Hoppa till huvudinnehållet
MatLust, logoEU, logo
Meny
MatLust, logosymbol

MatLust lanserar ny rapport om inomhusodling ur ett hållbarhetsperspektiv

Den 20 februari kl. 13:00 lanserades rapporten "Små gröna blad - Inomhusodling ur ett hållbarhetsperspektiv". På senare år har många nya koncept för inomhusodlingar (ofta i stadsmiljö) lanserats, med växtbelysning, cirkulerande näringslösning och ibland odling i flera lager. Det finns många påståenden om dessa produkters egenskaper och fördelar, men det saknas ofta oberoende fakta.

Med anledning av detta har projekt MatLust tagit fram en kunskapssammanställning av miljöeffekterna och resursförbrukningen i dessa produktionssystem som presenterades torsdagen den 20 februari på Openlab i Stockholm. Syftet med rapporten är inte att ta ställning, utan att som neutral part låta komplexiteten i frågeställningarna komma fram. Samtidigt vill vi med rapporten erbjuda en vägledning i hur man kan resonera utifrån olika behov och mål.

Gunnar Rundgren, internationellt erkänd expert, presenterar rapporten som han sammanställt på uppdrag av MatLust. Vi bjuder även på smakprov på temat signerat Restauranglabbet. Ett hundratal personer med olika kopplingar till ämnet deltar och vi ser fram emot ett intressant samtal under den avslutande delen där Anna Richert från WWF, Michael Martin från KTH och IVL, Jesper Annell från ICA Liljeholmen och Sepehr Mousavi från SweGreen deltar.

I rapporten jämför Gunnar Rundgren miljöeffekterna och resursförbrukningen av produktionen av groddar, skott, kryddor, bladgrönt och svamp. Faktorer som undersöks i rapporten är användning av energi, växthusgasutsläpp, användning av insatsmedel som konstgödsel, kemisk bekämpning och fröer, vattenförbrukning, avfall, samt förpackningslösningar. Andra faktorer som näringsinnehåll, smak och ekonomi undersöks också.

"Många antar att allt grönt är bra för miljön, men det saknas stöd för den åsikten. Inomhusodlingar av grönsaker framställs exempelvis ofta som miljövänliga och klimatsmarta, som sparar mark och vatten, men verkligheten är mer komplicerad. De använder mycket energi och energiproduktion har i sin tur stor miljöpåverkan och tar upp stora ytor”, säger Gunnar Rundgren.

Syftet med rapporten är att sammanställa befintlig kunskap i ämnet och lyfta fram komplexiteten i frågeställningarna och problematisera hållbarhetsfrågorna. Samtidigt är förhoppningen att sammanställningen kan tjäna som vägledning för den som inom sitt yrkesuppdrag behöver förhålla sig till dessa frågor.

Torsdagen den 20/2 kl. 13:00-16:00 presenterades rapporten på Openlab, Valhallavägen 79, Stockholm.

Program

13:00
Daniel Dworetsky, MatLust, hälsar välkomna och ger bakgrund till Gunnar Rundgrens uppdrag.

13:15
Gunnar Rundgren presenterar sin rapport om Inomhusodling ur ett hållbarhetsperspektiv, beställd av MatLust

14:15
Paus. MatLust bjuder på lättare förtäring på temat signerad Restauranglabbet.

14:45
Paneldiskussion, frågor och samtal kring rapporten ledd av Maria Micha, MatLust. Medverkar gör:
- Anna Richert, Matexpert på WWF.
- Michael Martin, PhD och Seniorforskare på KTH och IVL.
- Jesper Annell, Kommunikation & Marknadsansvarig på ICA Liljeholmen.
- Sepehr Mousavi, Innovation & Hållbarhet på SweGreen.
- Gunnar Rundgren som skrivit rapporten på uppdrag av MatLust.

16:00
Slut

Lanseringen webbsändes här: https://player.vimeo.com/video/392211905

Ida de Oquiñena

Kommunikation & sociala medier, MatLust
Tel: 08-523 064 42
E-post

Uppdaterad: 21 februari 2020
Dela: 
Facebook Twitter Linkedin
searchbarscross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram