KONTAKT
Projekt MatLust

Tel: 08-523 048 05
E-post: matlust@sodertalje.se
Adress: Kvarnbergagatan 14 A 151 36, Södertälje
Följ oss på: Facebook

Utveckla ditt företag

Kostnadsfria utvecklingsprogram som hjälper ditt företag att växa

MatLust erbjuder fyra olika utvecklingsprogram som är anpassade för små och medelstora livsmedelsföretag som vill växa och utvecklas. Företag i Stockholms län (och i viss mån från närliggande kommuner) kan kostnadsfritt delta i  utvecklingsprogrammen. Här nedan kan du läsa mer om programmen.

Affärsutvecklingsprogram – utveckla ditt företag

Utveckla din verksamhet!

Anmäl dig till MatLusts affärsutvecklingsprogram som är kostnadsfritt för små och medelstora bolag (värde 38 000 kr). Programmet har ett strategiskt perspektiv med fokus på affären och vänder sig till ägare eller VD i verksamheten.

Formatet för arbetet är en affärsplan som genomlyses av experter i näringslivet och som sedan kompletteras med en konkret handlingsplan.

Syfte

Syftet med programmet är öka din konkurrenskraft både genom att sätta en tydlig riktning och konkreta målsättningar för verksamheten men också genom att verifiera de strategier som tas fram med kompetenser utifrån.

Målsättning

Programmets mål är att du ska få en tydligare väg framåt, fokusera på de långsiktiga och strategiska frågorna, öka samsynen i företaget och fokusera på rätt saker för att utveckla verksamheten vidare.

Tre faser – två versioner av programmet

Affärsutvecklingsprogrammet består av tre faser; analys, återkoppling och handling. Läs mer om programmet i informationsbladen nedan.

Målgrupp

Programmet vänder sig ägare och/eller VD i små eller medelstora företag med tillväxtambitioner och intresse av externt stöd för att utveckla företaget
vidare. Deltagare förväntas prioritera tid för de aktiviteter och möten som kommer av deltagandet och vara lyhörd för nya tankar och idéer.

Tidplan

Programmet pågår under 4-12 månader och innefattar 12-15 möten med eget arbete däremellan.

Utförare

MatLusts affärsutvecklingsprogram utförs i samarbete med Connect, en ideell organisation utan vinstintresse som finansieras genom samarbete med företag i näringslivet. Connect matchar entreprenörer och tillväxtföretagare med kompetens och kapital för att främja hållbar tillväxt. Genom frivilliga insatser från experter, investerare, mentorer och affärscoacher tillförs företag kompetens, erfarenheter och värdefulla kontakter. I kombination med en beprövad metodik skapas därmed unika möjligheter för företag att utveckla och genomlysa sina affärsstrategier och få värdefulla råd och kontakter som främjar företagens utveckling.

Anmälan

 • Gör en intresseanmälan till MatLust genom att klicka här för att fylla i ett formulär.
 • Vi återkommer till dig för vidare diskussion kring ditt företags önskemål och behov.

Har du frågor kring programmet, kontakta Daniel Dworetsky: daniel.dworetsky@sodertalje.se, 08-523 064 42.

Mer information

Produktblad (pdf)

Beskrivning av affärsutvecklingsprogrammet (pdf)

Kontaktperson MatLust:


Daniel Dworetsky

daniel.dworetsky@sodertalje.se
08-523 048 05

Lean-program – mer hållbart, effektivt och konkurrenskraftigt

Möjliggör utveckling – ta tillvara resurserna och skapa effektivare processer

Anmäl dig till MatLusts leanprogram som är kostnadsfritt för små och medelstora bolag (värde 100  000 kr).

Lean är en strategi för att utveckla och leda verksamheter. Syftet är en sund och hållbar tillväxt som är bra för alla företagets intressenter; ägare, medarbetare, kunder och samhälle.

Företag kan nå hållbar tillväxt och hög konkurrenskraft om de blir bra på att utveckla sig själva genom delaktiga medarbetare. Då kan effektiviteten öka utan att medarbetarna arbetar mer.

Lean går inte ut på att kortsiktigt göra ägarna till företagen rikare, utan att engagera människor och hushålla med företagets resurser på ett smart sätt. Det handlar inte om att hönan ska värpa så många ägg som möjligt utan om att hönan mår bra. För hönor som mår bra värper många ägg.

Lean har blivit känt genom stora organisationer, till exempel Scania men fungerar även i mindre företag. I MatLust har KTH tillsammans med Saltå Kvarn utvecklat ett leanprogram som andra små och medelstora företag kan ta del av och implementera i sina verksamheter. Inspirationskälla är det nationella programmet Produktionslyftet som löper under 18 månader och som framgångsrikt bedrivits sedan 2007.

Så här beskriver Antonius Rech, varuflödesansvarig på Saltå Kvarn, arbetet med Lean:

“Min upplevelse av att jobba med Lean har hittills bara varit positiv, filosofin har hjälpt oss på Saltå Kvarn att samordna oss bakom det som verkligen är viktigt för oss. Genom vår vision och värdegrund har vi lyckats ta fram vägledande principer som hjälper oss att fatta beslut i det dagliga arbetet och att nå våra mål. Den absolut viktigaste framgången med Lean har varit att det skapar gemenskap och samsyn, stärker samarbete och skapar broar för tvärfunktionella arbetsgrupper, vilket i sin tur gynnar en lärande organisation.”

Syfte

Syftet med leanprogrammet i MatLust är att företaget ska få både kunskap och verktyg för att utveckla sin verksamhet till att bli mer hållbar, effektiv, lärande och lönsam.

Exempelvis har Saltå Kvarn identifierat att de bättre kan ta tillvara medarbetarnas kompetens, undvika dubbelarbete och arbeta mer fokuserat mot sina mål. Ta gärna del av filmen kring Saltås leanarbete som finns på MatLusts YouTube-kanal (finns här). Du kan också se filmen genom att klicka här.

Målgrupp

Programmet vänder sig ägare och/eller VD i små eller medelstora företag som önskar använda lean som strategi för att öka företags effektivitet, lönsamhet och konkurrenskraft. Företaget bör ha 10 eller fler anställda för att få ut maximalt av programmet.

Tidplan

Programmet pågår under ca 4 månader och innefattar 6 workshops.

Anmälan

 • Gör en intresseanmälan till MatLust genom att klicka här för att fylla i ett formulär.
 • Vi tar kontakt med dig och diskuterar ditt företag och företagets behov och önskemål.
 • Har du frågor kring programmet, kontakta Johanna Strömgren, ansvarig för MatLusts leanprogram, på stromg@kth.se eller 073-2750408.

Mer information

Mer utförlig information om leanprogrammet (pdf)

Kontaktperson MatLust:

 

Johanna Strömgren
Verksamhetsledare KTH Leancentrum och ansvarig för MatLusts leanprogram
stromg@kth.se
073-2750408

Innovationsprogram – från idé till marknad

Få ut en ny produkt på marknaden!

Med MatLusts innovationsprogram kommer du snabbare framåt med din produkt och mejslar fram det som är unikt och säljbart på marknaden.

 

Anledningar för företagare att delta:

 • Du får ny kunskap och verktyg för att ta din produkt till marknaden.
 • Du jobbar löpande med din egen produkt och förfinar den.
 • Du får arbeta med olika aspekter kring hur du kan göra insteg på marknaden och produkten mer framgångsrik, innovativ och lönsam.
 • Du får kontaktytor och nätverk med andra företag och experter. Vi gör studiebesök och får inspiration av innovativa företag.
 • Innovationsprogrammet leds av experter med kunskap och erfarenhet av såväl innovationer som affärsutveckling och matföretagande.

Om programmet

Innovationsprogrammet består av 7 träffar inkl. lunch i Södertälje eller Stockholm.

Workshoparna leds av Hans Naess, matentreprenör, agronom och kreativ ledare i Gastronomiska Samtal och Eva Helén, MatLust. Inspiratör är Johan Jörgensson, grundare Internet of Food, entreprenör, investerare.

Johan Jörgensen, inspiratör, Eva Helén, programansvarig och Hans Naess, workshopledare.


Målgrupp

Små och medelstora företag inom eller med anknytning till livsmedelsbranschen och som antingen har nya livsmedelsprodukter eller idéer med hållbara och innovativa inslag som de vill ta till marknaden.

Krav/förväntningar på deltagarna

Om du blir uttagen att delta i innovationsprogrammet så är kravet att du arbetar löpande med din produkt.

Intresseanmälan:
Vill du anmäla ditt intresse för innovationsprogrammet 2019 – gör det via formulär på MatLusts hemsida.

Program 2019 (september-december):

Träff 1, fredag 13 september kl. 09-12: Intro & business model canvas workshop
>> Mejsla fram unikiteten i din produkt. Vem är din kund? Vilken är din marknad? (Plats: MatLust/Södertälje Science Park, Södertälje)

Träff 2, fredag 27 september (Plats: Sweden Foodteh Arena, Medborgarplatsen, Stockholm)
>> Kl. 09-12: Värden, kommunikation & den nya tekniken
Vilka möjligheter ger den nya tekniken? Johan Jörgensen, grundare Internet of Food, informerar, inspirerar och provocerar i en ögonöppnande workshop.

>> Kl. 13-16: Digital kommunikation – konsumenternas krav

Så kommunicerar du med kunderna i digitala kanaler.

Träff 3, fredag 11 oktober (Plats: Openlab, Stockholm)
>> Kl. 09-12: Livsmedelssäkerhet och kvalitet
Du får information om lagar och regler med mera vad gäller livsmedel.

>> Kl. 13-14: Information för de företag som deltar i tävlingen Matverk Stockholm

Träff 4, torsdag 24 oktober kl 13-18: Workshop produktutveckling
>> Smak, sensorik, värderingar. Professionella kockar testar din produkt och ger inspiration i MatLusts utvecklingskök. Individuell speed-coaching av experter inom kommunikation, affärsutveckling och livsmedel. (Plats: MatLusts utvecklingskök, Bistro Braxen, Södertälje)

Träff 5, torsdag 7 november kl. 09-12: I varukorgen istället för papperskorgen
>> Inspiratör: Johannes Cullberg, grundare Paradiset. (Plats: Paradiset, Brännkyrkagatan 62, Stockholm)

Träff 6, onsdag 20 november kl 09-16: Matverk Stockholm och MatLusts årliga konferens för livsmedelsföretagare
>> Innovativa produkter i finalen av Matverk Stockholm, nätverkande och intressanta föreläsningar. (Plats: MatLust/Södertälje Science Park, Södertälje)

Träff 7, fredag 6 december kl 08:30-12: Demo Day
>> Presentera din produkt och få feedback av en professionell panel med representanter för handel, finansiering, grossist med flera. (Plats: MatLust/Södertälje Science Park, Södertälje)

 

Kontakt & programansvarig:
Eva Helén, utvecklingsstrateg, projekt MatLust, 08-52303757, eva.helen@sodertalje.se

Kostnad:
Programmet är värt 40 000 kronor, men kostnadsfritt genom MatLust.

Mer information: Innovationsprogram 2019 (pdf)

Kontaktperson MatLust:

Eva Helén

Eva Helén
Utvecklingsstrateg, MatLust samt ansvarig för innovationsprogrammet.
eva.helen@sodertalje.se
08-52303757

Strategiskt hållbarhetsprogram

Hållbarhetsprogram för små och medelstora livsmedelsföretag

MatLust erbjuder i samarbete med U&We (https://www.uandwe.se/) och BERAS International (http://berasinternational.se/) ett hållbarhetsprogram bestående av tre delar. Programmet hjälper små och medelstora livsmedelsföretag att arbeta mer strategiskt och affärsmässigt kring hållbarhet, både när det gäller råvaror och övriga delar av verksamheten. Programmet är värt ca 40 000 kronor, men genom MatLust är det kostnadsfritt för små och medelstora livsmedelsföretag.

Programmets delar

Del 1. Förstudie – Screening

Screeningen baseras på data som är publikt tillgänglig på hemsida m.m. Screeningen dokumenterar det som företaget självt kommunicerar (eller inte kommunicerar) när det gäller hållbarhetsarbetet och är värdefullt för att förstå utgångspunkten från vilken det fortsatta arbetet kan göras. Screeningen levereras via mail till företaget som också erbjuds att ta del av del 2 i programmet.

Del 2. Nulägesanalys i flera steg

Nulägesanalysen syftar till att skapa en förståelse för företagets strategi, mål, väsentliga miljöaspekter, ambitioner och nuvarande aktiviteter inom hållbarhetsområdet. I det här steget skapas en översiktlig förståelse för företagets intressenter och förståelse för vilka resurser som finns tillgängliga för att arbeta med hållbarhet.

Arbetet med nulägesanalysen består bl.a. av:

 • En intervju med nyckelpersoner i företaget, ex. VD, inköpschef, HR-chef, produktionschef eller miljö-/hållbarhetschef.
 • Kartläggning av företagets interna processer för att styra hållbarhetsarbetet (policys, processbeskrivningar och rutiner).
 • Övergripande konkurrentanalys.
 • (Vid behov) Analys av vissa av de råvaror som företaget arbetar med och förslag på hur företag kan tänka för att uppnå ytterligare hållbarhet i arbetet med råvaror.
 • Presentation av resultat och rekommendationer. Rekommendationerna är anpassade efter företagets ambitionsnivå relaterat till företagets strategier och i relation till konkurrenterna samt till företagets väsentliga hållbarhetsaspekter utifrån affärsmöjligheter, riskhantering och intressentperspektiv.

Del 3. Coachning / Handlingsplan

Denna del består av aktiv hållbarhetscoachning för att ta fram en handlingsplan. En individuell tidsbestämd plan för arbetet läggs upp, med avstämningspunkter och tid för diskussion och utvärdering. Coachningen är verksamhetsnära och praktisk.

Utgångspunkt för hållbarhetsprogrammet

MatLusts utgångspunkt för hållbarhet i kosthållningen är konceptet Diet for a Green Planet (DGP) som har fem samspelande kriterier:

 • Gott och hälsosamt
 • Mer ekologiskt
 • Lokalt odlat i säsong
 • Mindre mängd kött
 • Mindre mängd spill

Konceptet Diet för a Green Planet används framgångsrikt av Södertälje kommun inom de offentliga måltiderna sedan många år och har genererat en uppsjö av utmärkelser. Läs mer om Diet for a Green Planet på https://matlust.eu/aktuellt/diet-for-a-green-planet/.

Intresseanmälan

Är du intresserad av hållbarhetsprogrammet, gör en intresseanmälan på https://matlust.eu/utvecklingsprogram.

Kontakt

Har du frågor om MatLusts hållbarhetsprogram, kontakta Daniel Dworetsky via daniel.dworetsky@sodertalje.se eller 08-52304805.

Informationsblad (pdf)

 

Kontaktperson MatLust:

Daniel Dworetsky
daniel.dworetsky@sodertalje.se
08-523 048 059

MatLusts testbädd

Till MatLusts testbädd kan företag vända sig som vill utveckla en livsmedelsprodukt i nära samarbete med slutanvändare. Företagare/innovatörer kan fåhjälp med testning, rådgivning och utvärdering. Genom arbetet i testbädden kan företag få fram nya eller utvecklade produkter riktade mot storköksmarknaden. Läs mer nedan.

MatLusts testbädd - läs mer

Till MatLusts testbädd kan företag vända sig som vill utveckla en livsmedelsprodukt i nära samarbete med slutanvändare. Företagare/innovatörer kan få hjälp med testning, rådgivning och utvärdering. Verksamheterna som testar produkterna kan också komma med idéer och konkreta behov som någon kan utveckla nya innovationer för.

Mål/syfte

Genom arbetet i testbädden kan företag få fram nya eller utvecklade produkter riktade mot storköksmarknaden. Samtidigt får Kostenheten tillgång till nya och utvecklade produkter som passar in i Södertälje kommuns hållbarhetskoncept.

Om testbädden

Testbädden är lokaliserad i Södertälje, och testning görs på flera olika kök i Kostenheten. Produkter som fungerar bra och som vi tror kan fungera inom skolmåltiderna serverar vi också till våra matgäster i matsalen..

Testbädden utvärderas med hjälp av elevenkäter och en enkät som besvaras av kökspersonalen. På så vis kan ditt företag få en indikation på hur din produkt upplevs både av slutanvändare och av slutkonsument.

Det finns också möjlighet för företag att nyttja MatLusts utvecklingskök för receptutveckling eller att ta fram prototyper av nya produkter. Förutsättningen är att detta kan göras på ett sätt som fungerar med ordinarie verksamhet i köket och att det inte innebär att företag stadigvarande bedriver verksamhet i utvecklingsköket.

Vi håller dessutom på att utveckla en metod för att kunna göra sensoriska bedömningar med konsumentpanel.

Intresseanmälan

 • Anmäl ditt intresse för att arbeta med att utveckla en ny hållbar livsmedelsprodukt. Klicka här för att komma till formuläret.
 • Vi kontaktar dig för diskussion kring din idé och produkt och huruvida den passar för – och kan få plats i – MatLusts utvecklingskök eller testbädd.
 • Har du frågor kring testbädden, kontakta Jenny Isenborg Sultan på MatLust via Jenny.Isenborg@sodertalje.se eller 08-523 065 68.

Kontaktperson MatLust:

Jenny Isenborg Sultan
Asvarig för testbädd, MatLust.

jenny.isenborg@sodertalje.se, 08-52306568.

 

MatLusts temanätverk

MatLusts temanätverk är öppna och låter dig som företagare vara medskapande. Du förbinder dig inte att delta i aktiviteter på samma sätt som i utvecklingsprogrammen, utan deltar i de aktiviteter som du tror kan hjälpa dig i ditt företagande. MatLust har idag nätverk kring förpackningslösningar, förädling & kvalitet, digitala lösningar och processutveckling (lean). Ett nätverk för restauranger är också under uppstart. Läs mer nedan.

MatLusts temanätverk - läs mer

MatLusts temanätverk är öppna och låter dig som företagare vara medskapande. Du förbinder dig inte att delta i aktiviteter på samma sätt som i utvecklingsprogrammen, utan deltar i de aktiviteter som du tror kan hjälpa dig i ditt företagande.

MatLust har idag nätverk kring förpackningslösningar, förädling & kvalitet, digitala lösningar och processutveckling (lean). Ett nätverk för restauranger är också under uppstart.

Du erbjuds seminarier, workshops, nätverksmöjligheter och i vissa fall även individuell rådgivning. Vi berättar löpande om aktiviteter inom nätverken på vår hemsida, till exempel ligger 2017 års möten med temanätverket för förädling & kvalitet som Aktiviteter. Men kontakta oss gärna om du vill veta mer om de olika temanätverken.

Kontaktpersoner MatLust:

Temanätverk förpackningslösningar
Eva Helén, utvecklingsstrateg MatLust.
eva.helen@sodertalje.se, 08-52303757.

Temanätverk förädling & kvalitet
Anders Andersson, verksamhetsansvarig Acturum Biovation.
anders.andersson@acturum.se, 070-3875854.

Temanätverk processutveckling (lean)
Johanna Strömgren, verksamhetsansvarig KTH Leancentrum.
stromg@kth.se, 073-2750408.

Temanätverk digitala lösningar
Daniel Dworetsky, kommunikationsansvarig MatLust.
daniel.dworetsky@sodertalje.se, 08-52304805.

Temanätverk restauranger (under uppstart)
Jenny Isenborg Sultan, ansvarig för testkök/testbädd MatLust.
jenny.isenborg@sodertalje.se, 08-52306568.

 

Förpackningsprojekt med MatLust och KTH (OBS. Genomfört för 2017, återkommer 2018)

Utöver utvecklingsprogram erbjuder också MatLust ett förpackningsprojekt tillsammans med KTH. Läs mer nedan.

MatLusts och KTHs förpackningsprojekt

Förbättra dina förpackningar!

OBS. Detta projekt är genomfört för 2017. Kontakta oss gärna om du är intresserad av att veta mer och delta under 2018. Se kontaktuppgifter till höger.

MatLust tillsammans med KTH erbjuder företag en analys och förslag på förpackningslösningar för befintliga eller tänkta produkter. Det är kostnadsfritt för företag att delta.

Analysen görs av studenter vid programmet Innovation & Design för högskoleingenjörer vid KTH, årskurs 2. Företaget får även förslag på nya förpackningskoncept och användningsområden – en prototyp presenteras. Inriktningen på projektarbetet kan handla om produktexponering, förpackning av produkt, storemballage av produkterna eller butiksexponering. Studenterna arbetar under 10 veckor med projektet och företagen deltar under 5 veckor. Studenterna arbetar i projektgrupper om 4-5 personer och matchas med ett företag per grupp. 6 företag får möjlighet att delta. Dessa väljs ut av MatLust och KTH bland de intresseanmälningar som inkommit.

Det här får ditt företag – helt kostnadsfritt:

 • Nulägesanalys av någon företagets produkters förpackningslösning.
 • Förslag på framtida koncept och användningsområden.
 • En rapport på 2-3 sidor.
 • En prototyp på alternativ förpackningslösning för produkten.

Det här krävs av ditt företag:

 • Deltagande på uppstartsseminarium och -möte den 14/2 klockan 08:00-10:00 (frukost från 07:30) på KTH Södertälje, Mariekällgatan 3.
 • Träffa studenterna på ditt företag. Du tar emot projektgruppen på ett studiebesök och har en timmes dialog kring företagets behov och utmaningar. Detta kan vara med VD eller annan person på företaget.
 • Avslutspresentation på KTH den 14/3 klockan 08:00-11:00 (frukost från 07:30) på KTH Södertälje, Mariekällgatan 3. Studenterna presenterar vad de kommit fram till. Dels muntligen vid mötet, dels genom en kort rapport och en fysisk modell.
 • Att företaget fyller i MatLusts blankett för offentliga bidrag. Detta är enligt det regelverk som finns för EU-projekt som MatLust.

Anmälan

 • Gör en intresseanmälan till MatLust genom att klicka här för att fylla i ett formulär. Ansökan måste vara inskickad senast 3 februari, 2017.
 • Vi på MatLust kontaktar dig för vidare diskussion.

 Mer information

Informationsblad om förpackningsprojektet (pdf)

Kontaktperson MatLust:


Eva Helén

Utvecklingsstrateg, MatLust samt ansvarig för förpackningsprojektet.
eva.helen@sodertalje.se
08-52303757

Kolla också in våra aktiviteter och prenumerera på vårt nyhetsbrev så missar du inget!