Hoppa till huvudinnehållet
MatLust, logoEU, logo
Meny
MatLust, logosymbol

Strategisk hållbarhet

Integrera hållbarhet i affärsmodellen

MatLust erbjuder i samarbete med U&We och BERAS International ett hållbarhetsprogram bestående av tre delar. Programmet hjälper små och medelstora livsmedelsföretag att arbeta mer strategiskt och affärsmässigt kring hållbarhet, både när det gäller råvaror och övriga delar av verksamheten. Programmet är värt ca 40 000 kronor, men genom MatLust är det kostnadsfritt för små och medelstora livsmedelsföretag.

Programmets delar

Del 1. Förstudie – Screening

Screeningen baseras på data som är publikt tillgänglig på hemsida m.m. Screeningen dokumenterar det som företaget självt kommunicerar (eller inte kommunicerar) när det gäller hållbarhetsarbetet och är värdefullt för att förstå utgångspunkten från vilken det fortsatta arbetet kan göras. Screeningen levereras via mail till företaget som också erbjuds att ta del av del 2 i programmet.

Del 2. Nulägesanalys i flera steg

Nulägesanalysen syftar till att skapa en förståelse för företagets strategi, mål, väsentliga miljöaspekter, ambitioner och nuvarande aktiviteter inom hållbarhetsområdet. I det här steget skapas en översiktlig förståelse för företagets intressenter och förståelse för vilka resurser som finns tillgängliga för att arbeta med hållbarhet.

Arbetet med nulägesanalysen består bl.a. av:

  • En intervju med nyckelpersoner i företaget, ex. VD, inköpschef, HR-chef, produktionschef eller miljö-/hållbarhetschef.
  • Kartläggning av företagets interna processer för att styra hållbarhetsarbetet (policys, processbeskrivningar och rutiner).
  • Övergripande konkurrentanalys.
  • (Vid behov) Analys av vissa av de råvaror som företaget arbetar med och förslag på hur företag kan tänka för att uppnå ytterligare hållbarhet i arbetet med råvaror.
  • Presentation av resultat och rekommendationer. Rekommendationerna är anpassade efter företagets ambitionsnivå relaterat till företagets strategier och i relation till konkurrenterna samt till företagets väsentliga hållbarhetsaspekter utifrån affärsmöjligheter, riskhantering och intressentperspektiv.

Del 3. Coachning / Handlingsplan

Denna del består av aktiv hållbarhetscoachning för att ta fram en handlingsplan. En individuell tidsbestämd plan för arbetet läggs upp, med avstämningspunkter och tid för diskussion och utvärdering. Coachningen är verksamhetsnära och praktisk.

Utgångspunkt för hållbarhetsprogrammet

MatLusts utgångspunkt för hållbarhet i kosthållningen är konceptet Diet for a Green Planet (DGP) som har fem samspelande kriterier:

  • Gott och hälsosamt
  • Mer ekologiskt
  • Lokalt odlat i säsong
  • Mindre mängd kött
  • Mindre mängd spill

Konceptet Diet för a Green Planet används framgångsrikt av Södertälje kommun inom de offentliga måltiderna sedan många år och har genererat en uppsjö av utmärkelser. Läs mer om Diet for a Green Planet på hemsidan dietforagreenplanet.se.

Intresseanmälan

Är du intresserad av hållbarhetsprogrammet, gör en intresseanmälan.

Kontakt

Har du frågor om MatLusts hållbarhetsprogram, kontakta Daniel Dworetsky via daniel.dworetsky@sodertalje.se eller 08-52304805.

Daniel Dworetsky

Kommunikation, företagskontakter & programsamordning, MatLust
Tel: 08-523 048 05
E-post

Uppdaterad: 29 april 2020
Dela: 
Facebook Twitter Linkedin
searchbarscross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram