Hoppa till huvudinnehållet
EU, logo
Meny
MatLust, logosymbol

Rusta livsmedelssystemet – hållbara matsystem i en osäker tid

2

FEB

Datum: 2 feb 2023

Tid: 09.00–15.00

Plats: Södertälje Science Park, Kvarnbergagatan 12, Södertälje.

Konferensen är en del av Science Week 2023 (scienceweek.se) som bjuder på kostnadsfria seminarier och workshops på tema hållbar utveckling, hållbar produktion och hållbar stadsutveckling.

Pressen på vår livsmedelsförsörjning ökar från flera olika håll. Vi har ett mer osäkert världsläge, som gett upphov till brist på energi och olika insatsvaror med ökande kostnader som en följd.

Upprustning av livsmedelsberedskapen är påbörjad och vi börjar bli mer medvetna om sårbarheter och utmaningar. Vi har klimatförändringarna och ansvaret att minska matens klimatbelastning så mycket som möjligt samtidigt som vi måste anpassa produktionen till förändrade odlingsvillkor.

Mycket arbete kvarstår också för att nå målen i Agenda 2030 och utveckla matsystem som på hållbara sätt tillgodoser våra behov utan att äventyra andras, nu och i framtiden. Spjutspetsen och motorn för utvecklingen av hållbara och motståndskraftiga matsystem verkar nu finnas inom näringslivet men alla behövs för att vi kunna arbeta framgångsrikt med frågorna.

Mot bakgrund av de här stora utmaningarna bjuder MatLust Utvecklingsnod in till konferens om bland annat de här brännande frågorna:

  • Vilka roller spelar företag vid olika typer av kriser?
  • Vilket ansvar har kommunerna för livsmedelsförsörjning vid kris?
  • Hur ser Finlands livsmedelsberedskap ut och hur förbereder sig Sverige?

Talarna under konferensen är forskare, företagare, livsmedelsexperter och representanter från offentlig sektor. Konferensen vänder sig till alla med intresse för matsystemets utmaningar och lösningar, som företagsledare, chefer inom offentlig sektor, bransch- och intresseföreningar, forskare, studenter, politiker och media. Här bjuds en chans att träffa många engagerade aktörer och knyta nya viktiga kontakter.

Bekräftade talare (uppdateras löpande):

Per Arfvidsson, Lantmännen Cerealia & Sweden Food Arena

Johan Carlstedt, Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA)

Csaba Jansik, Natural Resources Institute Finland (Luke)

Erika Öhlund, Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)

Rebecka Milestad, KTH

Elisabet Amcoff, Livsmedelsverket

Thomas Björklund, Warbro Kvarn

Sara Seing, Södertälje kommun

Uppdaterad: 1 december 2022
Dela: 
Facebook Twitter Linkedin
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram