Hoppa till huvudinnehållet
MatLust Utvecklingsnods loggaEuropeiska unionens logotyp
MatLust, logosymbol

En röst på Landsbygdskonferensen 4 oktober

Tomas Rogstam, lantbrukare på Hummelmora gård

Innovation och hållbar produktion av livsmedel är tema för Region Stockholms landsbygdskonferens den 4 oktober. Här berättar lantbrukaren Tomas Rogstam inför sin medverkan under eftermiddagens panelsamtal.

Kan du berätta om ditt lantbruk?

Gården är på 20 hektar och har varit i familjens ägo sedan 1930-talet. Den främsta sysselsättningen har varit mjölkproduktion. När jag kom in i lantbruket 1995 hade vi ungefär 35 mjölkkor, vilket var något över medel på den tiden. Numera arrenderar vi också ungefär 200 hektar i omgivningen där vi odlar spannmål, raps och vall. Förutom livsmedelsproduktion bidrar vi med samhällsnyttor som många kanske tar för givet så som snöröjning och vägunderhåll. Vi har uppdrag av både vägföreningar, Scania och Södertälje kommun.

Nyss hände något omvälvande på gården – berätta vad.

Den 11 september åkte de sista mjölkkorna från gården. Vi har upplevt sviktande lönsamhet en tid och ladugården krävde stora investeringar. Vi hade 50 mjölkande kor på gården, och ytterligare 50 i rekrytering. Att lyckas som mjölkproducent beror mycket på förutsättningarna, och tyvärr var investeringskostnaderna för stora. Det är såklart tråkigt och gården känns tyst och tom. Både på kor och på personal. Innan hade vi en anställd på heltid och en extra.

Vad händer nu?

Vi ska lägga om till köttproduktion och ser ljust på det. Förhoppningen är att få hem ungefär 30 kor av köttras under hösten som kan kalva till våren. De blir kanske mest en bisyssla men det blir för tråkigt utan djur på gården. De behövs också för att hålla markerna öppna. Kanske kan vi också hyra ut en del av dem under sommartid för att beta av på andra platser.

Du är med i panelen i egenskap av livsmedelsproducent i Stockholm län, och i Södertälje kommun. Finns det något du skulle vilja att beslutsfattarna visste om?

Det viktigaste är lönsamhet, att vi får betalt för våra produkter. Det är svårt när man jobbar på en världsmarknad. Det är bra att Sverige är ett föregångsland, men det får inte ske på bekostnad av bönderna. Vi kan inte ha olika förutsättningar för t.ex. djurvälfärd, men samma villkor på marknaden.

Till sist – vad är det bästa med ditt jobb?

Det bästa är friheten att kunna bestämma själv. Och att man får vara med på hela resan, både när det gäller växtodling och djur. Från sådd till skörd och från födsel till slakt. Det är fascinerande tycker jag.

Ida de Oquiñena (föräldraledig)

Kommunikation & sociala medier, MatLust Utvecklingsnod
Tel: 08-523 064 42
E-post

Uppdaterad: 5 juli 2023
Dela: 
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram