Hoppa till huvudinnehållet
MatLust Utvecklingsnods loggaEuropeiska unionens logotyp
MatLust, logosymbol

Ny rapport: Små gröna blad - Inomhusodling ur ett hållbarhetsperspektiv

20

FEB

Datum: 20 feb 2020

Tid: 13.00–16.00

Plats: Openlab, Valhallavägen 79, Stockholm

Aktiviteten går inte längre att anmäla sig till.

En kunskapssammanställning av miljöeffekterna och resursförbrukningen i produktionen av bladgrönt, kryddor, groddar, skott och svamp.

Den 20 februari bjuder MatLust in till ett spännande seminarium där Gunnar Rundgren, internationellt erkänd expert på jordbruk och livsmedelssystem, presenterar sin nya rapport "Små gröna blad - Inomhusodling ur ett hållbarhetsperspektiv" som han gjort på uppdrag av MatLust.

Följ seminariet live på webben här

Bakgrund

På senare år har många nya koncept för inomhusodlingar (ofta i stadsmiljö) lanserats, med växtbelysning, cirkulerande näringslösning och ibland odling i flera lager. Samtidigt finns sedan årtionden en produktion av kryddor och sallat i kruka i mer traditionell växthusodling. Användning av groddar, skott och inomhusodlad svamp har också ökat de senaste årtiondena och samtidigt sker det en omfattande import av bladgrönt.

Det finns många påståenden om dessa produkters egenskaper och fördelar, men det saknas ofta oberoende fakta. MatLust har därför efterfrågat en kunskapssammanställning av miljöeffekterna och resursförbrukningen i följande produktionssystem.

> Produktion av groddar och skott.

> Inomhusproduktion av svamp.

> Inomhusproduktion av kryddor och bladgrönt i olika utvecklingsstadier.

Faktorer som undersöks i rapporten är användning av energi, växthusgasutsläpp, användning av insatsmedel (konstgödsel, kemisk bekämpning och fröer), vattenförbrukning, avfall, samt förpackningslösningar. Andra faktorer som näringsinnehåll, smak och ekonomi undersöks också. I de fall det är relevant och möjligt jämförs olika sätt att producera samma produkt (exempelvis frilandsodling, import, inomhusodling eller traditionell växthusodling), samt logistik och transport (t.ex. färskhet och energiförbrukning för transport). 

Slutsatser

Slutsatser från rapporten är att inomhusodling av små bladgrönt, groddar och svamp är energikrävande processer. Men odlad svamp, groddar och gröna blad kan vara ett välkommet inslag i kosten för deras smak, utseende och variation.

I förhållande till sitt näringsinnehåll har odlad svamp, inomhusodlade och växthusodlade gröna blad relativt stor miljöpåverkan främst orsakad av energianvändning i olika former. Eftersom de säljs i små förpackningar som kräver kyltransport och kyllagring spelar förpackning, förvaring och transport stor roll för produkternas miljöpåverkan. Konsumtion av svamp och groddar på den nivå som genomsnittssvensken har idag kan dock knappast anses vara ett problem. Konsumtionen av gröna blad är relativt hög och ökande och de har samtidigt också störst miljöpåverkan. 

Groddar är den av de studerade produkterna som har lägst miljöpåverkan. Denna miljöpåverkan skulle sannolikt kunna minskas ännu mer om konsumenterna groddade själva, eller om odlingen skedde i direkt anslutning till butiker och restauranger, framför allt genom att förpackning, kylning och transporter skulle minska.

Vid en jämförelse mellan inomhusodlingar och traditionella växthus beror utfallet mycket på den enskilda produktionsplatsen.

Om seminariet 20 februari

Seminariet kommer att äga rum på Openlab i Stockholm mellan kl 13:00-16:00 den 20 februari.

Program

13:00
Helena Nordlund, MatLust, hälsar välkomna och ger bakgrund till Gunnar Rundgrens uppdrag.

13:15
Gunnar Rundgren presenterar sin rapport om Inomhusodling ur ett hållbarhetsperspektiv, beställd av MatLust

14:15
Paus. MatLust bjuder på lättare förtäring på temat signerad Restauranglabbet.

14:45
Paneldiskussion, frågor och samtal kring rapporten. Medverkar gör:
- Anna Richert, Matexpert på WWF.
- Michael Martin, PhD och Seniorforskare på KTH och IVL.
- Jesper Annell, Kommunikation & Marknadsansvarig på ICA Liljeholmen.
- Sepehr Mousavi, Innovation & Hållbarhet på SweGreen.

16:00
Slut

Notera att MatLusts ambition med denna rapport inte är att ta ställning utan att problematisera hållbarhetsfrågorna och låta komplexiteten i frågeställningarna komma fram.

Seminariet är kostnadsfritt.

Välkommen!

Gunnar Rundgren är författare, jordbruksexpert, föreläsare och lantbrukare. Han har arbetat med de flesta sidor av ekologiskt jordbruk. 1977 startade han Torfolk Gård, pionjär inom ekologisk odling och livsmedelsförädling, där han bodde och verkade till 2008. 1985 var han en av grundarna av KRAV och dess första ordförande och sedermera verksamhetsledare till 1992. Gunnar var ordförande för den internationella samarbetsorganisationen för ekologiskt lantbruk, IFOAM, 2000-2005. Från 1996 har han mest arbetat med global utveckling av ekologiskt lantbruk inom Grolink AB, där han lett projekt i bl.a. Östafrika, f.d. Jugoslavien och Sydostasien med uppdragsgivare som FN-organen UNEP, UNCTAD och FAO, Världsbanken och Sida. Han har också gjort många olika utredningsuppdrag för svenska idella organisationer, företag och offentlig sektor. Han är hedersdoktor vid Uganda Martyrs University och ledamot av Kungl. Skogs- och Lantbruksakademin. Han kom 2010 ut med boken "Trädgården Jorden – från fångstsamhälle till global kapitalism och därefter", 2012 med "Jorden vi äter" tillsammans med Ann-Helen Meyer von Bremen och 2016 med "Den stora ätstörningen". Gunnar bloggar på http://tradgardenjorden.blogspot.com/.

Helena Nordlund

Senior rådgivare, MatLust Utvecklingsnod
Tel: 08-523 071 23
E-post

Ida de Oquiñena (föräldraledig)

Kommunikation & sociala medier, MatLust Utvecklingsnod
Tel: 08-523 064 42
E-post

Uppdaterad: 18 september 2020
Dela: 
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram