KONTAKT
Projekt MatLust

Tel: 08-523 048 05
E-post: matlust@sodertalje.se
Adress: Kvarnbergagatan 14 A 151 36, Södertälje
Följ oss på: Facebook

Om Matlust

MatLust

MatLust är ett femårigt EU-projekt vars syfte är att stärka tillväxt och hållbarhet inom livsmedels­näringen i Stockholmsregionen. MatLust erbjuder kostnadsfria utvecklingsprogramaktiviteter, nätverk och andra former av stöd till små och medelstora företag. Genom satsningen på Södertälje Science Park, där MatLust är en del, blir Södertälje ett kunskapscentrum och en kreativ mötesplats för mat och hållbarhet.

Att delta i MatLust

Att delta i MatLust är kostnadsfritt. Vi vänder oss till befintliga små och medelstora företag (SME*) inom livsmedelsbranschen – i huvudsak inom förädling, måltider och handel men även kringtjänster till livsmedelsföretag. Upptagningsområdet är Stockholms län, med fokus på länets södra delar. Upp till 10 % av deltagarna kan vara företag från närliggande län, främst Sörmland.

Företag kan välja att delta i olika aktiviteter inom ett eller flera av projektets åtta delområden: 

Nätverk Nätverk


Marknadsaktiviteter Marknadsaktiviteter


matlust-ikon-affa¦êrsutveckling Affärsutveckling


Affärs- och innovationsutveckling Innovationsutveckling


Processförbättring (LEAN) Processförbättring (LEAN)


Produkttester Produkttester


Aktuell forskning Aktuell forskning


Offentliga regelverk och upphandling Offentliga regelverk och upphandling


MatLust erbjuder bland annat:

 • Temanätverk för olika intresseområden, t.ex. marknadsfrågor, mathantverk, tekniska lösningar, social hållbarhet m.m.
 • Kontakt med andra företag, forskare, studenter, offentliga aktörer och intresse­organisationer för utbyten av idéer, kunskap och erfarenheter.
 • Möjlighet till exponering i relevanta sammanhang; mässor, konferenser etc.
 • Program för affärsutveckling, samt innova­tions- och processutveckling.
 • Arbete med produktutveckling och möjlighet att testa nya eller utveckla produkter i verklig miljö.
 • Kunskap, rådgivning och dialog kring offentlig upphandling, offentliga tillämp-
  ningar och regelverk.

Varför MatLust?

Maten spelar stor roll och dess väg från jord till bord står för drygt 40 % av vår totala klimatpåverkan. Men många människor vill äta klimatsmart, miljövänligt, hälsosamt, Östersjövänligt, närproducerat, säsongs­anpassat, vegetariskt, energisnålt, kemikaliefritt o.s.v. Och allt fler företag inom livsmedelssektorn arbetar aktivt med exempelvis ekologiska och lokala råvaror, energisnåla processer, färre tillsatser, social hållbarhet och nya organisationsformer.

Livsmedel är en näring med många små och medelstora företag. MatLust ska bidra till tillväxt och fler arbetstillfällen, innovationer samt större hållbarhet i dessa företag.

Södertälje – en förebild

MatLust utgår från Södertäljes prisbelönta arbete med hållbara offentliga måltider och en lång tradition av hållbar livsmedelsproduktion. Flera kända företag har sin bas i kommunen, som Saltå Kvarn och Lantmännen Cerealia. Många små företag utgör det kända ekoklustret i Järna.

Genom forskningsstiftelsen BERAS International och 60 år av forskning på hållbara jordbrukssystem har djupa kunskaper och stora nationella och inter­nationella nätverks byggts upp.

Genom satsningen på Södertälje Science Park, där MatLust är en del, blir Södertälje ett kunskaps­centrum och en kreativ mötesplats för sam­verkan mellan näringsliv, forskning, utbildning, offentlig sektor och civilsamhälle.

Kontakta oss på MatLust

Här nedan ser du kontaktuppgifter till några av oss som arbetar med MatLust. Om du inte vet vem du ska kontakta, når du oss alltid på matlust@sodertalje.se.

Aydin Aho

Tf Chef Destination Södertälje/Näringslivschef och projektägare för Matlust
Tel: 08-523 010 00 (vxl)
aydin.aho@sodertalje.se

Sara Jervfors
Sara Jervfors

Kostchef, Södertälje kommun och projektchef för MatLust
Tel: 08-523 010 00 (vxl)
sara.jervfors@sodertalje.se

Helena Nordlund
Helena Nordlund

Övergripande projektledare för MatLust
Tel: 08-523 010 00 (vxl)
helena.nordlund@sodertalje.se

Eva Helén
Eva Helén

Projektledare, Destination Södertälje och utvecklingsstrateg inom MatLust
Tel: 08-523 010 00 (vxl)
eva.helen@sodertalje.se

Ida de Oquiñena

Kommunikation
Tel: 08-523 010 00 (vxl)
ida.de-oquinena@sodertalje.se

Daniel Dworetsky
Daniel Dworetsky

Kommunikationsansvarig för MatLust
Tel: 08-523 010 00 (vxl)
daniel.dworetsky@sodertalje.se

Angelica Koponen

Projektekonom för MatLust
Tel: 08-523 010 00 (vxl)
angelica.koponen@sodertalje.se

Johanna Strömgren
Johanna Strömgren

Chef för Lean Center, KTH och ansvarig för Lean-program inom MatLust
Tel: 08-790 81 68
stromg@kth.se

Anders Andersson
Anders Andersson

Chef, Biovation Park och ansvarig för prova-på-laboratoriet och relaterade produkttester inom MatLust
Tel: 08-546 617 02
anders.andersson@acturumdevelopment.se

Jenny Isenborg Sultan
Jenny Isenborg Sultan

Projektkoordinator och ansvarig för testkök inom MatLust
Tel: 08-523 010 00 (vxl)
jenny.isenborg@sodertalje.se

Eu-logo

Fakta

 • Syfte: Utveckla en hållbar livsmedelsnäring, med koppling till miljö och hälsa.
 • Målgrupp: Befintliga små och medelstora företag (SME*) inom livsmedelsnäringen.
 • Målsättning: Öka tillväxten och arbets­tillfällena inom målgruppen.
 • Geografiskt område: Stockholms län, med fokus på södra delen av länet, samt upp till 10 % deltagare från närliggande län.
 • Tidsram: September 2015 till december 2020.
 • Budget: 57 miljoner kronor för hela perioden. 50 %, dvs 28,5 miljoner kronor från Europeiska regionala utvecklingsfonden, ERUF, resten från Södertälje kommun och med­finansiärer.
 • ProjektägareDestination Södertälje inom Södertälje kommun.
 • SamarbetspartnerKTHActurum/ Biovation ParkSaltå Kvarn m.fl.

*SME innebär företag med max 249 anställda och max 50 miljoner EUR i årsomsättning.