemplen dokumenteras på MatLusts hemsida och sprids genom event.

Uppdaterad: 27 december 2022
Dela: 
Facebook Twitter Linkedin
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram