KONTAKT
Projekt MatLust

Tel: 08-523 048 05
E-post: matlust@sodertalje.se
Adress: Kvarnbergagatan 14 A 151 36, Södertälje
Följ oss på: Facebook

Hur ska man tänka kring matolja och fett?

Hur ska man tänka kring matolja och fett?

Läs MatLusts högintressanta fettrapport

Vid MatLusts möten med företag inom livsmedelsbranschen har frågan om palmolja kommit upp ett flertal gånger. Är palmolja alltid dåligt? Är ekologisk palmolja OK, eller leder även den till skogsskövling mm? Vad innebär certifiering enligt Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO)? Palmolja kan dock inte diskuteras isolerat från vår konsumtion av fett i stort, utan måste också jämföras med andra alternativ, ur miljö och hälsosynpunkt.


Foto: Gunnar Rundgren

Vi bad den internationellt erkände experten på jordbruk och livsmedelssystem, Gunnar Rundgren, att titta närmare på frågan om fett och oljor. Nu kan du ta del av hans mycket intressanta rapport som sammanställer fakta om fett och oljor i livsmedel, deras produktion, användning miljö och hälsoeffekter. Syftet är att vägleda tillverkande företag och måltidsverksamheter i valet av fett.

– Vilken är miljöpåverkan av olika fetter?
– Vilka möjligheter finns det att använda mer miljövänliga alternativ eller för att förbättra produktionen?
– Vilka fetter är det miljömässigt mest hållbart att producera och använda i vår klimatzon?
– Hur går det ihop med hälsorekommendationer gällande fett och den debatt som förs om olika fetters hälsopåverkan?

Dessa är frågor som rapporten försöker besvara. Rapportens fokus är på palmolja, sojaolja och raps vilka är de tre största oljorna, men smör, annat animaliskt fett och olivolja tas också upp.

Här kan du läsa hela rapporten.