Hoppa till huvudinnehållet
MatLust Utvecklingsnods loggaEuropeiska unionens logotyp
MatLust, logosymbol

MatLust lanserar ny rapport om inomhusodling ur ett hållbarhetsperspektiv

Den 20 februari kl. 13:00 lanserades rapporten "Små gröna blad - Inomhusodling ur ett hållbarhetsperspektiv". På senare år har många nya koncept för inomhusodlingar (ofta i stadsmiljö) lanserats, med växtbelysning, cirkulerande näringslösning och ibland odling i flera lager. Det finns många påståenden om dessa produkters egenskaper och fördelar, men det saknas ofta oberoende fakta.

Med anledning av detta har projekt MatLust tagit fram en kunskapssammanställning av miljöeffekterna och resursförbrukningen i dessa produktionssystem som presenterades torsdagen den 20 februari på Openlab i Stockholm. Syftet med rapporten är inte att ta ställning, utan att som neutral part låta komplexiteten i frågeställningarna komma fram. Samtidigt vill vi med rapporten erbjuda en vägledning i hur man kan resonera utifrån olika behov och mål.

Gunnar Rundgren, internationellt erkänd expert, presenterar rapporten som han sammanställt på uppdrag av MatLust. Vi bjuder även på smakprov på temat signerat Restauranglabbet. Ett hundratal personer med olika kopplingar till ämnet deltar och vi ser fram emot ett intressant samtal under den avslutande delen där Anna Richert från WWF, Michael Martin från KTH och IVL, Jesper Annell från ICA Liljeholmen och Sepehr Mousavi från SweGreen deltar.

I rapporten jämför Gunnar Rundgren miljöeffekterna och resursförbrukningen av produktionen av groddar, skott, kryddor, bladgrönt och svamp. Faktorer som undersöks i rapporten är användning av energi, växthusgasutsläpp, användning av insatsmedel som konstgödsel, kemisk bekämpning och fröer, vattenförbrukning, avfall, samt förpackningslösningar. Andra faktorer som näringsinnehåll, smak och ekonomi undersöks också.

"Många antar att allt grönt är bra för miljön, men det saknas stöd för den åsikten. Inomhusodlingar av grönsaker framställs exempelvis ofta som miljövänliga och klimatsmarta, som sparar mark och vatten, men verkligheten är mer komplicerad. De använder mycket energi och energiproduktion har i sin tur stor miljöpåverkan och tar upp stora ytor”, säger Gunnar Rundgren.

Syftet med rapporten är att sammanställa befintlig kunskap i ämnet och lyfta fram komplexiteten i frågeställningarna och problematisera hållbarhetsfrågorna. Samtidigt är förhoppningen att sammanställningen kan tjäna som vägledning för den som inom sitt yrkesuppdrag behöver förhålla sig till dessa frågor.

Torsdagen den 20/2 kl. 13:00-16:00 presenterades rapporten på Openlab, Valhallavägen 79, Stockholm.

Program

13:00
Daniel Dworetsky, MatLust, hälsar välkomna och ger bakgrund till Gunnar Rundgrens uppdrag.

13:15
Gunnar Rundgren presenterar sin rapport om Inomhusodling ur ett hållbarhetsperspektiv, beställd av MatLust

14:15
Paus. MatLust bjuder på lättare förtäring på temat signerad Restauranglabbet.

14:45
Paneldiskussion, frågor och samtal kring rapporten ledd av Maria Micha, MatLust. Medverkar gör:
- Anna Richert, Matexpert på WWF.
- Michael Martin, PhD och Seniorforskare på KTH och IVL.
- Jesper Annell, Kommunikation & Marknadsansvarig på ICA Liljeholmen.
- Sepehr Mousavi, Innovation & Hållbarhet på SweGreen.
- Gunnar Rundgren som skrivit rapporten på uppdrag av MatLust.

16:00
Slut

Lanseringen webbsändes här: https://player.vimeo.com/video/392211905

Om rapportförfattaren Gunnar Rundgren

Gunnar Rundgren har arbetat med de flesta sidor av ekologiskt jordbruk. 1977 startade han Torfolk Gård, pionjär inom ekologisk odling och livsmedelsförädling, där han bodde och verkade till 2008. 1985 var han en av grundarna av KRAV och dess första ordförande och sedermera verksamhetsledare till 1992. Gunnar var ordförande för den internationella samarbetsorganisationen för ekologiskt lantbruk, IFOAM, 2000-2005. Från 1996 har han mest arbetat med global utveckling av ekologiskt lantbruk inom Grolink AB, där han lett projekt i bl.a. Östafrika, f.d. Jugoslavien och Sydostasien med uppdragsgivare som FN-organen UNEP, UNCTAD och FAO, Världsbanken och Sida. Han har också gjort många olika utredningsuppdrag för svenska idella organisationer, företag och offentlig sektor. Han är hedersdoktor vid Uganda Martyrs University och ledamot av Kungl. Skogs- och Lantbruksakademin. Han kom 2010 ut med boken "Trädgården Jorden – från fångstsamhälle till global kapitalism och därefter", 2012 med "Jorden vi äter" tillsammans med Ann-Helen Meyer von Bremen och 2016 med "Den stora ätstörningen". Gunnar bloggar på http://tradgardenjorden.blogspot.com/.

Ida de Oquiñena (föräldraledig)

Kommunikation & sociala medier, MatLust Utvecklingsnod
Tel: 08-523 064 42
E-post

Uppdaterad: 31 augusti 2021
Dela: 
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram