Hoppa till huvudinnehållet
MatLust Utvecklingsnods loggaOmtag Nu loggaEU, logo
MatLust, logosymbol

Hur gör vi verkstad av de nationella ekomålen för odling och offentlig mat?

Följande är en sammanfattning av MatLusts seminarium i samband med Ekologiska Framtidsdagen 200930 som arrangerades av Organic Sweden, KRAV och MatLust.

MatLusts seminarium handlade om de två eko-mål som finns i den nationella livsmedelsstrategins handlingsplan: år 2030 ska 30 procent av den svenska jordbruksmarken utgöras av certifierad ekologisk jordbruksmark, och 60 procent av den offentliga livsmedelskonsumtionen ska utgöras av certifierade ekologiska produkter.

Vi fick lyssna till representanter från Södertälje kommun, Göteborgs Stad och Nykvarns kommun – samt Södertälje Science Park.

Helena Nordlund, som dels är projektledare för MatLust, dels ansvarar för framtagandet av Södertälje kommuns livsmedelsförsörjningsstrategi, berättade om hur Södertälje kommuns arbete med olika strategier kan bidra till att nå ekomålen. Helena berörde både odlingsmålet och offentlig mat-målet i sin presentation.

Därefter tog Martin Berg, planeringsledare på Fastighetskontoret i Göteborgs stad, vid. I Göteborg har fastighetskontoret tagit ett grepp kring odlingsfrågan och Martin berättade om hur man arbetar med att uppmuntra ekologisk odling. Martins inlägg handlade alltså om att möta målet att 30 procent av den svenska jordbruksmarken ska utgöras av certifierad ekologisk jordbruksmark år 2030.

Efter Martin Berg kom Jeanette Andersson, kostchef i Nykvarn, och berättade hur hon och hennes kollegor arbetar för att nå målet om att 60 procent av den offentliga livsmedelskonsumtionen ska utgöras av ekoprodukter. Jeanette Andersson fick titeln ”Årets måltidschef” av White Guide Junior 2019.

Till sist fick vi ett inspel av Robert Kingfors, VD för Södertälje Science Park som arbetar för att bli ledande i landet när det gäller hållbar produktion. Robert resonerade kring hur man kan göra för att få ihop olika aktörer – kanske i olika regioner – när man vill nå ett gemensamt mål.

Tiden räckte tyvärr inte till för frågor, men för att summera de viktigaste slutsatserna vill vi lyfta fram följande rekommendationer och framgångsfaktorer.

60% ekologiskt i den offentliga maten:

  1. Arbeta efter ett genomarbetat koncept. I Nykvarns och Södertäljes fall heter det Diet for a Green Planet. Genom att aktivt arbeta med exempelvis minskat svinn, mindre kött och råvaror efter säsong kan pengar sparas och ekoandelen ökas.
  2. Arbeta aktivt med att sätta mål och följa upp dem – ända ner på köksnivå.

Detta har varit framgångsfaktorer för både Nykvarn och Södertälje.

30% ekologisk odlingsmark år 2030:

  1. Våga ställa krav vid nyarrenden på att marken ska brukas ekologiskt.
  2. Ha låga trösklar och uppmuntra de personer som vill göra odlingskarriär, ex. genom att erbjuda en testbädd som länk mellan hobbyodling och kommersiell odling.

Till sist vill vi lyfta fram Södertälje Science Parks inspel om hur olika aktörer kan samarbeta istället för att arbeta i stuprör. Här lyftes vikten av en aktör som kan agera möjliggörare eller facilitator för att få aktörerna att dra åt samma håll. Ett ledarskap i mellanrummet. En inspiration för alla de aktörer som vill arbeta för att uppnå målen i den nationella livsmedelsstrategins handlingsplan.

Länkar till presentationerna:

Vi på MatLust vill tacka alla som deltog i seminariet!

Ekologiska Framtidsdagen 200930 arrangerades av Organic Sweden, KRAV och MatLust.

Daniel Dworetsky

Företagsutveckling & Kommunikation, MatLust Utvecklingsnod
Tel: 08-523 048 05
E-post

Uppdaterad: 7 oktober 2020
Dela: 
Facebook Twitter Linkedin
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram