Hoppa till huvudinnehållet
MatLust Utvecklingsnods loggaEuropeiska unionens logotyp
MatLust, logosymbol

Best practice: Coop Crowdfunding

(Click here for an English version of this business case)

TYP AV CASE/TEMA

Affärsmodeller, lokal livsmedelsproduktion, crowdfunding, dagligvaruhandel.

INITIATIVET I KORTHET

Coop Crowdfunding är en digital plattform som ger konsumenter möjligheter att köpa lokalt producerade livsmedel genom en onlineshop och stötta producenterna genom att investera i utbyte mot varor eller genom mikrolån.

PÅ VILKET SÄTT BEST PRACTICE?

Ett gott exempel på hur småskaliga producenter kan få investeringsstöd och nå en större kundkrets med hjälp av dagligvaruhandeln.

BAKGRUND

Projektet ägs av Coop Danmark och startade 2017.  Coop Danmark har 1,8 miljoner medlemmar och enkätundersökningar visade på ett intresse att stötta lokala livsmedelsproducenter. Eftersom innovativa mindre producenter ofta har svårt att få investeringsstöd samtidigt som danskar sparar pengar i banker utan nästan någon ränta väcktes idén till Coop Crowdfunding.

HUR FUNGERAR DET?

Genom Coop Crowdfunding kan konsumenter stötta lokal livsmedelsproduktion på tre olika sätt.

  1. De kan köpa livsmedel direkt online.
  2. De kan investera direkt hos producenten och i utbyte få en del av t.ex. säsongens produkter som finns i begränsad mängd.
  3. De kan stötta producenter genom lån med ränta.

Genom Coop Crowdfunding får mindre företagare möjligheter att bredda sin verksamhet och interagera direkt med en större kundkrets. Det är i första hand startups och mindre landsbygdsföretag som vill utveckla nya produkter, tjänster eller investera i ny utrustning som söker sig till Coop Crowdfunding. Att lansera en investeringskampanj är också ett sätt för dem att testa sina idéer, komma i kontakt med konsumenter och stärka sitt varumärke. För konsumenterna innebär det en möjlighet att påverka den lokala livsmedelsmarknaden och att få ränta på sina investeringar som ligger högre än den bankerna erbjuder. För moderkoncernen, Coop Danmark, innebär plattformen en möjlighet att bygga sitt varumärke som pionjär inom livsmedelsbranschen. Coop Danmark stöttar också initiativet ekonomiskt men målet är att det på sikt ska bära sina egna kostnader genom de avgifter man tar ut för nyttjandet av tjänsterna.

VIDARE LÄSNING

Mer information om initiativet är tillgängligt på danska via plattformens sida.

Information på engelska hittar du via Rubizmo-projektet.

KONTAKT

Nicolai Jaepelt, verksamhetsansvarig Coop Crowdfunding. Skicka e-post till Nicolai Jaepelt.

LÄNK TILL EVENT FRÅN 9 SEPTEMBER

Här kan du se inspelningen från det seminarium om Coop Crowdfunding som vi arrangerade den 9 september. Deltar gör, förutom Nicolai Jæpelt som är projektledare för Coop Crowdfunding i Danmark, också Marianne Duijm från företaget Casju som är ett gott exempel på lyckad crowdfunding.

ETT INITIATIV FRÅN MATLUSTS TRANSNATIONELLA KOMPONENT

Inom MatLusts transnationella komponent söker vi i Östersjöområdet efter best practice och goda exempel. Till exempel hållbara affärslösningar för SME inom livsmedelsbranschen, bra tillämpning av lagen om offentlig upphandling (LOU) och egenkontroll (HACCP), samt initiativ för mer resilienta livsmedelssystem. Exemplen dokumenteras på MatLusts hemsida och sprids genom event.

Maria Micha

Projektledare, Mission Matmiljö, Lokal mat för lokala marknader m.fl. Forskningsrelaterade samarbeten, MatLust Utvecklingsnod
Tel: 08-523 064 40
E-post

Uppdaterad: 5 juli 2023
Dela: 
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram