Hoppa till huvudinnehållet
MatLust, logoEU, logo
Meny
MatLust, logosymbol

Lean – processutveckling

Möjliggör utveckling – ta tillvara resurserna och skapa effektivare processer

Anmäl dig till MatLusts leanprogram som är kostnadsfritt för små och medelstora bolag (värde 100 000 kr).

Lean är en strategi för att utveckla och leda verksamheter. Målet är en sund och hållbar tillväxt som är bra för alla företagets intressenter; ägare, medarbetare, kunder och samhälle.

Företag kan nå hållbar tillväxt och hög konkurrenskraft om de blir bra på att utveckla sig själva genom delaktiga medarbetare. Då kan effektiviteten öka utan att medarbetarna arbetar mer.

Lean går inte ut på att kortsiktigt göra ägarna till företagen rikare, utan att engagera människor och hushålla med företagets resurser på ett smart sätt. Det handlar inte om att hönan ska värpa så många ägg som möjligt utan om att hönan mår bra. För hönor som mår bra värper många ägg.

Lean har blivit känt genom stora organisationer, till exempel Scania men fungerar även i mindre företag. I MatLust har KTH tillsammans med Saltå Kvarn utvecklat ett leanprogram som andra små och medelstora företag kan ta del av och implementera i sina verksamheter. Inspirationskälla är det nationella programmet Produktionslyftet som löper under 18 månader och som framgångsrikt bedrivits sedan 2007.

Så här beskriver Antonius Rech, varuflödesansvarig på Saltå Kvarn, arbetet med Lean:

“Min upplevelse av att jobba med Lean har hittills bara varit positiv, filosofin har hjälpt oss på Saltå Kvarn att samordna oss bakom det som verkligen är viktigt för oss. Genom vår vision och värdegrund har vi lyckats ta fram vägledande principer som hjälper oss att fatta beslut i det dagliga arbetet och att nå våra mål. Den absolut viktigaste framgången med Lean har varit att det skapar gemenskap och samsyn, stärker samarbete och skapar broar för tvärfunktionella arbetsgrupper, vilket i sin tur gynnar en lärande organisation.”

Antonius Rech

Här kan du se två filmer om två företag som genomgått MatLusts leanprogram: Rosendals Trädgård samt Saltå Kvarn.

Syfte

Syftet med leanprogrammet i MatLust är att företaget ska få både kunskap och verktyg för att utveckla sin verksamhet till att bli mer hållbar, effektiv, lärande och lönsam.

Exempelvis har Saltå Kvarn identifierat att de bättre kan ta tillvara medarbetarnas kompetens, undvika dubbelarbete och arbeta mer fokuserat mot sina mål. Ta gärna del av filmen kring Saltås leanarbete som finns på MatLusts YouTube-kanal (finns här). Du kan också se filmen genom att klicka här.

Målgrupp

Programmet vänder sig ägare och/eller VD i små eller medelstora företag som önskar använda lean som strategi för att öka företags effektivitet, lönsamhet och konkurrenskraft. Företaget bör ha 10 eller fler anställda för att få ut maximalt av programmet.

Tidplan

Programmet pågår under ca 4 månader och innefattar 6 workshops.

Anmälan

  • Gör en intresseanmälan till MatLust genom att klicka här för att fylla i ett formulär.
  • Vi tar kontakt med dig och diskuterar ditt företag och företagets behov och önskemål.

Mer information

Johanna Strömgren

Verksamhetsansvarig, KTH Leancentrum och ansvarig för MatLusts leanprogram
Tel: 08-790 81 68
E-post

Daniel Dworetsky

Kommunikation, företagskontakter & programsamordning, MatLust
Tel: 08-523 048 05
E-post

Uppdaterad: 29 april 2020
Dela: 
Facebook Twitter Linkedin
searchbarscross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram