Hoppa till huvudinnehållet
MatLust Utvecklingsnods loggaOmtag Nu loggaEU, logo
MatLust, logosymbol

Forskare på film: Olof Thomsson om livscykelanalys

Se godbitarna från forskaren och tryffeljägaren Olof Thomssons föreläsning kring begreppet livscykelanalys under MatLusts forskarträff i februari.

Olof Thomsson, forskare i miljösystemanalys och tryffelföretagare, fokuserade i sin föreläsning på livscykelanalyser(LCA) som redskap för utvärderingar av klimatpåverkan. Han gick igenom grundprinciperna för LCA. Utgångspunkten är att följa en produkt från vaggan till graven och inkludera alla delar i en produkts livscykel; från råvaror, produktion av insatsmedel till transporter och avfallshantering. En begränsning med LCA är att man ofta inte tar in hela produktionskedjan utan nöjer sig med att följa produkten från vaggan till gårdsgrinden eller butiken. Vilka systemgränser man väljer får stor betydelse för resultaten.

Metodiken för livscykelanalyser är standardiserad enligt ISO 140 40 för att göra olika livscykelanalyser mer likvärdiga och jämförbara. Olof gick igenom de fyra huvudsakliga delar en LCA består av.

Metoden lämpar sig bäst för studier av globala miljöeffekter som till exempel växthusgasutsläpp och fungerar sämre när miljöpåverkan är mer lokal, som till exempel försurning.

Till sist beskrev Olof hur de använde LCA i BERAS-projektet. Här jämfördes lokal, ekologisk och kretsloppsanpassad produktion och konsumtion med konventionell, storskalig och ofta geografiskt avlägsen produktion och konsumtion och resultaten sattes ihop i scenarier för hela matsystem. Resultaten visade att klimatpåverkan kan minskas med omläggning till ekologiskt kretsloppsjordbruk, än mer om maten i högre grad produceras och konsumeras lokalt, och ännu mer om köttkonsumtionen minskar.

Uppdaterad: 31 augusti 2021
Dela: 
Facebook Twitter Linkedin
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram