Hoppa till huvudinnehållet
MatLust Utvecklingsnods loggaEuropeiska unionens logotyp
MatLust, logosymbol

Kulgevärsmetoden – minskad stress vid slakt / Gunshot method – minimizing stress during slaughter

24

FEB

Datum: 24 feb 2022

Tid: 12.00–13.00

Plats: Zoom

The seminar is part of MatLust's "Transnational Component" and will be held in English. A link to the seminar will be sent no later than Wednesday February 23rd.

Aktiviteten går inte längre att anmäla sig till.

Läs mer om gårdsslakt / Read more about on-farm slaughter

For information in English – see below

Slakt på härkomstgården med den så kallade kulgevärsmetoden är ett sätt att minimera stressen för djuret. Därmed slipper man också den negativa påverkan på köttkvaliteten som kommer av stress.

I september 2021 godkände EU slakt på härkomstgården och ett arbete med nationell tillämpning pågår, även i Sverige. Förhoppningarna inom branschen är stora att även kulgevärsmetoden kommer bli godkänd som en möjlig bedövningsmetod.

Katrin Schiffer, branschansvarig för gårdsslakt och charkuteri på Eldrimner, nationellt resurscentrum för mathantverk, har forskat på metoden. Hon ger oss en genomgång av hur det går till och varför regelförändringen är viktig.

Från Livsmedelsverket deltar också Mona-Lisa Dahlbom Wiedel som jobbar med den svenska tillämpningen av regelverket kring gårdsslakt. Medverkar gör även Adam Giertta, lantbrukare på Bona gård som deltagit i projektet om kulgevärsmetoden, samt Erika Olsson, ordförande för Ekologiska Lantbrukarna.

Var med på seminariet och ta chansen att ställa dina frågor till den kunniga panelen!

VAR OCH NÄR?

Dag: Torsdag 24 februari.
Tid: Kl. 12.00-13.00.
Var: Digitalt via Zoom.

ETT INITIATIV FRÅN MATLUSTS TRANSNATIONELLA KOMPONENT
Inom MatLusts transnationella komponent söker vi i Östersjöområdet efter best practice och goda exempel. Till exempel hållbara affärslösningar för SME inom livsmedelsbranschen, bra tillämpning av lagen om offentlig upphandling (LOU) och egenkontroll (HACCP), samt initiativ för mer resilienta livsmedelssystem. Exemplen dokumenteras på MatLusts hemsida och sprids genom event.

VÄLKOMMEN!


In English:

Gunshot method minimizing stress during slaughter

Slaughter on the farm with the so-called shotgun method is a way to minimize stress for the animal. This also avoids the negative impact caused by stress on meat quality.

In September 2021, the EU approved slaughter on the farm of origin and work on national application is underway, also in Sweden. The hope is that also the gunshot method will be approved as a possible method for stunning.

Katrin Schiffer is responsible for the section small-scale slaughter and charcuterie at Eldrimner, Sweden`s resource center for artisan food. She has conducted research on the gunshot method and will present how it works and why the change of rules is important.

During the seminar we will also listen to Mona-Lisa Dahlbom Wiedel from the Swedish Food Agency, Adam Giertta, farmer on Bona farm who participated in Katrin Schiffer's research, and Erika Olsson, farmer and chairman of Ekologiska Lantbrukarna, the association for organic farmers in Sweden.

Join the seminar and take the chance to ask your questions to these experts!

When and where?

Day: Thursday, February 24th
Time: 12:00-1:00 PM
Where: Via Zoom

AN INITIATIVE FROM PROJECT MATLUST'S TRANSNATIONAL COMPONENT
MatLust is an EU project with the purpose of strengthening growth and sustainability within the food industry in the Stockholm region. In MatLust’s transnational component we are looking for best practice and good examples in the Baltic Sea region. Areas of interest are sustainable business models for SME in the food sector, innovative applications of public procurement and Hazard analysis and critical control points (HACCP) and initiatives for more resilient food systems. Good examples are documented and spread via MatLust's website and events.

WELCOME!

Maria Micha

Projektledare, Mission Matmiljö, Lokal mat för lokala marknader m.fl. Forskningsrelaterade samarbeten, MatLust Utvecklingsnod
Tel: 08-523 064 40
E-post

Uppdaterad: 2 mars 2022
Dela: 
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram