Hoppa till huvudinnehållet
MatLust Utvecklingsnods loggaEuropeiska unionens logotyp
MatLust, logosymbol

Rapport: Mjölkprodukter och vegetabiliska alternativ till mjölkprodukter – miljö, klimat och hälsa

Februari 2019 (uppdaterad december 2020)

Mjölkprodukter och vegetabiliska alternativ till mjölkprodukter – miljö, klimat och hälsa

Denna rapport jämför miljö- och hälsoeffekter av mjölkprodukter och växtbaserade alternativ till mjölkprodukter. Produktion av animalier och vegetabilier påverkar vatten, kretslopp av näringsämnen, biodiversitet, klimat, markens bördighet med mera.

Rapporten redovisar resultaten av forskning inom detta område. För att analysera och tydliggöra systemeffekter diskuteras hur svenskt jordbruk skulle kunna se ut vid ersättning av nuvarande mjölkprodukter med vegetabiliska dito och vilka kost- och miljöeffekter det kan ha. Rapporten redovisar också i vilken utsträckning olika produktionssystem passar in i ett ekologiskt jordbruk, och i vilken utsträckning produktionen kan ske i Sverige.

Rapporten är skriven av Gunnar Rundgren på uppdrag av projekt MatLust. Syftet med rapporten är att utifrån tillgänglig forskning inom området lyfta fram komplexiteten i frågeställningarna och problematisera hållbarhetsfrågorna. Samtidigt är förhoppningen att denna sammansställning kan tjäna som vägledning för den som inom sitt yrkesuppdrag behöver förhålla sig till dessa frågor.

Ladda ner rapporten här (pdf)

(December 2020) Här finns en sammanfattning av rapporten på engelska ("Milk and plant-based alternatives — an environmental assessment"), även den skriven av Gunnar Rundgren.

Klicka här för att se Gunnar Rundgrens presentation av rapporten den 19/2 på KSLA (Kungl. Skogs- och Lantbruksakademin) i Stockholm (vi beklagar att ljudkvaliteten inte är den bästa).

Gunnar Rundgren (foto Fredrik Sederholm) har arbetat med de flesta sidor av ekologiskt jordbruk. 1977 startade han Torfolk Gård, pionjär inom ekologisk odling och livsmedelsförädling, där han bodde och verkade till 2008. 1985 var han en av grundarna av KRAV och dess första ordförande och sedermera verksamhetsledare till 1992. Gunnar var ordförande för den internationella samarbetsorganisationen för ekologiskt lantbruk, IFOAM, 2000-2005. Från 1996 har han mest arbetat med global utveckling av ekologiskt lantbruk inom Grolink AB, där han lett projekt i bl.a. Östafrika, f.d. Jugoslavien och Sydostasien med uppdragsgivare som FN-organen UNEP, UNCTAD och FAO, Världsbanken och Sida. Han har också gjort många olika utredningsuppdrag för svenska idella organisationer, företag och offentlig sektor. Han är hedersdoktor vid Uganda Martyrs University och ledamot av Kungl. Skogs- och Lantbruksakademin. Han kom 2010 ut med boken "Trädgården Jorden – från fångstsamhälle till global kapitalism och därefter", 2012 med "Jorden vi äter" tillsammans med Ann-Helen Meyer von Bremen och 2016 med "Den stora ätstörningen". Gunnar bloggar på http://tradgardenjorden.blogspot.com/.

Uppdaterad: 5 juli 2023
Dela: 
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram