Maria Micha
Projektledare samt ansvarig för forskningsrelaterade samarbeten MatLust
Tel: 08-523 06440
E-post: maria.micha@sodertalje.se

Sara Jervfors
Chef för Kostenheten i Södertälje kommun samt projekchef för MatLust
Tel: 08-523 064 66
E-post: sara.jervfors@sodertalje.se