Hoppa till huvudinnehållet
MatLust Utvecklingsnods loggaEuropeiska unionens logotyp
MatLust, logosymbol

RAPPORT: Hur kan producenter och dagligvaruhandeln samarbeta för fler hållbara produkter på hyllan?

Dagligvaruhandeln (DVH) är för många mindre livsmedelsproducenter en central kanal för att nå ut till kunder. Men konkurrensen är hård och det är svårt för mindre aktörer att prismässigt mäta sig med större aktörer som erbjuder betydligt större volymer.

Under våren 2023 bjöd projektet ReSus (Retail for Sustainability) genom MatLust Utvecklingsnod in små och mellanstora livsmedelsproducerande företag till att delta i en webbenkät om samarbetet med DVH. Sex av dessa följdes även upp med djupintervjuer.

Syftet var att bättre förstå både hinder och möjliggörare för att få in fler hållbara produkter från mindre livsmedelsproducenter i DVH:s sortiment.

I denna rapport sammanfattar vi resultaten från webbenkäten och intervjuerna samt några av de perspektiv som lyftes på ett uppföljande webbinarium och paneldiskussion med livsmedelsproducenter och en representant för dagligvaruhandeln.

>> Läs rapporten "Hur kan producenter och dagligvaruhandeln samarbeta för fler hållbara produkter på hyllan?" här (pdf)

Om ReSus
Projektet ReSus: Handeln som motor – Hållbar matproduktion genom mobilisering av värdekedjans mitt” är ett Formas-finansierat forskningsprojekt som leds av Kungliga Vetenskapsakademien, MatLust Utvecklingsnod, Sveriges Lantbruksuniversitet, Linköpings Universitet och Axfoundation. Projektets övergripande mål är att bättre förstå hur DVH kan fungera som en positiv kraft när det gäller att göra matproduktionen mer miljömässigt och socialt hållbar.

Daniel Dworetsky

Projektledare, MatLust Living Lab inom MatLust Utvecklingsnod
Tel: 08-523 048 05
E-post

Uppdaterad: 27 oktober 2023
Dela: 
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram