Hoppa till huvudinnehållet
MatLust Utvecklingsnods loggaEuropeiska unionens logotyp
MatLust, logosymbol

Projekt Omtag

Omtag Nu – för en starkare, grönare livsmedels- och besöksnäring

Omtag Nu har som mål att stärka näringslivets förmåga till omstart och omställning efter coronapandemin. Projektet ska stötta nya affärsmöjligheter och -modeller kopplat till de förändrade sambanden som uppkommit mellan arbete, boende, mat och fritid, med fokus på digital och grön omställning.

Erbjudande

Omtag Nu erbjuder kostnadsfritt utvecklingsstöd inom 3 huvudsakliga områden:

  1. Miljö- och Klimatomställning
  2. Digitalisering
  3. Innovation, produktutveckling, konkurrenskraft

Utvecklingsstödet består av kortare kostnadsfria program och utbildningar, där fysiska träffar blandas med individuella och digitala möten. Läs mer om vad Omtag Nu erbjuder här.

För vem?

Omtag riktar sig till små och medelstora företag (SME*) inom livsmedels- och besöksnäringen i Stockholms län. Insatserna riktas mot företag som drabbats av pandemin för att stärka deras innovationskraft och förmåga till omställning utifrån förändrade förutsättningar.

Så här lämnar du din intresseanmälan

Fyll gärna i vårt intresseformulär där du kan kryssa för vad du är intresserad av för sorts utveckling som vi erbjuder. Vi tar därefter kontakt med dig för en närmare diskussion kring om vilka stöd vi har möjlighet att erbjuda.

Fakta Omtag Nu

Projektnamn: Omtag Nu. För en starkare, grönare livsmedels- och besöksnäring.

Finansiering: Nationella regionalfondsprogrammet/REACT-EU.

Budget: Totalt 12 mkr inkl. medfinansiering (25%).

Projektperiod: 2021-09-01 till 2023-08-31.

Projektägare: Södertälje kommun genom Näringslivsavdelningen.

* Små och medelstora företag, SME, är företag med högst 249 anställda och en årsomsättning om högst 50 miljoner euro. Källa: Svenskt Näringsliv.

Angelica Koponen

Projektekonom, MatLust Utvecklingsnod
Tel: 08-523 042 20
E-post

Uppdaterad: 24 januari 2024
Dela: 
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram