KONTAKT
Projekt MatLust

Tel: 08-523 048 05
E-post: matlust@sodertalje.se
Adress: Kvarnbergagatan 14 A 151 36, Södertälje
Följ oss på: Facebook

Author: Redaktör

  • Alla
  • Forskning och fördjupning
  • Nyheter
  • Övrigt

Att anpassa samhälle, ekonomi och teknik till planetens säkra hållbara gränser är inte bara nödvändigt utan kan också ses som en stor möjlighet, menar Johan Rockström, professor i miljövetenskap och...

Den mest omfattande studien hittills om sambanden mellan kost, hälsa och miljö visar att både hälsan och miljön har mycket att vinna på en förändring av kostvanorna. David Tilman & Michael...

Köttet står för en avsevärd del av den klimatbelastning som vår mat ger upphov till. Samtidigt kan djurhållning bidra till kolinlagring i marken, bevarande av biologisk mångfald och det kulturlandskap...

Livscykelanalys (LCA) är en metod för att bedöma en produkts totala miljöpåverkan, från vaggan till graven. LCA kan användas för att jämföra olika produkters miljöpåverkan, men även för att bedöma...

Vi är otroligt glada över att 170 personer deltog i uppstarten av projekt MatLust. Vi bär med oss deltagarnas glädje och entusiasm i vårt fortsatta arbete. Den vackra vinden på...

Hjälp oss att utforma aktiviteter och program så att de passar dina önskemål. Fyll i enkäten och var med och påverka. Notera att det är en intresseanmälan och inget bindande....