Hoppa till huvudinnehållet
EU, logo
Meny
MatLust, logosymbol

Djurhållningen har betydelse för köttets näringsinnehåll

Maj 2016. Sammanställning av aktuell och relevant forskning.

Djurhållningen har betydelse för köttets näringsinnehåll

En del konsumenters uppfattning att ekologiska köttprodukter är mer ”hälsosamma” och innehåller fler önskvärda näringsämnen är ett av skälen till de senaste årens ökade försäljning. Det råder dock fortfarande vetenskaplig osäkerhet om, och i vilken grad, ekologisk produktion ger kött med betydelsefulla skillnader i näringsinnehåll. I den här översiktsstudien har forskarteamet under ledning av universitetet i Newcastle analyserat 67 publicerade studier som jämför näringsinnehållet i ekologiska och konventionella köttprodukter.

Resultaten som presenteras och diskuteras handlar främst om olika fettsyror. De två huvudsakliga slutsatserna är att ekologiskt kött innehöll cirka 50 procent mer nyttiga omega-3-fetter och lite mindre av de två mättade fetterna myristinsyra och palmitinsyra.

För få studier har hittills gjorts av näringsmässigt viktiga beståndsdelar i kött såsom mineraler, vitaminer och antioxidanter samt för giftiga metaller och pesticider för att forskarna skulle kunna dra slutsatser kring dessa.

När alla köttslag analyserades tillsammans visade sig ekologiska köttprodukter innehålla ungefär samma mängder mättade fetter, lägre halter enkelomättade fetter och betydligt större mängder fleromättade fetter. Mest slående var skillnaderna i omega-6- och omega-3-fetter, där ekologiskt kött i genomsnitt innehöll 47% mer omega-3-fetter och 16% mer omega-6-fetter jämfört med konventionellt.

Det finns viss osäkerhet kring resultaten då en del av studierna var för få för att genomföra meningsfulla metaanalyser samt hade bristande kvalitet. Samtidigt slår forskarna bakom den här översiktsstudien fast att det här är första gången som det framkommit indikationer på signifikanta skillnader i näringsinnehåll mellan ekologiskt och konventionellt kött. Resultaten står därmed i kontrast mot en tidigare metaanalys utförd av ett annat forskarteam och som inte kom fram till att det fanns betydelsefulla skillnader mellan ekologiska och konventionella animalier när de slog samman kött, mjölkprodukter och ägg.


Referenser och mer läsning:

Dominika Średnicka-Tober, Marcin Barański, Chris J. Seal, Roy Sanderson, Charles Benbrook, Håvard Steinshamn, Joanna Gromadzka-Ostrowska, Ewa Rembiałkowska, Krystyna Skwarło-Sonta, Mick Eyre, Giulio Cozzi, Mette Krogh Larsen, Teresa Jordon, Urs Niggli, Tomasz Sakowski, Philip C. Calder, Graham C. Burdge, Smaragda Sotiraki, Alexandros Stefanakis, Sokratis Stergiadis, Halil Yolcu, Eleni Chatzidimitriou, Gillian Butler, Gavin Stewart och Carlo Leifert, ’’Composition differences between organic and conventional meat: a systematic literature review and meta-analysis”, British Journal of Nutrition, (2016): 115, 994-1011.


Länk till artikeln – klicka här


Detta är en del av den sammanställning av aktuell och relevant forskning som ingår i projekt MatLust och som görs i samarbete med BERAS International. De rapporter sammanställningen avser och länkar till har av MatLust bedömts som intressanta och relevanta, men är helt fristående och representerar inte några enskilda hållningar eller åsikter för projekt MatLust.

Uppdaterad: 31 augusti 2021
Dela: 
Facebook Twitter Linkedin
searchbarscross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram