KONTAKT
Projekt MatLust

Tel: 08-523 048 05
E-post: matlust@sodertalje.se
Adress: Kvarnbergagatan 14 A 151 36, Södertälje
Följ oss på: Facebook

Testbädd/Utvecklingskök

MatLusts testbädd erbjuder företag möjligheten att utveckla hållbara livsmedelsprodukter i nära samarbete med slutanvändare, d.v.s. professionella kockar. Företagare/innovatörer kan vända sig till testköket för testning, rådgivning och utvärdering. Kockarna som testar produkterna kan också komma med idéer och konkreta behov som någon kan utveckla nya innovationer för.

Mål/syfte

Testbäddens arbete syftar till att få ut fler hållbara livsmedelsprodukter på marknaden. Genom samarbetet med kockarna i Södertälje kommun kan produkterna skräddarsys så att de passar slutanvändarnas behov. Produkter som passar in i kommunens hållbarhetskoncept har också möjlighet att få en språngbräda ut på marknaden, förutsatt att produkten kan upphandlas.

Testbädden erbjuder också enklare produktutvärderingar, bland annat gör vi elevenkäter på skolor, observationer och sensoriska bedömningar.

Om testbädden

Testbädden är lokaliserat i Moraberg i Södertälje, men produkter testas av kockarna på flera olika kök i Kostenheten. Produkter som fungerar bra och som vi tror kan fungera inom skolmåltiderna serverar vi också till våra matgäster i skolrestaurangerna, då kallas det testbädd.

Vi har även en testbädd i kafémiljö för produkter som riktar sig till konsumentmarkanden snarare än storkök.

Testbädden utvärderas med hjälp av enkäter eller observationer beroende på produkt. Vi har även en smakpanel bestående av professionella kockar som gör enklare former av sensoriska utvärderingar. På så vis kan ditt företag få en indikation på hur din produkt upplevs både av slutanvändare och av slutkonsument.

Det finns också möjlighet för företag att vid enstaka tillfällen nyttja testköket för receptutveckling eller att ta fram prototyper av nya produkter (det finns dock inte möjlighet för företag att stadigvarande bedriva verksamhet i testköket).

Representerar du en kommun som vill ansluta sig till MatLusts testkök/testbädd?

Kommuner är välkomna att ta kontakt med oss på MatLust för att diskutera hur vi skulle kunna samverka i arbetet med testkök och testbädd. Ju fler kommuner som deltar, desto fler nya, innovativa och hållbara produkter kan vi utveckla tillsammans med små och medelstora livsmedelsföretag – och desto större påverkan kan vi ha på livsmedelsnäringen i en hållbar riktning.

Intresserad av att delta eller veta mer?

  • Om du är företagare/innovatör: anmäl ditt intresse för testköket/testbädden. Klicka här för att komma till formuläret. Vi kontaktar dig därefter för diskussion kring din idé och produkt och huruvida den passar för – och kan få plats i – MatLusts testkök.
  • Har du frågor och vill veta mer testköket/testbädden, kontakta Jenny Isenborg Sultan på MatLust via Jenny.Isenborg@sodertalje.se eller 08-523 065 68.

Kontaktperson:

Jenny Isenborg Sultan, Ansvarig för Testbädd/Utvecklingskök, projekt MatLust
jenny.isenborg@sodertalje.se
08-523 065 68