Hoppa till huvudinnehållet
MatLust Utvecklingsnods loggaOmtag Nu loggaEU, logo
MatLust, logosymbol

Innovation

Få ut en ny produkt eller tjänst på marknaden!

Innovationsprogrammet hjälper mindre livsmedelsföretag att snabbare komma framåt med sin produkt/tjänst och mejsla fram det som är unikt och säljbart på marknaden. 2022 genomfördes programmet som ett samarbete mellan projekten MatLust och Omtag Nu vilket gjorde att vi kunde ta in fler företag och dessutom tillföra besöksnäring som en ytterligare dimension. Livsmedels- och besöksnäringarna är ju ofta intimt sammankopplade.

2022 års program startade i september och pågick i ca tre månader. Det är ännu inte klart om det blir ett innovationsprogram även hösten 2023, men vi arbetar naturligtvis för att det ska bli så.

Anledningar för dig som företagare att delta i programmet:

  • Du får ny kunskap och verktyg för att ta din produkt/tjänst till marknaden.
  • Du jobbar löpande med din egen produkt/tjänst och förfinar den.
  • Du får arbeta med olika aspekter kring hur du kan göra insteg på marknaden och produkten/tjänsten mer framgångsrik, innovativ och lönsam.
  • Du får kontaktytor och nätverk med andra företag och experter. Vi gör studiebesök och får inspiration av innovativa företag.
  • Innovationsprogrammet leds av experter med kunskap och erfarenhet av såväl innovationer som affärsutveckling.
Här kan du se och höra företagaren Nina Isoz berätta om sin produkt A:rlig och deltagandet i projekt MatLusts innovationsprogram.

Om innovationsprogrammet, 2022 års upplaga

Innovationsprogrammet startade i september 2022 och pågick under ca tre månader. Det bestod av ett antal träffar (oftast halvdag) med olika teman.

Datum och teman 2022

1. Fredag 23 september. Tema: Introduktion & Hållbarhet

2. Fredag 30 september. Tema: Marknadsföring & Varumärke

3. Fredag 7 oktober. Tema: Livsmedelssäkerhet & Kvalitet

4. Fredag 14 oktober. Tema: Mat och destinationsutveckling

5. Fredag 21 oktober. Tema: Handel – Vad krävs för att komma in på hyllan?

6. Onsdag 26 oktober. Tema: Testkök – produktutveckling & rådgivning med experter

7. Tisdag 22 november. Tema: Ät!Stockholm 2022 – finalen

8. Fredag 25 november. Tema: Food Tech – möjligheter med den nya tekniken

9. Fredag 9 december. Tema: Avslutning, inspiration, nätverk och gemensamt lärande

Fysiska träffar

Träffarna i innovationsprogrammet genomfördes i huvudsak fysiskt, då nätverkandet och det gemensamma lärandet gynnas av det.

Målgrupp

Små och medelstora företag inom eller med anknytning till livsmedels- eller besöksnäringen och som antingen har nya produkter eller idéer med hållbara och innovativa inslag som de vill ta till marknaden.

Krav/förväntningar på deltagarna

De företag som antogs till innovationsprogrammet hade kravet på sig att arbeta löpande med sin produkt/tjänst. Programmet stöttade med experter och nätverk, men företagen drev själva processen. Vår erfarenhet är att ju mer företagaren har möjlighet att löpande arbeta med sin produkt/tjänst under programmets gång, desto större blir effekten.

Kostnad

Programmet var värt 40 000 kronor, men kostnadsfritt genom projekten MatLust och Omtag Nu.

Vad tycker tidigare deltagare om programmet?

"MatLust har hjälpt oss på ett sätt man inte kan sätta pris på. Utan kontakterna, nätverken och lärdomarna vi fått hade vi inte alls kommit lika långt eller fått samma uppmärksamhet som vi fått nu."

Farzad Amirriazi och Abtin Soltanpour, Chew Folk.

"Genom testpaneler, diskussioner och framförallt genom att bevittna andra programdeltagares ´resa´ fick jag möjlighet att justera recept och utformning till det bättre. Produkten genomgick inte bara en delvis förändring vad gäller råvaror utan fylldes även med rika insikter och tankar."

Daniel Israelsson, Jordnära Mat Sverige. Läs hela intervjun med Daniel här.

Innovationsprogram 2023?

Det är ännu osäkert om det blir ett innovationsprogram 2023. Se till att du prenumererar på vårt nyhetsbrev så får du garanterat vet när det finns en intresseanmälan att fylla i.

Eva Helén

Utvecklingsstrateg, MatLust Utvecklingsnod & Södertälje Science Park samt Tävlingsledare, Ät!Stockholm
Tel: 08-523 037 57
E-post

Daniel Dworetsky

Företagsutveckling & Kommunikation, MatLust Utvecklingsnod
Tel: 08-523 048 05
E-post

Uppdaterad: 23 mars 2023
Dela: 
Facebook Twitter Linkedin
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram