Hoppa till huvudinnehållet
MatLust, logoEU, logo
Meny
MatLust, logosymbol

Matsystem & resiliens – vad kan vi lära av pandemin?

3

FEB

MatLusts event är en del av Science Week. Läs mer på www.scienceweek.se.

Hur kan vi jobba långsiktigt förebyggande för att minska sårbarheten i livsmedelssystemet?

Välkommen till MatLusts seminarium under Science Week!

Resiliens är ett systems förmåga att hantera förändring och fortsätta utvecklas. Med utgångspunkt i den pågående pandemin, undersöker vi vad vi kan lära oss av forskning om resiliens för hur vi kan bygga långsiktigt hållbara matsystem. 

My Sellberg är forskare vid Stockholm Resilience Centre och knuten till Södertälje kommun och MatLust genom forskningsanslag. Hon beskriver begreppet resiliens och hur det kan användas för att visa på utmaningar och utvecklingsmöjligheter inom livsmedelsområdet. Vi kommer få exempel på hur pandemin påverkat livsmedelsföretag, och hur de erfarenheter vi gör nu kan användas till att bygga mer motståndskraftig och hållbar matförsörjning.

Lilliana Stefanovic, doktorand vid Kassel University, berättar från sin forskning där hon bland annat intervjuat människor i Södertälje kommun som på olika sätt arbetar med ekologisk mat. Vilka kunskaper och förhållningssätt finns inom Södertäljes lokala ekologiska livsmedelssystem som kan bidra till utvecklingen av våra matsystem i stort?

Det kommer finnas utrymme för att ställa frågor till föreläsarna.

En utgångspunkt för seminariet är rapporten What can the COVID-19 pandemic tell us about resilient food systems?

Om talarna

Dr My Sellberg är forskare vid Stockholm Resilience Centre, Stockholms universitet. Hon är specialiserad på samskapande processer mellan forskning och praktik. Hennes två huvudsakliga forskningsområden är transformationer mot hållbara och resilienta livsmedelssystem, och appliceringen av resilienstänkande i samhällsplaneringen på lokal och regional nivå.  

Lilliana Stefanovic är i slutskedet av sitt doktorandarbete vid Department of Organic Food Quality and Food Culture of the University of Kassel. Forskningsprojektet handlar om transformationsprocesser inom ekologiska livsmedelssystem för att möta de Globala målen för hållbar utveckling. Hon har en master i International Food Business and Consumer Studies och undervisar på masternivå i ämnena Hållbar konsumtion och Hållbar näring.

Moderator

Ann-Helen Meyer von Bremen är journalist och författare och skriver främst om lantbruk, mat och miljö. Hennes senaste bok heter "Kornas planet", som hon har skrivit tillsammans med Gunnar Rundgren. Hennes blogg finns på hungryandangry.se

Uppdaterad: 22 januari 2021
Dela: 
Facebook Twitter Linkedin
searchbarscross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram