Hoppa till huvudinnehållet
MatLust Utvecklingsnods loggaEuropeiska unionens logotyp
MatLust, logosymbol

Expertrådgivning till små och medelstora livsmedelsföretag inom produktionsrelaterade frågor samt processutveckling och -ledning

Upphandlingskod: TI 2024-0044

Sista anbudsdag: 9 april 2024

Södertälje kommun har beviljats EU-projektet MatLust Living Lab av Tillväxtverket. Projektet, som utförs av MatLust Utvecklingsnod, inleddes den 1 november 2023 och pågår till sista december 2026.

MatLust Living Lab bidrar till att skapa en ledande tillväxt- och kunskapsregion i Stockholm genom att stärka SME (små och medelstora livsmedelsföretag) konkurrenskraft, samt stödja innovation inom livsmedelssektorn och skapa marknad för innovativa livsmedelsprodukter. SME innefattar företag med 0-249 anställda och en årsomsättning på 0-50 miljoner Euro.

MatLust Living Lab ska ge 95 SME i livsmedelssektorn ökad kunskap och förmåga att arbeta med innovation, nya och utvecklade produkter, produktionssätt och affärsmodeller, samt energi- och resurseffektiv hållbar produktion. Projektet ska också bidra till att offentliga måltidsverksamheter ökar sin förmåga att efterfråga de innovativa produkter som målgruppsföretagen utvecklar. Projektet ska vidare bidra till att generellt öka medvetenheten om livsmedlens påverkan på miljö och hälsa.

MatLust Utvecklingsnod (nedan även Beställaren) upphandlar nu expertis inom rådgivning till små och medelstora livsmedelsföretag inom produktionsrelaterade frågor samt processutveckling och -ledning.

Expertisen ska nyttjas till att stötta målgruppen (SME) till ökade kunskaper och förmågor inom detta område. Det kan handla om rådgivning individuellt och i grupp, men även workshops, föreläsningar etc.

Exempel där stöd behövs (utöver rådgivning till SME):

  • Processledning på möten med SME som deltar i testverksamhet kopplad till MatLust Living Lab eller annan verksamhet inom MatLust Utvecklingsnod.
  • Ledning av/medverkan i workshops inom produkt- och produktionsutveckling.
  • Rådgivning till MatLust Utvecklingsnod kring innovations- och testverksamheternas funktion och organisering.

Expertisen kommer i huvudsak användas inom ramen för projektet MatLust Living Lab, men kan också användas inom ramen för andra projekt som MatLust Utvecklingsnod är involverade i.

Flera anbud kan komma att antas utan inbördes rangordning. Avrop kommer att ske utifrån konsultens tillgänglighet och kompetens i förhållande till det specifika uppdraget. Ingen minsta volym garanteras.

Angelica Koponen

Projektekonom, MatLust Utvecklingsnod
Tel: 08-523 042 20
E-post

Daniel Dworetsky

Projektledare, MatLust Living Lab inom MatLust Utvecklingsnod
Tel: 08-523 048 05
E-post

Uppdaterad: 1 april 2024
Dela: 
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram