Hoppa till huvudinnehållet
EU, logo
Meny
MatLust, logosymbol

Forskare på film: Johanna Björklund om planetära gränser

Se godbitarna från docent Johanna Björklunds föreläsning kring planetära gränser under MatLusts forskarträff i februari.

Johanna Björklund, docent i miljövetenskap vid Örebro universitet, utgick i sin föreläsning från de s.k. planetära gränserna och de processer som påverkar dem. Livsmedelsproduktionen har på olika sätt en inverkan på samtliga dessa processer och djurhållningen står för särskilt stor del av matens belastning på miljön.

Köttkonsumtionen har ökat med 50 % sedan 1990, och vi äter allt mer importerat kött. En minskad köttkonsumtion är viktig ur miljösynpunkt och ur ett hälsoperspektiv skulle vi också må bra av att äta mindre kött. Det finns även potential att genom olika jordbruksmetoder minska matens miljöpåverkan och till exempel göra jordbruket till en sänka istället för en källa för koldioxid. Några sådana metoder är att ha en hög produktion, odla fleråriga grödor, gynna artrika marker, odla ekologiskt och odla plöjningsfritt.

Miljökostnaderna för handelsgödselanvändningen överstiger den ekonomiska nyttan. Istället behöver vi ett kretslopp av näringsämnen där de utnyttjas effektivt. Det kan vi få genom att ha kort avstånd mellan växter och djur, mellan stad och land, genom att konsumera närproducerad mat och minska köttkonsumtionen.

Till slut berättade Johanna om miljönyttan av ekologiskt. En jämförelse av bekämpningsmedelsrester i konventionellt odlad frukt och bär under 2014 visar att i 83,6-93,2 % av proverna fanns rester av bekämpningsmedel under angivna gränsvärden. Siffrorna visar också att konventionellt odlat i Sverige, i motsats till den vanliga uppfattningen, inte har lägre rester av bekämpningsmedel än frukt och bär från övriga EU.

Uppgifterna skiftar som bekant om huruvida ekologisk odling i stor skala kan producera tillräckligt mycket mat till världens växande befolkning. I vissa delar av världen kan ekologisk produktion leda till ökade skördar. Globalt beräknas ekologisk produktion ge 10 % lägre skördar medan i industriländerna blir skördarna ca 30 % lägre. Det kan ställas mot uppgifterna om att svinnet globalt är 30 % och att vi skulle ha tio gånger mer mat om vi åt vegetariskt istället för att utfodra djuren med den mat vi odlar. Till sist kan vi fråga oss om vi egentligen har något val?

Uppdaterad: 31 augusti 2021
Dela: 
Facebook Twitter Linkedin
searchbarscross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram