Hoppa till huvudinnehållet
MatLust Utvecklingsnods loggaOmtag Nu loggaEU, logo
MatLust, logosymbol

Små når fler med Coop Crowdfunding / Wider reach for small producers with Coop Crowdfunding

9

SEP

Datum: 9 sep 2021

Tid: 12.00–13.00

Plats: Via Zoom

The seminar is part of Project MatLust's "Transnational Component" and will be held in English. A link to the seminar will be sent to all participants on September 8th.

Aktiviteten går inte längre att anmäla sig till.

For information in English see below

MatLust bjuder in till ett engelskspråkigt lunchseminarium om ett initiativ från dagligvaruhandeln för att hjälpa lokala livsmedelsproducenter och konsumenter att hitta varandra. Du får möta Nicolai Jæpelt, projektledare för Coop Crowdfunding i Danmark (t.v. på bilden ovan), och företaget Casju som är ett gott exempel på lyckad crowdfunding. Hur fungerar det i praktiken? Når man en större kundgrupp? Var med den 9 september!

Om Coop Crowdfunding

Genom Coop Crowdfunding – ett initiativ av Coop Danmark – kan konsumenter stötta lokal livsmedelsproduktion på tre olika sätt.

  1. De kan köpa livsmedel direkt online.
  2. De kan investera direkt hos producenten och i utbyte få en del av t.ex. säsongens produkter som finns i begränsad mängd.
  3. De kan stötta producenter genom s.k. crowdfunding.

Genom Coop Crowdfunding får mindre företagare möjligheter att bredda sin verksamhet och interagera direkt med en större kundkrets. Och konsumenterna kan påverka den lokala livsmedelsmarknaden.

Var och när?

Dag: Torsdag 9 september.
Tid: Kl 12:00-13:00.
Var: Via Zoom.

ETT INITIATIV FRÅN MATLUSTS TRANSNATIONELLA KOMPONENT
Inom MatLusts transnationella komponent söker vi i Östersjöområdet efter best practice och goda exempel. Till exempel hållbara affärslösningar för SME inom livsmedelsbranschen, bra tillämpning av lagen om offentlig upphandling (LOU) och egenkontroll (HACCP), samt initiativ för mer resilienta livsmedelssystem. Exemplen dokumenteras på MatLusts hemsida och sprids genom event.

Välkommen!

MatLust invites you to an English speaking lunch seminar about an initiative from the food service sector to help local food producers and consumers finding each other. Meet Nicolai Jæpelt, project manager for Coop Crowdfunding in Denmark (left in the picture above), and the food producer Casju which is a good example of successful crowdfunding. How does it work in practice? Will you reach more customers? Join the seminar on September 9th!

About Coop Crowdfunding

Via Coop Crowdfunding – an initiative from Coop Denmark – consumers can support local food production in three different ways.

  1. They can buy food directly online.
  2. They can invest directly in producers and secure their share of e.g. seasonal products or goods with a limited availability.
  3. They can support producers through crowdfunding.

Coop Crowdfunding enables small enterprises to widen their business and interact directly with a larger customer base. And the consumers can influence the local food market.

When and where

Day: Thursday September 9th.
Time: 12:00-1:00 PM.
Where: Via Zoom.

AN INITIATIVE FROM PROJECT MATLUST'S TRANSNATIONAL COMPONENT
MatLust is an EU project with the purpose of strengthening growth and sustainability within the food industry in the Stockholm region. In MatLust’s transnational component we are looking for best practice and good examples in the Baltic Sea region. Areas of interest are sustainable business models for SME in the food sector, innovative applications of public procurement and Hazard analysis and critical control points (HACCP) and initiatives for more resilient food systems. Good examples are documented and spread via MatLust's website and events.

Welcome!

Uppdaterad: 15 september 2021
Dela: 
Facebook Twitter Linkedin
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram