Hoppa till huvudinnehållet
MatLust, logoEU, logo
Meny
MatLust, logosymbol

Matsystem i förändring: ny teknik eller beteendeförändringar?

30

Jan

Datum: 30 jan 2020

Tid: 09.00–16.00

Plats: KTH Södertälje Science Park

Våra livsmedelssystem har stora utmaningar och vi vet vilka problemen är, nu är det dags att lyfta fram och utveckla de konkreta lösningarna!

Välkommen på konferens den 30 januari! Då kommer forskare, experter, entreprenörer och andra aktörer samlas på KTH Södertälje Science Park kring en mångfald av lösningar för mer hållbara matsystem. Kom och inspireras, var med och bidra och få möjlighet att synas och mötas genom presentationer, utställningar och samtal!

Konferensen är kostnadsfri och äger rum i samband med Science Week 29 januari-1 februari.

Välkommen på en samskapande konferens

Arbetar du eller din arbetsgrupp med idéer och lösningar som bidrar till framtidens hållbara mat? Kom och visa ert arbete, håll ett arbetsmöte i en dynamisk miljö eller bjud in andra i er process. 

MatLust erbjuder en plats att mötas, få nya kontakter och idéer. Eftermiddagen, utställningarna och de korta passen är ännu inte färdigplanerade, så hör gärna av dig till oss om du vill vara med eller har tips på någon som borde vara det!

MODERATOR

Moderator för dagen är Lovisa Madås, grundare av insikts- och mediebolaget AGFO, som har fokus på framtidens matsystem. Lovisa är journalist och affärsutvecklare, och hennes kärnområden är innovation, ny teknik och hållbarhet.

PROGRAMPUNKTER:

>> FÖRELÄSNINGAR – forskarna

Möjligheter med ny teknik, kunskap och sätt att agera

Ulf Sonesson, forskningschef vid RISE, menar att vi måste vara öppna för nya sätt att producera och konsumera mat, och att ny teknik erbjuder många lösningar. Han kommer bland annat beskriva hur ett digitaliserat och automatiserat jordbruk kan öka den biologiska mångfalden.

På spaning efter framtidens livsmedelssystem

Line Gordon, forskare och chef för Stockholm Resilience Centre, ger exempel på trender inom livsmedelssektorn som bidrar till att skapa matsystem inom de planetära gränserna. Vad blir lyx respektive vardagsmat i våra nya matvanor och hur kommer våra gamla vanor fortleva eller förändras med nya verktyg?

GMO och genredigering – risker och möjligheter

Odd-Gunnar Wikmark, forskare vid GenØk – Senter for biosikkerhet i Tromsø, Norge, kommer förklara skillnaden mellan olika typer av genetiskt modifierade organismer (GMO). Odd-Gunnar går också igenom riskbedömningar av GMO och varför många hävdar att dessa inte behövs för nya tekniker som genredigering (t.ex. CRISPR). Vilken betydelse kan GMO ha i framtiden för ett hållbart jordbruk? (Föreläsningen sker på norska.)

Växtbioteknik för miljö och hälsa – exempel från svensk forskning

Anna Lehrman, biträdande programchef i Mistra Biotech vid Sveriges lantbruksuniversitet, ger exempel på växtförädlingsprojekt som forskarna i programmet arbetar med – hållbar och hälsosam potatis, och en helt ny oljegröda.

>> PRESENTATIONER – aktörerna med lösningarna

Vi kommer även lyssna till ett antal kortare presentationer av aktörer som jobbar med lösningar för hållbar och hälsosam mat. Kanske är du en dem? Hör av dig till oss!

>> UTSTÄLLNINGAR

En plats att visa fram lösningar för hållbara matsystem, möjlighet att prata med varandra, få nya idéer och kontakter. Vill du ställa ut din idé eller verksamhet? Ta kontakt med oss för att komma överens om upplägg.

>> SEMINARIER, WORKSHOPPAR, MÖTEN

Vad behöver du och din arbetsgrupp använda eftermiddagen till? Förslag på upplägg – kom gärna med ditt eget:

  • Workshop för att få andras perspektiv på ert arbete.
  • Seminarium kring ett tema ni brinner för.
  • Arbetsmöte med dem ni själva bjuder in.

Vi försöker i möjligaste mån bereda plats för olika behov. Kontakta oss så att vi kan planera tillsammans.

Presentation av talarna

Ulf Sonesson är teknikagronom, doktor i miljösystemanalys och docent i livsmedelsvetenskap. Ulfs forskning inom miljömässig hållbarhet har rört sig över hela livsmedelssystemet från avfallshantering, jordbruk, livsmedelskedjan till nutrition, med livscykelanalys som en gemensam nämnare. Sedan 20 år är han verksam vid RISE Jordbruk och Livsmedel (tidigare, SIK och SP) där han är ansvarig för FoI-området ”Hållbara system i livsmedelskedjan”.

Line Gordon är chef för Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet och docent i systemekologi. Line har ett särskilt intresse för tvärdisciplinär forskning och hur vi kan förbättra planetens hälsa till gagn för mänskligheten. Hennes forskningsområden är vattenresurser, matproduktion och ekosystemtjänster ur ett social-ekologiskt resiliensperspektiv. Line är även styrelsemedlem i EAT Foundation, en forskningsbaserad global plattform för transformation av livsmedelssystemen.

Odd-Gunnar Wikmark, PhD, är forskare vid GenØk – Senter for Biosikkerhet i Tromsø, Norge där han har jobbat i över 10 år med problemställningar kopplade till trygg användning av bioteknologi i matproduktion. Odd-Gunnar har en bakgrund inom biologi, speciellt molekylärbiologi och mikrobiologi från UiT – Norges Arktiske Universitet. Han har jobbat med forskning på oförutsedda effekter av genmodierade växter och eventuella miljöeffekter av dessa i flera år. Han har också jobbat med genöverföringar i bakterier, och är speciellt engagerad i antibiotikaresistenta bakterier och plastföroreningar i miljön.

Anna Lehrman, är biträdande programchef och kommunikationsansvarig på Mistra Biotech vid Sveriges lantbruksuniversitet. Anna har en filosofie magister i biologi vid Lunds universitet, och är doktor i entomologi vid SLU (Sveriges lantbruksuniversitet). Därefter gick Anna över till att arbeta med forskningskommunikation, bland annat som redaktör för Växtskyddsnotiser och Faktablad om växtskydd - jordbruk. Sedan 2012 arbetar Anna inom forskningsprogrammet Mistra Biotech. Tillsammans med Lisa Beste gör hon också podden Shaping our food - om växtförädling och djuravel.

Maria Micha

Forskningsrelaterade samarbeten, MatLust
Tel: 08-523 064 40
E-post

Uppdaterad: 9 januari 2020
Dela: 
Facebook Twitter Linkedin
searchbarscross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram