KONTAKT
Projekt MatLust

Tel: 08-523 048 05
E-post: matlust@sodertalje.se
Adress: Kvarnbergagatan 14 A 151 36, Södertälje
Följ oss på: Facebook

Utveckla ditt företag

Kostnadsfria utvecklingsprogram som hjälper ditt företag att växa

MatLust erbjuder fyra olika utvecklingsprogram som är anpassade för små och medelstora livsmedelsföretag som vill växa och utvecklas. Företag i Stockholms län (och i viss mån från närliggande kommuner) kan kostnadsfritt delta i  utvecklingsprogrammen. Här nedan kan du läsa mer om programmen.

Affärsutvecklingsprogram – utveckla ditt företag

Utveckla din verksamhet!

Anmäl dig till MatLusts affärsutvecklingsprogram som är kostnadsfritt för små och medelstora bolag (värde 38 000 kr). Programmet har ett strategiskt perspektiv med fokus på affären och vänder sig till ägare eller VD i verksamheten.

Formatet för arbetet är en affärsplan som genomlyses av experter i näringslivet och som sedan kompletteras med en konkret handlingsplan.

Syfte

Syftet med programmet är öka din konkurrenskraft både genom att sätta en tydlig riktning och konkreta målsättningar för verksamheten men också genom att verifiera de strategier som tas fram med kompetenser utifrån.

Målsättning

Programmets mål är att du ska få en tydligare väg framåt, fokusera på de långsiktiga och strategiska frågorna, öka samsynen i företaget och fokusera på rätt saker för att utveckla verksamheten vidare.

Tre faser – två versioner av programmet

Affärsutvecklingsprogrammet består av tre faser; analys, återkoppling och handling. Läs mer om programmet i informationsbladen nedan.

Målgrupp

Programmet vänder sig ägare och/eller VD i små eller medelstora företag med tillväxtambitioner och intresse av externt stöd för att utveckla företaget
vidare. Deltagare förväntas prioritera tid för de aktiviteter och möten som kommer av deltagandet och vara lyhörd för nya tankar och idéer.

Tidplan

Programmet pågår under 4-12 månader och innefattar 12-15 möten med eget arbete däremellan.

Utförare

MatLusts affärsutvecklingsprogram utförs i samarbete med Connect, en ideell organisation utan vinstintresse som finansieras genom samarbete med företag i näringslivet. Connect matchar entreprenörer och tillväxtföretagare med kompetens och kapital för att främja hållbar tillväxt. Genom frivilliga insatser från experter, investerare, mentorer och affärscoacher tillförs företag kompetens, erfarenheter och värdefulla kontakter. I kombination med en beprövad metodik skapas därmed unika möjligheter för företag att utveckla och genomlysa sina affärsstrategier och få värdefulla råd och kontakter som främjar företagens utveckling.

Anmälan

 • Gör en intresseanmälan till MatLust genom att klicka här för att fylla i ett formulär.
 • Vi återkommer till dig för vidare diskussion kring ditt företags önskemål och behov.

Har du frågor kring programmet, kontakta Daniel Dworetsky: daniel.dworetsky@sodertalje.se, 08-523 064 42.

Mer information

Produktblad (pdf)

Beskrivning av affärsutvecklingsprogrammet (pdf)

Kontaktperson MatLust:


Daniel Dworetsky

daniel.dworetsky@sodertalje.se
08-523 048 05

Lean-program – mer hållbart, effektivt och konkurrenskraftigt

Möjliggör utveckling – ta tillvara resurserna och skapa effektivare processer

Anmäl dig till MatLusts leanprogram som är kostnadsfritt för små och medelstora bolag (värde 100  000 kr).

Lean är en strategi för att utveckla och leda verksamheter. Syftet är en sund och hållbar tillväxt som är bra för alla företagets intressenter; ägare, medarbetare, kunder och samhälle.

Företag kan nå hållbar tillväxt och hög konkurrenskraft om de blir bra på att utveckla sig själva genom delaktiga medarbetare. Då kan effektiviteten öka utan att medarbetarna arbetar mer.

Lean går inte ut på att kortsiktigt göra ägarna till företagen rikare, utan att engagera människor och hushålla med företagets resurser på ett smart sätt. Det handlar inte om att hönan ska värpa så många ägg som möjligt utan om att hönan mår bra. För hönor som mår bra värper många ägg.

Lean har blivit känt genom stora organisationer, till exempel Scania men fungerar även i mindre företag. I MatLust har KTH tillsammans med Saltå Kvarn utvecklat ett leanprogram som andra små och medelstora företag kan ta del av och implementera i sina verksamheter. Inspirationskälla är det nationella programmet Produktionslyftet som löper under 18 månader och som framgångsrikt bedrivits sedan 2007.

Så här beskriver Antonius Rech, varuflödesansvarig på Saltå Kvarn, arbetet med Lean:

“Min upplevelse av att jobba med Lean har hittills bara varit positiv, filosofin har hjälpt oss på Saltå Kvarn att samordna oss bakom det som verkligen är viktigt för oss. Genom vår vision och värdegrund har vi lyckats ta fram vägledande principer som hjälper oss att fatta beslut i det dagliga arbetet och att nå våra mål. Den absolut viktigaste framgången med Lean har varit att det skapar gemenskap och samsyn, stärker samarbete och skapar broar för tvärfunktionella arbetsgrupper, vilket i sin tur gynnar en lärande organisation.”

Syfte

Syftet med leanprogrammet i MatLust är att företaget ska få både kunskap och verktyg för att utveckla sin verksamhet till att bli mer hållbar, effektiv, lärande och lönsam.

Exempelvis har Saltå Kvarn identifierat att de bättre kan ta tillvara medarbetarnas kompetens, undvika dubbelarbete och arbeta mer fokuserat mot sina mål. Ta gärna del av filmen kring Saltås leanarbete som finns på MatLusts YouTube-kanal (finns här). Du kan också se filmen genom att klicka här.

Målgrupp

Programmet vänder sig ägare och/eller VD i små eller medelstora företag som önskar använda lean som strategi för att öka företags effektivitet, lönsamhet och konkurrenskraft. Företaget bör ha 10 eller fler anställda för att få ut maximalt av programmet.

Tidplan

Programmet pågår under ca 4 månader och innefattar 6 workshops.

Anmälan

 • Gör en intresseanmälan till MatLust genom att klicka här för att fylla i ett formulär.
 • Vi tar kontakt med dig och diskuterar ditt företag och företagets behov och önskemål.
 • Har du frågor kring programmet, kontakta Johanna Strömgren, ansvarig för MatLusts leanprogram, på stromg@kth.se eller 073-2750408.

Mer information

Mer utförlig information om leanprogrammet (pdf)

Kontaktperson MatLust:

 

Johanna Strömgren
Verksamhetsledare KTH Leancentrum och ansvarig för MatLusts leanprogram
stromg@kth.se
073-2750408

Innovationsprogram – från idé till marknad

Få ut en ny produkt på marknaden!

Med MatLusts innovationsprogram kommer du snabbare framåt med din produkt och mejslar fram det som är unikt och säljbart på marknaden.

 

Anledningar för företagare att delta:

 • Du får ny kunskap och verktyg för att ta din produkt till marknaden.
 • Du jobbar löpande med din egen produkt och förfinar den.
 • Du får arbeta med olika aspekter kring hur du kan göra insteg på marknaden och produkten mer framgångsrik, innovativ och lönsam.
 • Du får kontaktytor och nätverk med andra företag och experter. Vi gör studiebesök och får inspiration av innovativa företag.
 • Innovationsprogrammet leds av experter med kunskap och erfarenhet av såväl innovationer som affärsutveckling och matföretagande.

Om programmet

Innovationsprogrammet startar i september 2018 och består av 7 förmiddagar inkl. lunch i Södertälje och Stockholm: 12/9, 27/9, 12/10, 25/10, 16/11, 27/11 (heldag) samt 7/12.

Workshoparna leds av Hans Naess, matentreprenör, agronom och kreativ ledare i Gastronomiska Samtal och Eva Helén, MatLust. Inspiratör är Johan Jörgensson, grundare Internet of Food, entreprenör, investerare.

Johan Jörgensen, inspiratör, Eva Helén, programansvarig och Hans Naess, workshopledare.


Målgrupp

Små och medelstora företag inom eller med anknytning till livsmedelsbranschen och som antingen har nya livsmedelsprodukter eller idéer med hållbara och innovativa inslag som de vill ta till marknaden.

Krav/förväntningar på deltagarna

Om du blir uttagen att delta i innovationsprogrammet så är kravet att du arbetar löpande med din produkt.


Program 2018

12 september: Intro & business model canvas workshop
>> Mejsla fram unikiteten i din produkt. Vem är din kund? Vilken är din marknad?
Tid: Kl. 09:00-12:00 (fika från kl. 08:30 och lunch efter workshopen)
Plats: Södertälje Science Park, Kvarnbergagatan 12, Södertälje

27 september: Värden, kommunikation & den nya tekniken
>> Vilka möjligheter ger den nya tekniken? Johan Jörgensen, grundare Internet of Food, informerar, inspirerar och provocerar i en ögonöppnande workshop.
Tid: Kl. 09:00-12:00 (fika från kl. 08:30 och lunch efter workshopen)
Plats: Sweden Foodtech, Söderhallarna (entréplanet, mitt emot Systembolaget), Medborgarplatsen, Stockholm

12 oktober: Digital kommunikation – konsumenternas krav
>> Så kommunicerar du med kunderna i digitala kanaler.
Tid: Kl. 09:00-12:00 (fika från kl. 08:30 och lunch efter workshopen)
Plats: Open Lab, Valhallavägen 79, Stockholm

25 oktober: Workshop produktutveckling
>> Smak, sensorik, värderingar. Vi testar din produkt och ger inspiration i MatLusts testbädd.
Tid: Kl. 12:00-16:30  (vi startar med lunch)
Plats: MatLusts utvecklingskök, restaurang Braxen, Mariekällgatan 3, Södertälje

16 november: I varukorgen istället för papperskorgen
>> Inspiratör: Johannes Cullberg, grundare Paradiset.
Tid: Kl. 09:00-12:00 (fika från kl. 08:30 och lunch efter seminariet)
Plats: Paradiset, Brännkyrkagatan 62, Stockholm

27 november: Matverk Stockholm och MatLust-konferens
>> Innovativa produkter i finalen av Matverk Stockholm, workshop och intressanta föreläsningar.
Tid: Ca kl. 09:00-16:00
Plats: Södertälje Science Park, Kvarnbergagatan 12, Södertälje

7 december: Demo Day
>> Presentera din produkt, få feedback av utvald panel.
Tid: Kl. 09:00-12:00 (fika från kl. 08:30 och lunch efter workshopen)
Plats: Södertälje Science Park, Kvarnbergagatan 12, Södertälje

Kontakt & programansvarig:
Eva Helén, utvecklingsstrateg, projekt MatLust, 08-52303757, eva.helen@sodertalje.se

Kostnad:
Programmet är värt 40 000 kronor, men kostnadsfritt genom MatLust.

Intresseanmälan:
Ansökningstiden gick ut 24 augusti, men programmet återkommer 2019. Anmäl ditt intresse via formulär på MatLusts hemsida.

Mer information: Produktblad/Inbjudan (pdf)

Kontaktperson MatLust:

Eva Helén

Eva Helén
Utvecklingsstrateg, MatLust samt ansvarig för innovationsprogrammet.
eva.helen@sodertalje.se
08-52303757

Hållbarhetsprogram - baserat på forskning om jordbruk och råvaror

Integrera hållbarhet i affärsmodellen


Anmäl ditt företag till MatLusts utvecklingsprogram för ökad hållbarhet – baserat på mångårig forskning om uthålligt jordbruk och hållbar livsmedelsproduktion.


Hur hållbart är ert företag i dag?

I detta program undersöker vi var ert företag befinner sig i hållbarhetsarbetet inom områdena råvaror, energi och avfall. Det finns möjlighet till en djupare analys, en ”råvarukoll” av ert sortiment, i de fall där det är adekvat.

Målsättning

Målet är att ni får en ökad förståelse för vad ert företag behöver arbeta vidare med för att bli mer hållbart samt hur det arbetet ska integreras i verksamheten och affärsplanen. Programmet är individuellt och genomförs med löpande intag. Varje företag kan välja hur långt man vill gå i programmet.

Programmet

Hållbarhetsprogrammet har fyra olika faser.

 1. Nuläge. Efter att ni skickat in er intresseanmälan kontaktar vi er för ett samtal om hur er verksamhet ser ut i dag och vad ni har för mål och ambitioner att växa i hållbarhet och som företag.
 2. Analys. Vi kan göra en analys, en ”råvarukoll” av ert sortiment. Detta utifrån mångårig forskning om hållbart jordbruk och kriterierna för konceptet Östersjövänlig Mat*.
 3. Ekoplan. Vi förbereder ett underlag med aktiviteter som ni behöver göra för att utveckla ert hållbarhetsarbete. Vi kallar det Ekoplan och tanken är att det även ska fungera som underlag i företagets fortsatta affärsutveckling.
 4. Överlämning. Vi träffas och går igenom Analys och Ekoplan och går igenom det verktyg som vi använt i analysen och som ni kan använda i ert fortsatta arbete.

I de fall vi ser att det finns ett behov – och en önskan från företagets sida – av en större insats från MatLust, samverkar vi med Affärsutvecklings-, Innovations- och Leanprogrammen för bästa utveckling och resultat för just ert företag.

Utförare

BERAS International är utförare av detta utvecklingsprogram på uppdrag av MatLust. BERAS International är verksamt inom rådgivning och utbildning inom hållbara matsystem och bildades för att arbeta vidare med resultaten från de forskningsbaserade EU-projekten BERAS och BERAS Implementation, under vilka koncepten Ekologiskt Kretsloppsjordbruk**, Hållbara Matsamhällen och Östersjövänlig Mat skapades. Det är på konceptet Östersjövänlig Mat som Södertälje kommun har byggt stor del av sina framgångar när det gäller hållbara offentliga måltider.

* Kriterier för Östersjövänlig Mat:

 • God, attraktiv och hälsosam
 • Ekologiskt producerad
 • Närproducerad & Säsongsanpassad
 • Mindre kött, mer vegetabilier
 • Minskat svinn

** Kriterier för Ekologiskt Kretsloppsjordbruk:

 • Balans mellan mängden djur och jord
 • Självförsörjning på kväve genom baljväxtodling och vall
 • Mångsidig växtföljd och ingen kemisk bekämpning

Intresseanmälan

 • Gör en intresseanmälan till MatLust genom att klicka här för att fylla i ett formulär.
 • Vi tar kontakt med dig och diskuterar ditt företag och företagets behov och önskemål.
 • Har du frågor kring programmet, kontakta Fredrik Hallberg på BERAS International via fredrik.hallberg@beras.eu eller 070-4610769.

Mer information

Informationsblad (pdf)

Kontaktpersoner:

Hans von Essen
BERAS International
Agronom och Programansvarig

hans.von.essen@beras.eu
08-551 577 99

MatLusts testbädd

Till MatLusts testbädd kan företag vända sig som vill utveckla en livsmedelsprodukt i nära samarbete med slutanvändare. Företagare/innovatörer kan fåhjälp med testning, rådgivning och utvärdering. Genom arbetet i testbädden kan företag få fram nya eller utvecklade produkter riktade mot storköksmarknaden. Läs mer nedan.

MatLusts testbädd - läs mer

Till MatLusts testbädd kan företag vända sig som vill utveckla en livsmedelsprodukt i nära samarbete med slutanvändare. Företagare/innovatörer kan få hjälp med testning, rådgivning och utvärdering. Verksamheterna som testar produkterna kan också komma med idéer och konkreta behov som någon kan utveckla nya innovationer för.

Mål/syfte

Genom arbetet i testbädden kan företag få fram nya eller utvecklade produkter riktade mot storköksmarknaden. Samtidigt får Kostenheten tillgång till nya och utvecklade produkter som passar in i Södertälje kommuns hållbarhetskoncept.

Om testbädden

Testbädden är lokaliserad i Södertälje, och testning görs på flera olika kök i Kostenheten. Produkter som fungerar bra och som vi tror kan fungera inom skolmåltiderna serverar vi också till våra matgäster i matsalen..

Testbädden utvärderas med hjälp av elevenkäter och en enkät som besvaras av kökspersonalen. På så vis kan ditt företag få en indikation på hur din produkt upplevs både av slutanvändare och av slutkonsument.

Det finns också möjlighet för företag att nyttja MatLusts utvecklingskök för receptutveckling eller att ta fram prototyper av nya produkter. Förutsättningen är att detta kan göras på ett sätt som fungerar med ordinarie verksamhet i köket och att det inte innebär att företag stadigvarande bedriver verksamhet i utvecklingsköket.

Vi håller dessutom på att utveckla en metod för att kunna göra sensoriska bedömningar med konsumentpanel.

Intresseanmälan

 • Anmäl ditt intresse för att arbeta med att utveckla en ny hållbar livsmedelsprodukt. Klicka här för att komma till formuläret.
 • Vi kontaktar dig för diskussion kring din idé och produkt och huruvida den passar för – och kan få plats i – MatLusts utvecklingskök eller testbädd.
 • Har du frågor kring testbädden, kontakta Jenny Isenborg Sultan på MatLust via Jenny.Isenborg@sodertalje.se eller 08-523 065 68.

Kontaktperson MatLust:

Jenny Isenborg Sultan
Asvarig för testbädd, MatLust.

jenny.isenborg@sodertalje.se, 08-52306568.

 

MatLusts temanätverk

MatLusts temanätverk är öppna och låter dig som företagare vara medskapande. Du förbinder dig inte att delta i aktiviteter på samma sätt som i utvecklingsprogrammen, utan deltar i de aktiviteter som du tror kan hjälpa dig i ditt företagande. MatLust har idag nätverk kring förpackningslösningar, förädling & kvalitet, digitala lösningar och processutveckling (lean). Ett nätverk för restauranger är också under uppstart. Läs mer nedan.

MatLusts temanätverk - läs mer

MatLusts temanätverk är öppna och låter dig som företagare vara medskapande. Du förbinder dig inte att delta i aktiviteter på samma sätt som i utvecklingsprogrammen, utan deltar i de aktiviteter som du tror kan hjälpa dig i ditt företagande.

MatLust har idag nätverk kring förpackningslösningar, förädling & kvalitet, digitala lösningar och processutveckling (lean). Ett nätverk för restauranger är också under uppstart.

Du erbjuds seminarier, workshops, nätverksmöjligheter och i vissa fall även individuell rådgivning. Vi berättar löpande om aktiviteter inom nätverken på vår hemsida, till exempel ligger 2017 års möten med temanätverket för förädling & kvalitet som Aktiviteter. Men kontakta oss gärna om du vill veta mer om de olika temanätverken.

Kontaktpersoner MatLust:

Temanätverk förpackningslösningar
Eva Helén, utvecklingsstrateg MatLust.
eva.helen@sodertalje.se, 08-52303757.

Temanätverk förädling & kvalitet
Anders Andersson, verksamhetsansvarig Acturum Biovation.
anders.andersson@acturum.se, 070-3875854.

Temanätverk processutveckling (lean)
Johanna Strömgren, verksamhetsansvarig KTH Leancentrum.
stromg@kth.se, 073-2750408.

Temanätverk digitala lösningar
Daniel Dworetsky, kommunikationsansvarig MatLust.
daniel.dworetsky@sodertalje.se, 08-52304805.

Temanätverk restauranger (under uppstart)
Jenny Isenborg Sultan, ansvarig för testkök/testbädd MatLust.
jenny.isenborg@sodertalje.se, 08-52306568.

 

Förpackningsprojekt med MatLust och KTH (OBS. Genomfört för 2017, återkommer 2018)

Utöver utvecklingsprogram erbjuder också MatLust ett förpackningsprojekt tillsammans med KTH. Läs mer nedan.

MatLusts och KTHs förpackningsprojekt

Förbättra dina förpackningar!

OBS. Detta projekt är genomfört för 2017. Kontakta oss gärna om du är intresserad av att veta mer och delta under 2018. Se kontaktuppgifter till höger.

MatLust tillsammans med KTH erbjuder företag en analys och förslag på förpackningslösningar för befintliga eller tänkta produkter. Det är kostnadsfritt för företag att delta.

Analysen görs av studenter vid programmet Innovation & Design för högskoleingenjörer vid KTH, årskurs 2. Företaget får även förslag på nya förpackningskoncept och användningsområden – en prototyp presenteras. Inriktningen på projektarbetet kan handla om produktexponering, förpackning av produkt, storemballage av produkterna eller butiksexponering. Studenterna arbetar under 10 veckor med projektet och företagen deltar under 5 veckor. Studenterna arbetar i projektgrupper om 4-5 personer och matchas med ett företag per grupp. 6 företag får möjlighet att delta. Dessa väljs ut av MatLust och KTH bland de intresseanmälningar som inkommit.

Det här får ditt företag – helt kostnadsfritt:

 • Nulägesanalys av någon företagets produkters förpackningslösning.
 • Förslag på framtida koncept och användningsområden.
 • En rapport på 2-3 sidor.
 • En prototyp på alternativ förpackningslösning för produkten.

Det här krävs av ditt företag:

 • Deltagande på uppstartsseminarium och -möte den 14/2 klockan 08:00-10:00 (frukost från 07:30) på KTH Södertälje, Mariekällgatan 3.
 • Träffa studenterna på ditt företag. Du tar emot projektgruppen på ett studiebesök och har en timmes dialog kring företagets behov och utmaningar. Detta kan vara med VD eller annan person på företaget.
 • Avslutspresentation på KTH den 14/3 klockan 08:00-11:00 (frukost från 07:30) på KTH Södertälje, Mariekällgatan 3. Studenterna presenterar vad de kommit fram till. Dels muntligen vid mötet, dels genom en kort rapport och en fysisk modell.
 • Att företaget fyller i MatLusts blankett för offentliga bidrag. Detta är enligt det regelverk som finns för EU-projekt som MatLust.

Anmälan

 • Gör en intresseanmälan till MatLust genom att klicka här för att fylla i ett formulär. Ansökan måste vara inskickad senast 3 februari, 2017.
 • Vi på MatLust kontaktar dig för vidare diskussion.

 Mer information

Informationsblad om förpackningsprojektet (pdf)

Kontaktperson MatLust:


Eva Helén

Utvecklingsstrateg, MatLust samt ansvarig för förpackningsprojektet.
eva.helen@sodertalje.se
08-52303757

Kolla också in våra aktiviteter och prenumerera på vårt nyhetsbrev så missar du inget!