Hoppa till huvudinnehållet
MatLust Utvecklingsnods loggaEuropeiska unionens logotyp
MatLust, logosymbol

Lantbruket, samhället och den biologiska mångfalden

7

FEB

Datum: 7 feb 2024

Tid: 13.00–14.30

Plats: Långbro Gård i Mölnbo, Långbro 1, 153 96 Mölnbo

Seminariet är kostnadsfritt och antalet platser är begränsat. Seminariet sänds ej digitalt och spelas ej in.

Aktiviteten går inte längre att anmäla sig till.

Ladda ner Naturskyddsföreningens rapport här!

Presentation av rapport och samtal med Pim Bendt från Naturskyddsföreningen.

Välkommen till Långbro Gård den 7 februari kl 13:00-14:30. Då presenterar Pim Bendt, Enhetschef odlingslandskap och gruvor på Naturskyddsföreningen, rapporten "Lantbruket, samhället och den biologiska mångfalden" med efterföljande samtal.

Förlusten av biologisk mångfald är jämte klimatet en av vår tids stora ödesfrågor. För lantbruket är frågan extra angelägen eftersom våra bönder står i daglig kontakt med landskap och ekosystem där brukandet har både positiva och negativa effekter. Den biologiska mångfalden är en grundbult för såväl klimatanpassningen som för flera ekosystemtjänster som lantbruket är beroende av, som bördiga jordar och pollinering. På så sätt är den också en förutsättning för vår matförsörjning.

Samtidigt drabbas livsmedelskedjan av återkommande kriser till följd av både klimatförändringar och turbulens i omvärlden. Marknaden för lantbrukets produkter går upp och ned, men över tid kämpar många bönder med lönsamheten och lantbruksföretagen blir allt färre. Ett knappt sekel av allt intensivare produktion har gett oss billig mat men hamnat på kollissionskurs med såväl klimat- och naturkris som med bevarandet av lantbruksföretag. Förlusten av biologisk mångfald och förlusten av lantbruksföretag är på så sätt två sidor av samma mynt. Livsmedelssystemet har blivit sårbart och vår beredskap är idag låg.

Ur rapporten "Lantbruket, samhället och den biologiska mångfalden"

Rapporten från Naturskyddsföreningen syftar till att bidra till diskussionen om framtidens hållbara och resilienta livsmedelssystem, med människan och miljön i fokus.

Seminariet är kostnadsfritt och vi välkomnar alla med intresse för ett mer hållbart livsmedelssystem.

Seminariet med Pim Bendt från Naturskyddsföreningen sker med medfinansiering av Länsstyrelsen Södermanland och i samarbete med Ekologiska Lantbrukarna i Sörmland, som även har sitt årsmöte samma dag. Den 7/2 finns det också möjlighet att delta i en rundvandring på Långbro Gård i Mölnbo, där en mötesplats för god mat, regenerativ odling, hantverk och mycket mer håller på att byggas upp. Lunch + rundvandring (11:30-13:00) kostar 300 kr men är kostnadsfri för medlemmar i Ekologiska Lantbrukarna.

Detta event sker i samarbete med:

Uppdaterad: 1 februari 2024
Dela: 
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram