KONTAKT
Projekt MatLust

Tel: 08-523 048 05
E-post: matlust@sodertalje.se
Adress: Kvarnbergagatan 14 A 151 36, Södertälje
Följ oss på: Facebook

Introduktion till Livsmedel & Hållbarhet

Introduktion till Livsmedel & Hållbarhet

2019-06-04: Introduktion till Livsmedel & Hållbarhet


Hur kan företag inom livsmedelsnäringen aktivt bidra till ett hållbart matsystem?

Produceras, fraktas, förädlas, säljas och i bästa fall ätas – så ser matens resa vanligtvis ut. Men en växande befolkning och ekonomisk utveckling sätter stor press på våra gemensamma resurser. Vi behöver därför bli bättre på att se till att alla delar av livsmedelskedjan håller sig inom de gränser som planeten tål.

Som vid tidigare hållbarhetsseminarier lyssnar vi till experter inom området som går igenom allt från de stora, bakomliggande villkoren för jordbruk och livsmedelsproduktion globalt, till hur företag här och nu kan agera för att aktivt bidra till ett hållbart livsmedelssystem. Vi lyfter bland annat hur man som livsmedelsföretagare konkret kan tänka och hantera frågor som avfall, vatten, energi och råvaror.

Seminariet riktar sig främst till MatLusts målgrupp – små och medelstora företag inom livsmedelssektorn – men även andra intresserade är välkomna.

Tid: 09:00–12:00 med efterföljande lunch. Frukost serveras från 08:30.
Plats: Rival, Mariatorget 3, Stockholm
Övrigt: Kostnadsfritt. Vi bjuder på frukost och lunch. OBS! Missa inte eftermiddagens seminarium på samma plats: Mindre svinn – mera vinn: om förpackningar som minskar matsvinnet och underlättar återvinningKlicka här för mer info!

Välkommen!

Talare under seminariet

Gunnar Rundgren, författare, jordbruksexpert, föreläsare och lantbrukare. Han var en av grundarna till KRAV och har skrivit böckerna ”Trädgården jorden”, ”Jorden vi äter” (med Ann­Helen Meyer von Bremen) och ”Den stora ätstörningen – maten, makten, miljön”. Han har också varit internationell konsult åt uppdragsgivare som FN-organen UNEP, UNCTAD och FAO, Världsbanken och Sida.

Hans von Essen, agronom och en av nyckelpersonerna bakom menykonceptet Diet for a Green Planet, som framgångsrikt implementerats i Södertälje kommuns offentliga måltider sedan 2010. Hans bistår små och medelstora livsmedelsföretag med råvarukunskaper inom ramen för MatLusts hållbarhetsprogram.

Julia Senninger, konsult på U&We som sedan 1995 stöttar företag och organisationer i strategiskt hållbarhetsarbete. Julia gör bl.a. hållbarhetsanalyser och samordnar det nationella nätverket Hållbara Restauranger. Hon och kollegorna på U&We samordnar MatLusts kostnadsfria hållbarhetsprogram för små och medelstora livsmedelsföretag.

Vid frågor, kontakta Daniel Dworetsky (e-mail: daniel.dworetsky@sodertalje.se, telefon: 08-532 04805)