Hoppa till huvudinnehållet
EU, logo
Meny
MatLust, logosymbol

Best practice: Gårdsslakt

Foto: Eytane Debruyne, Unsplash

(Click here for an English version of this business case)

TYP AV CASE/TEMA

Stressfri slakt med kulgevärsmetoden.

INITIATIVET I KORTHET

Gårdsslakt med den så kallade kulgevärsmetoden minimerar stressen för djuret. Djuret skjuts i en hage på gården där det levt hela sitt liv. Vid det vanliga förfarandet så leder stressen djuret upplever vid hanteringen på slakteri både till lidande för djuret och risk för sämre kvalitet på köttet. I Tyskland har gårdsslakt av den här typen tillåtits sedan 2012 – trots EU-förordningen – och därför finns det goda exempel kring detta att lära av därifrån.

PÅ VILKET SÄTT BÄST PRACTICE?

Med kulgevärsmetoden bedövas djuret omedelbart och frigör därmed inte stressrelaterade feromoner. Avlivningen är odramatisk. Stressnivån kan observeras direkt, och mätas med blodprover efter slakt. Detta förhindrar även stressrelaterade kvalitetsproblem i köttet som DFD (Dry, Firm, Dark) och PSE (Pale, Soft, Exudative) som är ett problem vid normal slakt.

BAKGRUND

Ändringen EU 2021/1374 till bilaga III i EG 853/2004 har gjort denna metod för slakt på gården laglig i EU och alla EU-länder arbetar nu med dess implementering. Ändringen har kommit som en konsekvens av ett brett opinionsarbete från lantbrukare, småskaliga slakterier och andra grupper som berörs av djurskydd. Tyskland och Schweiz väntade dock inte på ändringen och god praxis har redan utvecklats på flera gårdar. I forskningsprojektet ”On-farm slaughter of cattle via gunshot method” av Katrin Schiffer vid SLU har förutsättningarna för stressfri slakt undersökts i detalj utifrån praxis.

HUR FUNGERAR DET?

Kulgevärsmetoden kräver professionell kompetens och god planering och skulle kunna utföras av småskaliga slaktare. Det är nu viktigt att nationella genomföranderegler kommer att baseras på erfarenheter från bästa praxis.

VIDARE LÄSNING

På eldrimner.com: Utveckling av kulgevärsmetiden i fara

Europeiska Kommissionen: Livsmedelssäkerhet – animaliska produkter (översyn av särskilda regler)

ETT INITIATIV FRÅN MATLUSTS TRANSNATIONELLA KOMPONENT

Inom MatLusts transnationella komponent söker vi i Östersjöområdet efter best practice och goda exempel. Till exempel hållbara affärslösningar för SME inom livsmedelsbranschen, bra tillämpning av lagen om offentlig upphandling (LOU) och egenkontroll (HACCP), samt initiativ för mer resilienta livsmedelssystem. Exemplen dokumenteras på MatLusts hemsida och sprids genom event.

Maria Micha

Projektledare, Mineralskiftet & Forskningsrelaterade samarbeten, MatLust
Tel: 08-523 064 40
E-post

Uppdaterad: 22 december 2021
Dela: 
Facebook Twitter Linkedin
searchbarscross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram