Hoppa till huvudinnehållet
EU, logo
Meny
MatLust, logosymbol

Rätt att välja ekologisk mjölk av hälsoskäl?

Maj 2016. Sammanställning av aktuell och relevant forskning.

Gör konsumenten rätt i att välja ekologisk mjölk av hälsoskäl?

Den här litteraturstudien och metaanalysen genomfördes eftersom det fortfarande råder osäkerhet om – och i så fall i vilken utsträckning – det finns betydelsefulla skillnader i näringsvärde mellan ekologisk och konventionell mjölk. Det är den största systematiska översiktsstudien i sitt slag, genomförd av ett internationellt expertteam under ledning av universitet i Newcastle, Storbritannien. Forskarna har granskat nästan 200 studier som jämför ekologiskt framställd mjölk med konventionellt producerad.

Efterfrågan på ekologisk mjölk har ökat snabbt under de senaste 20 åren. I Sverige ökade ekologiska mejerivaror med 38% från 2013 till 2014, och sedan med 28% till 2015, enligt KRAV:s marknadsrapporter. Konsumenterna efterfrågar ekologisk mjölk delvis på grund av uppfattningen att den har ett högre näringsvärde och är mer hälsosam. Oro för rester av bekämpningsmedel i mjölken är också en bevekelsegrund för dem som väljer ekologiskt.

Ekologisk mjölk innehåller drygt 50 procent mer omega-3-fetter

Att välja ekologiskt innebär ingen ökad mängd kalorier eller oönskat mättat fett. Resultaten av den här metastudien visade nämligen att mängden mättat fett och enkelomättat fett var ungefär lika i ekologiska och konventionella produktionssystem. Den ekologiskt framställda mjölken innehöll däremot signifikant högre mängder fleromättade fetter, i synnerhet omega-3-fetter.

Omega-3-fetter kopplas till minskningar av hjärt-kärlsjukdom, förbättrad neurologisk utveckling och funktion och ett bättre immunförsvar. Västerländska matvanor anses ge för lite omega-3-fetter och den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) rekommenderar ett fördubblat intag. Ofta är rekommendationen att äta mer fet fisk, men dels är fiskbestånden redan utnyttjade till max eller överutnyttjade, dels finns det även hälsorisker med den feta fisken som kan innehålla höga halter kvicksilver eller dioxiner. Den här studien visar att byta till ekologiska mjölkprodukter är ett sätt att öka intaget av omega-3-fetter. Genomsnittliga skillnader visade på 56% högre innehåll av totalt omega-3.

Ekologisk mjölk innehåller också totalt 41% mer av de fleromättade fetterna konjugerad linolsyra (CLA). Det behövs mer forskning och hälsofördelarna med ökat intag av CLA är ifrågasatta men studier har kopplat CLA till bland annat minskad övervikt och minskad risk för cancer och diabetes samt stärkt immunförsvar.

Djur som föds upp på spannmål får lägre halter av dessa fleromättade fettsyror i mjölken. Den främsta anledningen till högre halter av omega-3-fetter och CLA i ekologisk mjölk är alltså att ekologiska system i högre grad bygger på grovfoder. I synnerhet har kor som betar högre halter av fleromättade fettsyror i mjölken. Ekologiska mjölkkor gav i genomsnitt 20% mindre mängd mjölk än konventionella, vilket också är en konsekvens av att de utfodras med mindre majs, soja och annat spannmål.

Konventionell mjölk innehöll 74 procent mer jod och lite mindre antioxidanter

Studien visade också att konventionell mjölk innehöll betydligt större mängder jod. Det beror på att jod tillsätts det kraftfoder som korna utfodras med i syfte att öka innehållet i mjölkprodukter.

Eftersom marginalerna mellan under- och överskott av jod är förhållandevis små kan det vara en utmaning för konsumenten att få i sig lagom stora mängder. I Sverige, och många andra länder, är det vanligt att bordssalt innehåller tillsatt jod för att öka intaget. Då kan det föreligga risk att få för mycket jod. I Storbritannien är det tvärtom ovanligt med jodtillsats i salt och därför utgör mjölk och mjölkprodukter en viktig källa till jod.

Jämfört med konventionell mjölk visade sig ekologisk mjölk också innehålla lite högre halter alfatokoferol (en variant av e-vitamin) och karotenoider som båda har antioxidativa egenskaper. Då mjölkprodukter inte är någon huvudsaklig källa till e-vitamin och karotenoider så anser man att de högre nivåerna i ekologisk mjölk troligen inte har någon större inverkan på människors hälsa.

Förmodade hälsofördelar med ekologisk mjölk behöver utforskas

Förmodligen finns det alltså hälsomässiga fördelar med att byta ut mjölkprodukter till ekologiska varianter. De slutsatserna dras utifrån vad vi nu vet om innehållet i ekologisk mjölk och om betydelsen av till exempel långkedjiga fleromättade fettsyror. Med andra ord saknas det ännu studier som direkt mäter hälsoeffekterna av att byta till mjölk och mjölkprodukter som producerats ekologiskt. Att det finns goda argument för att utföra noggranna studier kring detta bekräftas av nyligen publicerade resultat om positiv hälsopåverkan hos mor och barn som konsumerade ekologisk mjölk.


Referenser och mer läsning:

Dominika Średnicka-Tober, Marcin Barański, Chris J. Seal, Roy Sanderson, Charles Benbrook, Håvard Steinshamn, Joanna Gromadzka-Ostrowska, Ewa Rembiałkowska, Krystyna Skwarło-Sonta, Mick Eyre, Giulio Cozzi, Mette Krogh Larsen, Teresa Jordon, Urs Niggli, Tomasz Sakowski, Philip C. Calder, Graham C. Burdge, Smaragda Sotiraki, Alexandros Stefanakis, Sokratis Stergiadis, Halil Yolcu, Eleni Chatzidimitriou, Gillian Butler, Gavin Stewart och Carlo Leifert, ”Higher PUFA and n-3 PUFA, conjugated linoleic acid, α-tocopherol and iron, but lower iodine and selenium concentrations in organic milk: a systematic literature review and meta- and redundancy analyses”, British Journal of Nutrition, (2016), 115, 1043-1060.


Länk till artikeln – klicka här


Ladda ner KRAV:s marknadsrapporter för 2015 och 2016:


Detta är en del av den sammanställning av aktuell och relevant forskning som ingår i projekt MatLust och som görs i samarbete med BERAS International. De rapporter sammanställningen avser och länkar till har av MatLust bedömts som intressanta och relevanta, men är helt fristående och representerar inte några enskilda hållningar eller åsikter för projekt MatLust.

Uppdaterad: 31 augusti 2021
Dela: 
Facebook Twitter Linkedin
searchbarscross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram