Hoppa till huvudinnehållet
MatLust Utvecklingsnods loggaOmtag Nu loggaEU, logo
MatLust, logosymbol

Matsystem i förändring: ny teknik eller beteendeförändringar?

30

JAN

Datum: 30 jan 2020

Tid: 09.00–16.00

Plats: KTH Södertälje Science Park

Aktiviteten går inte längre att anmäla sig till.

Våra livsmedelssystem har stora utmaningar och vi vet vilka problemen är, nu är det dags att lyfta fram och utveckla de konkreta lösningarna!

Välkommen på konferens den 30 januari! Då kommer forskare, experter, entreprenörer och andra aktörer samlas på KTH Södertälje Science Park kring en mångfald av lösningar för mer hållbara matsystem. Kom och inspireras, var med och bidra och få möjlighet att synas och mötas genom presentationer, utställningar och samtal!

Konferensen är kostnadsfri och äger rum i samband med Science Week 29 januari-1 februari.

Moderator

Moderator för dagen är Lovisa Madås, grundare av insikts- och mediebolaget AGFO, som har fokus på framtidens matsystem. Lovisa är journalist och affärsutvecklare, och hennes kärnområden är innovation, ny teknik och hållbarhet.

PROGRAMPUNKTER:

(Detaljerat program + seminariebeskrivningar hittar du här)

(Presentation av samtliga talare hittar du här)

(Lista på samtliga utställare hittar du här)

>> FÖRELÄSNINGAR – forskarna

En framtidsspaning på beteendeförändringar och ny teknik

Line Gordon, forskare och chef för Stockholm Resilience Centre, ger exempel på trender inom livsmedelssektorn som bidrar till att skapa matsystem inom de planetära gränserna. Vad blir lyx respektive vardagsmat i våra nya matvanor och hur kommer våra gamla vanor fortleva eller förändras med nya verktyg?

Möjligheter med ny teknik, kunskap och sätt att agera

Ulf Sonesson, forskningschef vid RISE, menar att vi måste vara öppna för nya sätt att producera och konsumera mat, och att ny teknik erbjuder många lösningar. Han kommer bland annat beskriva hur ett digitaliserat och automatiserat jordbruk kan öka den biologiska mångfalden.

GMO och genredigering – risker och möjligheter

Odd-Gunnar Wikmark, forskare vid GenØk – Senter for biosikkerhet i Tromsø, Norge, kommer förklara skillnaden mellan olika typer av genetiskt modifierade organismer (GMO). Odd-Gunnar går också igenom riskbedömningar av GMO och varför många hävdar att dessa inte behövs för nya tekniker som genredigering (t.ex. CRISPR). Vilken betydelse kan GMO ha i framtiden för ett hållbart jordbruk? (Föreläsningen sker på norska.)

Växtbioteknik för miljö och hälsa – exempel från svensk forskning

Anna Lehrman, biträdande programchef i Mistra Biotech vid Sveriges lantbruksuniversitet, ger exempel på växtförädlingsprojekt som forskarna i programmet arbetar med – hållbar och hälsosam potatis, och en helt ny oljegröda.

>> MATSYSTEMETS MOSAIK – korta presentationer av aktörerna med lösningarna

Ur talarlistan:

 • Roberto Rufo Gonzalez, Consupedia
  Consupedia - värderingsstyrd konsumtion
 • Rebecka Milestad, KTH & EPOK
  Ekologisk produktion – en tillämpar lösning här och nu
 • Elisabet Brock, Kosteralg
  KosterAlg – algodling, livskraft i havet
 • Elin Aronsen Beis, Foodloopz
  Goodloopz - räddat kaffe för Zero Waste
 • Magnus Naess, Globala gymnasiet/Vegolyftet/EcoGusto
  Vegovågen – hur lyckas man få barn och unga att digga vego, och hur misslyckas man?
 • Magdalena Hermelin, Hermelins grönsaker
  Grönsaksodlaren som skippat mellanleden och jobbar lika mycket med försäljning som med odling
 • Helena Nordlund, projekt MatLust
  Kostkonceptet som revolutionerat Södertäljes offentliga mat
 • Bettina Schütz, Hempster
  Om hampa och nya hampaprodukter
 • Annette Granéli, RISE
  Rubizmo – hur man lyckas med sitt innovativa landsbygdsföretag?
 • Anja Leissner, Noquo Foods
  Utmana status quo med nästa generationen ost
 • Alice Davies & Ida Abrahamsson, studenter Måltidsekologiska programmet vid Örebro universitet
  Allt är inte svart eller vitt – hur kan vi utnyttja kunskapen som finns och förnya de tekniker som glömts bort?
 • Johan Fagerlund, Telge Återvinning AB
  Om biokol och biokolsanläggningen under uppbyggnad
 • Andrea Giesecke, Axfoundation och Jonatan Fogel, Länsstyrelsen i Stockholms län
  Om projektet Resursfisk

>> UTSTÄLLNINGAR

Under en längre paus på förmiddagen och under lunchpausen ställer en del av konferensens deltagare ut sina produkter, projekt, företag eller idéer. En arena för oss alla att upptäcka något nytt, knyta nya kontakter, möta våra inspirationskällor och vänner, mingla och prata med varandra. Vi bjuder på kaffe och frukt.

Utställare:

 1. Vår lokal/Allas café
 2. Mistra Biotech
 3. Under Tallarna
 4. AGFO
 5. Diet For A Green Planet & BERAS International
 6. EsaPac
 7. Creative Future Business
 8. Ljusterö Lax o Gös AB
 9. Trädgården i Lina
 10. Foodloopz
 11. Heja Framtiden
 12. Global Bugs
 13. RUBIZMO
 14. Hempster
 15. Vegolyftet/Ecogusto AB
 16. Föreningen för Den Gulliga Folkrörelsen
 17. Ekobanken
 18. GFB rådgivning
 19. Consupedia
 20. KosterAlg
 21. Samhällsbyggnadskontoret Södertälje kommun
 22. Måltidsekologerna Örebro universitet
 23. Happy Islands
 24. Odla Ihop
 25. MatLust
 26. FoodFighters

>> SEMINARIER

Under konferensen deltar du i ett av tre seminarier:

 • GMO och genredigering – fördjupning från förmiddagens presentationer för dem som vill veta mer och få möjlighet att ställa sina frågor. Med Odd-Gunnar Wikmark och Anna Lehrman.
 • Närproducerat och/eller ekologiskt – vad ska vi välja?
  Lokal mat är en samlingsterm utan tydlig definition som används i olika sammanhang för att antyda en mer hållbar produktion. Ibland ställs ”lokalt” mot ekologiskt, under antagandet att de båda produktionsformerna konkurrerar om samma konsumenter och har olika svar på hållbarhetsutmaningarna inom livsmedelsproduktionen. Men detta synsätt leder fel! I detta seminarium presenterar Rebecka Milestad från KTH och EPOK vid SLU vad närodlat kan betyda, hur/om det kan bidra till hållbar utveckling av livsmedelssystemet och hur det relaterar till ekologisk produktion och konsumtion.
 • Hållbara måltider i offentliga kök: vad kan vi lära av varandra och finns behov av att samarbeta?
  Under det här seminariet ges alla deltagare möjlighet att dela med sig av sina erfarenheter och ge sin syn på hållbarhetsarbete i storkök. Vi ser gärna att de deltagare som arbetar med ett specifikt måltids- eller kostkoncept berättar om det och vi vill undersöka frågor som: vad har hållbarhetsarbetet i storkök för målsättningar, vad kan vi lära av varandra och behöver vi mer samverkan för att nå längre? Samtalet leds av Johanna Björklund, forskare vid Örebro universitet som bl a arbetar med att utveckla pedagogiska verktyg kopplat till skolmåltiden.
 • Beteendeförändring i praktiken – det är nu det gäller.
  Workshop kring beteendeförändringar i praktiken. Här tas den konkreta
  förändringspotentialenhos deltagarna tillvara – och styrkan i att göra okända saker ihop. Leds av Karin Saler och Jenny Salmson från Odla Ihop.

Presentation av huvudtalarna

Ulf Sonesson är teknikagronom, doktor i miljösystemanalys och docent i livsmedelsvetenskap. Ulfs forskning inom miljömässig hållbarhet har rört sig över hela livsmedelssystemet från avfallshantering, jordbruk, livsmedelskedjan till nutrition, med livscykelanalys som en gemensam nämnare. Sedan 20 år är han verksam vid RISE Jordbruk och Livsmedel (tidigare, SIK och SP) där han är ansvarig för FoI-området ”Hållbara system i livsmedelskedjan”.

Line Gordon är chef för Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet och docent i systemekologi. Line har ett särskilt intresse för tvärdisciplinär forskning och hur vi kan förbättra planetens hälsa till gagn för mänskligheten. Hennes forskningsområden är vattenresurser, matproduktion och ekosystemtjänster ur ett social-ekologiskt resiliensperspektiv. Line är även styrelsemedlem i EAT Foundation, en forskningsbaserad global plattform för transformation av livsmedelssystemen.

Odd-Gunnar Wikmark, PhD, är forskare vid GenØk – Senter for Biosikkerhet i Tromsø, Norge där han har jobbat i över 10 år med problemställningar kopplade till trygg användning av bioteknologi i matproduktion. Odd-Gunnar har en bakgrund inom biologi, speciellt molekylärbiologi och mikrobiologi från UiT – Norges Arktiske Universitet. Han har jobbat med forskning på oförutsedda effekter av genmodifierade växter och eventuella miljöeffekter av dessa i flera år. Han har också jobbat med genöverföringar i bakterier, och är speciellt engagerad i antibiotikaresistenta bakterier och plastföroreningar i miljön.

Anna Lehrman, är biträdande programchef och kommunikationsansvarig på Mistra Biotech vid Sveriges lantbruksuniversitet. Anna har en filosofie magister i biologi vid Lunds universitet, och är doktor i entomologi vid SLU (Sveriges lantbruksuniversitet). Därefter gick Anna över till att arbeta med forskningskommunikation, bland annat som redaktör för Växtskyddsnotiser och Faktablad om växtskydd - jordbruk. Sedan 2012 arbetar Anna inom forskningsprogrammet Mistra Biotech. Tillsammans med Lisa Beste gör hon också podden Shaping our food - om växtförädling och djuravel.

Maria Micha

Forskningsrelaterade samarbeten, MatLust Utvecklingsnod samt Projektledare, Mineralskiftet
Tel: 08-523 064 40
E-post

Uppdaterad: 4 februari 2020
Dela: 
Facebook Twitter Linkedin
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram