KONTAKT
Projekt MatLust

Tel: 08-523 048 05
E-post: matlust@sodertalje.se
Adress: Kvarnbergagatan 14 A 151 36, Södertälje
Följ oss på: Facebook

För skolan

Framtidens Planetskötare

På den här sidan finner du MatLusts utbildningsmaterial ”Framtidens Planetskötare”. Ett material med syfte att öka kopplingen mellan undervisningen i skolan och maten. Södertälje kommun har under lång tid arbetat med de offentliga måltiderna som ett verktyg för en hållbar utveckling och kommunens kostpolicy bygger på ett koncept som heter Diet For a Green Planet. Materialet har vi tagit fram tillsammans med lärare i Södertälje kommun.

Hur ökar vi kunskapen om hållbar mat?

Maten står för en fjärdedel av människans klimatpåverkan. För att öka kunskapen om matens påverkan på miljön och om hur det egna beteendet påverkar har vi med avstamp i de globala målen och med konceptet Diet For a Green Planet som praktiskt exempel tagit fram ett utbildningsmaterial.

Materialet är uppbyggt kring fakta och problematiserande frågeställningar kring hållbarhet i alla delar av livsmedelskedjan, från jord till bord till jord. Till varje avsnitt har vi tillsammans med lärare i Södertälje kommun tagit fram undervisningsförslag och färdiga lektionsupplägg.

Framtidens Planetskötare

Materialet finns i två versioner:
Framtidens Planetskötare: Lektionsserie för Hem och Konsumentkunskap är specifikt inriktad mot undervisning i Hem och Konsumentkunskapen och är en lektionsserie med helt färdiga lektionsupplägg utarbetad av hemkunskapslärare i Södertälje kommun.

Till materialet för hemkunskapen följer också en tävling, där elever enskilt eller i grupp har möjlighet att tävla genom att skapa sin egen version av Södertäljerullen. Vad Södertäljerullen är kan du läsa mer om här och syftet med tävlingen är att få eleverna att själva tänka kring hur det man väljer att äta påverkar både miljön och den egna hälsan. Tävlingen avslutas 30 april 2019.

Det finns också en ursprunglig version av materialet som har ett bredare användningsområde. Där kan man som lärare gå in och få idéer och inspiration i NO, SO, Teknik, Svenska, Idrott, Svenska med mera.

Se också filmen “Spelar ingen roll

Kontaktperson:

Ida de Oquiñena, kommunikation, projekt MatLust
ida.de-oquinena@sodertalje.se
08-523 064 42