Hoppa till huvudinnehållet
MatLust Utvecklingsnods loggaEuropeiska unionens logotyp
MatLust, logosymbol

Science Week 2024: Hållbar livsmedelsproduktion och ett robust samhälle

31

JAN

Anmälan till fysiskt deltagande på denna aktivitet är nu stängd. Men om du vill se några av programpunkterna digitalt är det bara att besöka www.scienceweek.se som sänder live från Science Week.

Aktiviteten går inte längre att anmäla sig till.

Läs mer om Science Week här

Hur kan vi säkerställa en livsmedelsförsörjning som är både hållbar och motståndskraftig i ljuset av pågående kriser och klimatförändringar? Vi undersöker nyckelrollen som offentlig sektor spelar på olika nivåer – nationell, regional och lokal – för att främja efterfrågan på svenska och hållbart producerade livsmedel.

Välkommen till några högintressanta inslag under Science Week 2024 i Södertälje som kan bidra till att stärka offentlig sektors roll som kravställare och beställare av livsmedel.

Program

Kl. 12.00-13.00. Lunch med robusta och hållbara råvaror

Kl. 13.00-13.30. Hållbar livsmedelsproduktion och ett robust samhälle (sänds även digitalt på www.scienceweek.se)

För att främja hållbarhet och resiliens inom livsmedelssektorn behöver vi omforma synen på hållbarhet och skapa en efterfrågan som stödjer svenska livsmedelsföretag. Offentlig sektor spelar en betydande roll på nationell, regional och lokal nivå genom att köpa in svenska och hållbart producerade livsmedel. Detta bidrar till att öka motståndskraften mot eventuell livsmedelsbrist under olika kriser och pågående klimatförändringar.

Vi behöver skapa en efterfrågan och prioritera inköp som ger svenska livsmedelsföretag möjlighet att utvecklas på ett hållbart sätt, ekonomiskt, socialt och ekologiskt – både inom primärproduktion och i efterföljande led. Hur kan vi uppnå detta?

Kl. 13.30-14.00. Hur hållbara är Södertälje kommuns livsmedelsinköp? (sänds även digitalt på www.scienceweek.se)

Södertälje profilerar sig som en ”hållbar matkommun”, men hur hållbar är man egentligen? Under detta seminarium sätter Södertälje, som första kommun i Sverige, sig själv under luppen med hjälp av företaget Consupedias databas. Företaget Consupedia som tillhandahåller information utifrån fjorton olika hållbarhetsparametrar inom områdena miljö, hälsa och rättvisa kopplat till livsmedel, har på uppdrag av Södertälje kommun analyserat kommunens livsmedelsinköp under ett års tid. 

Consupedia presenterar under denna dragning sin hållbarhetsrapport inklusive analys och förslag på förbättringar på hur Södertälje kan göra bättre upphandlingar och inköp av livsmedel i framtiden.

Sara Seing, kostchef i Södertälje kommun, möter upp med att redogöra för kommunens progressiva arbete med att vässa sina upphandlingar och samtidigt bidra med uppbyggnaden av en lokal infrastruktur kopplat till livsmedel vilken bidrar till en god lokal livsmedelsförsörjningsförmåga.

Medverkande


Kl. 14:30-16:00. Workshop – Samverkan så att lokalt producerad mat kan köpas, lagras och levereras till offentlig sektor
(sker endast på plats i Södertälje)

I denna workshop söker vi lösningar på hur offentlig sektor – i samverkan med aktörer från hela livsmedelskedjan – kan bli en ännu bättre beställare av lokala livsmedel.

Vi arbetar tillsammans i mindre grupper och utifrån olika produktkategorier – och identifierar resurser, möjligheter och utmaningar i produkternas resa från jord till bord. Målet är att komma fram till scenarion som resulterar i mer lokalt producerad mat i den offentliga måltiden – och som utgör en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar affär för alla led i kedjan.

OBS. Vi önskar deltagande från flera kategorier i livsmedelskedjan till denna workshop; primärproducenter, livsmedelsförädlare, leverantörer, grossister, beslutsfattare inom offentliga måltider. Antalet deltagare kommer vara begränsat. Är du intresserad, anmäl ditt intresse via knappen "Anmäl dig här!" ovan.


En del av Science Week 2024
Science Week är ett samhällsforum för dig som tror på, och vill verka för, en hållbar framtid. På Science Week kan du ta del av det senaste inom hållbar produktion, utveckling och stadsutveckling. Ta del av hela programmet på scienceweek.se.


KISMET logotyp
Vissa av programpunkterna den 31 januari delfinansieras av KISMET, ett projekt inom EUs Östersjöprogram. I KISMET utvecklar Södertälje kommun genom MatLust Utvecklingsnod två piloter för att förbättra kommunens upphandling och inköp. Den ena, där Consupedias analys och hållbarhetsrapport ingår, handlar om att få en bredare analys av olika hållbarhetskriterier för att fatta informerade beslut. Den andra piloten undersöker och försöker undanröja hindren för inköp av mer lokalt producerad mat.
Uppdaterad: 30 januari 2024
Dela: 
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram