Hoppa till huvudinnehållet
EU, logo
Meny
MatLust, logosymbol

Hur ska man tänka kring matolja och fett?

Läs MatLusts högintressanta fettrapport

Vid MatLusts möten med företag inom livsmedelsbranschen har frågan om palmolja kommit upp ett flertal gånger. Är palmolja alltid dåligt? Är ekologisk palmolja OK, eller leder även den till skogsskövling mm? Vad innebär certifiering enligt Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO)? Palmolja kan dock inte diskuteras isolerat från vår konsumtion av fett i stort, utan måste också jämföras med andra alternativ, ur miljö och hälsosynpunkt.

Vi bad den internationellt erkände experten på jordbruk och livsmedelssystem, Gunnar Rundgren, att titta närmare på frågan om fett och oljor. Nu kan du ta del av hans mycket intressanta rapport som sammanställer fakta om fett och oljor i livsmedel, deras produktion, användning miljö och hälsoeffekter. Syftet är att vägleda tillverkande företag och måltidsverksamheter i valet av fett.

  • Vilken är miljöpåverkan av olika fetter?
  • Vilka möjligheter finns det att använda mer miljövänliga alternativ eller för att förbättra produktionen?
  • Vilka fetter är det miljömässigt mest hållbart att producera och använda i vår klimatzon?
  • Hur går det ihop med hälsorekommendationer gällande fett och den debatt som förs om olika fetters hälsopåverkan?

Dessa är frågor som rapporten försöker besvara. Rapportens fokus är på palmolja, sojaolja och raps vilka är de tre största oljorna, men smör, annat animaliskt fett och olivolja tas också upp.

Här kan du läsa hela rapporten.

Om rapportförfattaren Gunnar Rundgren

Gunnar Rundgren har arbetat med de flesta sidor av ekologiskt jordbruk. 1977 startade han Torfolk Gård, pionjär inom ekologisk odling och livsmedelsförädling, där han bodde och verkade till 2008. 1985 var han en av grundarna av KRAV och dess första ordförande och sedermera verksamhetsledare till 1992. Gunnar var ordförande för den internationella samarbetsorganisationen för ekologiskt lantbruk, IFOAM, 2000-2005. Från 1996 har han mest arbetat med global utveckling av ekologiskt lantbruk inom Grolink AB, där han lett projekt i bl.a. Östafrika, f.d. Jugoslavien och Sydostasien med uppdragsgivare som FN-organen UNEP, UNCTAD och FAO, Världsbanken och Sida. Han har också gjort många olika utredningsuppdrag för svenska idella organisationer, företag och offentlig sektor. Han är hedersdoktor vid Uganda Martyrs University och ledamot av Kungl. Skogs- och Lantbruksakademin. Han kom 2010 ut med boken "Trädgården Jorden – från fångstsamhälle till global kapitalism och därefter", 2012 med "Jorden vi äter" tillsammans med Ann-Helen Meyer von Bremen och 2016 med "Den stora ätstörningen". Gunnar bloggar på http://tradgardenjorden.blogspot.com/.

Uppdaterad: 31 augusti 2021
Dela: 
Facebook Twitter Linkedin
searchbarscross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram