KONTAKT
Projekt MatLust

Tel: 08-523 048 05
E-post: matlust@sodertalje.se
Adress: Kvarnbergagatan 14 A 151 36, Södertälje
Följ oss på: Facebook

Forskning och fördjupning

En rapport från World Resources Institute om matvanornas påverkan och vilka positiva effekter ändrade konsumtionsmönster skulle kunna ge för hälsan och miljön....

MatLust verkar för en hållbar livsmedelsnäring, men begreppet "hållbarhet" är komplext. Här är en översikt....

Forskarna John P. Reganold och Jonathan M. Wachter vid Washington State University har jämfört ekologisk och konventionell produktion ur hållbarhetssynpunkt. Översiktstudien sammanfattar 40 års vetenskapliga studier mot bakgrund av de...

Finns det betydelsefulla skillnader i näringsvärde mellan ekologisk och konventionell mjölk, och i så fall i vilken utsträckning? Det här är den största systematiska översiktsstudien i sitt slag....