Hoppa till huvudinnehållet
MatLust Utvecklingsnods loggaEuropeiska unionens logotyp
MatLust, logosymbol

MatLust – ”The rockstars of hållbar livsmedelsproduktion”

Företaget Apel AB har som uppdrag att följa MatLust-projektet – och genom att utvärdera, observera och sammanställa rapporter ge projektet verktyg att förbättras. Under våren 2019 intervjuade Helen Uliczka och Erik Jakobsson, MatLusts följeforskare, representanter och nyckelpersoner för 38 organisationer som kan definieras som MatLusts intressenter, i syfte att studera hur dessa uppfattar MatLust och vilken nytta och behov de skulle ha av MatLust som en regional livsmedelsnod. Intressenterna representerade bl.a. myndigheter, branschorganisationer, företag, akademi, kommuner och utbildningssamordnare.

Här berättar Helen Uliczka om uppdraget som följeforskare och de viktigaste slutsatserna ur rapporten. Vi på MatLust är minst sagt överväldigade av den positiva respons som har kommit fram.

Hela rapporten "Delrapport 3 Intressenternas uppfattningar om MatLust" finner du här.

Vad gör ni som följeforskare i projekt MatLust?

"Vi följer MatLust utvecklingsprogram och aktiviteter genom olika studier för att se om projektet fungerar som det är tänkt. Studierna diskuterar vi fram tillsammans med projektgruppen samtidigt som vi följer riktlinjerna för följeforskning från Tillväxtverket. Våra resultat ska kunna utgöra underlag för styrning och beslut inom projektet samt för styrgruppen och kanske också hos andra intressenter."

Vad är det för rapport ni skrivit?

"I denna tredje delrapport har vi tagit fasta på att MatLust kommit långt och genererat stort intresse. Det är många olika parter som kommer på events och som samarrangerar konferenser eller söker nya projekt tillsammans med MatLust. Projektets målgrupp är egentligen små och medelstora företag men det strömmar till så många fler. Vi ville se hur dessa intressenter och samarbetsparter uppfattar MatLust genom att ställa frågor som: Vad har ni för nytta av projektet? Vad tycker ni om det MatLust genomfört? Hur är det att samarbeta med MatLust? Vad vill ni att MatLust ska göra framöver?"

Vilka är rapportens slutsatser?

"Kort sagt är den viktigaste slutsatsen att MatLust är en lyckträff. Projektet har åstadkommit mycket mer än det som står i projektansökan. Det finns i MatLust en drivande vision om att bli en kunskapsnod för hållbara livsmedel i Stockholmsregionen och Mälardalen. Där är man i princip redan framme. MatLust genererar nyttor för myndigheter, branschorganisationer, akademin, kommuner, utbildningsanordnare och, förstås, för företag. Som samarbetspart får MatLust ett mycket högt betyg av alla intervjuade.

MatLust har blivit en påverkansfaktor när det gäller den allt mer intressanta frågan om vilka livsmedel vi äter och vad som produceras i Sverige. I och med den nya nationella livsmedelsstrategin behövs det ”verkstäder” som MatLust, någon som kan ge konkreta råd, förmedla kunskap och dessutom tar fram innovativa hållbara livsmedel själva.

Det enda molnet på himlen är hur MatLust-noden ska kunna leva kvar när det inte längre är ett projekt. Det finns ett stort samhällsbehov av noden men ingen egentlig beställare som i dagsläget säger att de vill permanenta den. Här måste riksdag och regering få upp ögonen för att MatLust behövs, bland annat för att det krävs att vi alla ställer om kosten för klimatets skull och för att vi ska ha en inhemsk livskraftig och hållbar matproduktion."

Ni har som följeforskare följt många olika projekt – vilka är era intryck av projekt MatLust?

"Många projekt har drivande projektteam och intresserade styrgrupper. De är utvecklingsinriktade. Ofta ligger de i framkanten av samhällsutvecklingen. MatLust är ändå unikt med alla de mervärden som skapats på så kort tid. Vi kan helt enkelt inte påminna oss att vi någonsin sett eller hört talas om ett projekt som gett så mycket mervärden eller genererat så många nyttiga bieffekter för så många helt olika och betydelsefulla aktörer. MatLust ger verklig samhällsnytta. Det är stort. Även på Tillväxtverket är man stolt över att deras medel använts till ett projekt med sådan genomslagskraft som MatLust. Projektet är ett flaggskepp för dem liksom för Södertälje kommun som projektägare." 

Daniel Dworetsky

Projektledare, MatLust Living Lab inom MatLust Utvecklingsnod
Tel: 08-523 048 05
E-post

Ida de Oquiñena (föräldraledig)

Kommunikation & sociala medier, MatLust Utvecklingsnod
Tel: 08-523 064 42
E-post

Uppdaterad: 31 augusti 2021
Dela: 
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram