Hoppa till huvudinnehållet
MatLust Utvecklingsnods loggaEuropeiska unionens logotyp
MatLust, logosymbol

Mycket hjärta och sikte på tillväxt hos Anders i Järna

Välkommen till REKO

När Anders Hedberg, ägare av butiken REKO i Järna, kände att han ville ta företaget ett steg vidare drog han slutsatsen att han hade behov av stöd utifrån. Genom deltagande i MatLusts affärsutvecklingsprogram har han tillsammans med stödet från experter, affärsutvecklare och mentorer påbörjat en process där han ihop med medarbetarna på REKO har identifierat vilka värderingar och målsättningar som företaget strävar efter, och också fördelat ansvaret jämnare i medarbetargruppen.

När man kliver in i butiken på Storgatan i Järna slås man av dofter från teer och orientaliska kryddor.  REKO är en ekologisk mat- och hälsobutik mitt i centrala Järna. Tidigare har butiken varit mer inriktad på traditionell hälsokost, men sedan Anders Hedberg tog över för sju år sedan har man satsat på att utveckla sortimentet till att innehålla större andel livsmedel.

– När vi började ta in frukt och grönt märkte vi att omsättningen ökade. Vi köper in så mycket vi kan från lokala odlare, både företag och privatpersoner, säger Anders.

Tre portar bort ligger en traditionell matbutik, men det är inget som bekymrar.

– Vi kompletterar varandra. Folk ställer sin matkasse här medan de går in där och köper det vi inte har i vårt sortiment. 

REKOs ägare Anders Hedberg och medarbetaren Jesper Målsten.


Professionellt stöd i MatLusts affärsutvecklingsprogram

Men utmaningar fanns inom företaget, framförallt ville Anders få bättre struktur i personalorganisationen och få större kunskap i olika metoder för organisationsutveckling. Butiken har i dagsläget sju anställda.

– Jag behövde bolla och få nya perspektiv, och jag kände att jag saknade kunskap kring de förändringar som jag ville göra. Jag ville göra butiken mer självständig och få mer tid för utveckling och övergripande frågor och inte lägga så mycket tid på detaljer. 

Anders sökte sig till det branschanpassade affärsutvecklingsprogram som MatLust erbjuder små och medelstora livsmedelsföretag i samarbete med Connect, och blev antagen. Målet med programmet är, förutom ett tydligt hållbarhetsfokus, bland annat att formulera konkreta målsättningar genom att dels öka samsynen i företaget och också få stöd i att fokusera på rätt frågor för att föra företaget vidare. Genom programmet får man bland annat tillgång till en affärscoach och en mentor.

– Jag hade en ganska bra uppfattning om vad vi ville utveckla, men att tydligt få ner det på pränt tillsammans med coachen (Anna Elmdahl) har varit värdefullt, säger Anders och tillägger att det också har varit bra att tillsammans gå igenom ekonomin på ett strukturerat sätt.

Kontakten med mentorn Pontus Holgersson har upplevts som något av det bästa med programmet.

– Att få en inblick i hur Pontus driver sitt eget företag med omtanke och hjärta har varit väldigt inspirerande att se. 

Entusiasmen är väckt 

Vad har då deltagandet mynnat ut i?

 – Vi står fortfarande mitt i den process som vi har påbörjat och har inte alla resultat klara för oss ännu. Men effekten så här långt är att vi har väckt upp en entusiasm hos alla i personalen och en nyfikenhet för vad vi kan göra tillsammans. Vårt syfte är att öka välbefinnandet, hos både våra kunder och våra anställda. Det har varit engagerande att sätta ord på vad vi har för värderingar och vad vårt syfte är. Det ger en stolthet i ryggraden i vetskapen om att vi inte bara står och säljer saker utan att vi jobbar för någonting som vi tror på. 

På frågan om han skulle rekommendera andra företagare att delta i MatLusts program svarar Anders:

– Om man känner att man har frågor som man har svårt att komma vidare med själv och som man vill jobba med, så absolut. Programmet har gett oss på REKO en bra möjlighet till det!


Fakta:

Uppdaterad: 5 juli 2023
Dela: 
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram