KONTAKT
Projekt MatLust

Tel: 08-523 048 05
E-post: matlust@sodertalje.se
Adress: Kvarnbergagatan 14 A 151 36, Södertälje
Följ oss på: Facebook

Träffa MatLust i Almedalen! Hållbar mat på skoltallriken – Hur får vi det att hända?

Träffa MatLust i Almedalen! Hållbar mat på skoltallriken – Hur får vi det att hända?

2019-07-02: Träffa MatLust i Almedalen! Hållbar mat på skoltallriken – Hur får vi det att hända?


Kommer du till Almedalsveckan 30 juni-7 juli? Passa i så fall på att träffa oss på MatLust! Vi kommer att ägna tisdagen den 2 juli åt att ta de hetaste frågorna om skolmat och hållbarhet inom offentlig sektor till Almedalen.

Vi håller till i Rosa Gården på Kommendantsbacken 6 i Visby, bara några minuter från Donners plats.

Seminariet arrangeras i samarbete med Kost & Näring, RISE, Måltid Sverige, Jordbruksverket, MATtanken och Livsmedelsverket.

Här är vårt seminarium under tisdagen den 2 juli:

Hållbar mat på skoltallriken – Hur får vi det att hända?

Hur kan skolmaten och den offentliga måltiden aktivt bidra till en mer hållbar livsmedelsproduktion och en bättre folkhälsa?

Vi bjuder in till ett öppet panelsamtal med engagerade aktörer längs livsmedelskedjan. Vad krävs och vad kan vi tillsammans göra för att skolmaten och den offentliga måltiden ska bli en stark drivkraft för omställningen till ett hållbart livsmedelssystem?

Den globala livsmedelsnäringen är en av de samhällssektorer som idag står för högst utsläpp av klimatgaser och är bidragande orsak till förlust av biologisk mångfald.

Medverkande paneldeltagare är beslutsfattare på högre nivå, engagerade ungdomar – framtidens planskötare – samt nyckelpersoner i livsmedelsnäringen:

  • Louise König, Moderator
  • Marianne Backrud-Hagberg, Ordförande, Kost & Näring
  • Anna-Karin Quetel, Chef Måltidsbloggen, Livsmedelsverket
  • Ebba Kock, Ordförande, Sveriges Elevkårer
  • Jesper Jannesson, VD, Stockfiller, Digitla lösningar
  • Maximillian Lundin, Hållbarhetskock
  • Sara Jervfors, Projektchef samt kostchef, Projekt MatLust och Södertälje kommun

Efter samtalet presenteras det pedagogiska matkonceptet ”Klimatrullen”, och alla deltagare bjuds på en Klimatrulle komponerad av den prisbelönte kocken Luqaz Ottosson från restaurang Rot på Gotland. 

Information om seminariet finns också på Almedalens programwebb.

Varmt välkommen i sommar!

Vid frågor:

Sara Jervfors, kostchef Södertälje kommun samt projektchef för MatLust
Telefon: 08-523 06466, E-post: sara.jervfors@sodertalje.se

Eva Helén, utvecklingsstrateg MatLust
Telefon: 08-523 03757, E-post: eva.helen@sodertalje.se

Ida de Oquiñena, kommunikation MatLust
Telefon: 08-523 06442, E-post: ida.de-oquinena@sodertalje.se

Foto: Rosa Gården